Tūkstantmečio mokyklų sėja – parengtyje

Aidano VALAIČIO nuotr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė kovo pabaigoje lankėsi Klaipėdos rajone ir diskutavo Tūkstantmečio mokyklų tema.

Šiemet startavo Tūkstantmečio mokyklų programa, pagal kurią numatyta savivaldybėms paskirstyti net 210 mln. Eur. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia, jog jau liepą–rugpjūtį numatoma pasirašyti pirmąsias sutartis su savivaldybėmis ir nuo naujų mokslo metų pradėti įgyvendinti savivaldybių pažangos projektus.

Programa siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas, kad visi vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kokioje aplinkoje jie auga. Domėjomės, kaip Vakarų Lietuvos savivaldybėse ruošiamasi Tūkstantmečio mokyklų programai, kiek lėšų planuojama gauti.


Klaipėdos rajonas kurs pažangos planą
Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius informavo, kad Klaipėdos rajone Tūkstantmečio mokyklų programoje, atsižvelgiant į nustatytą besimokančių mokinių skaičių, gali dalyvauti 9 mokyklos. Pradiniame etape visos devynios mokyklos ir pareiškė norą dalyvauti programoje, patvirtindamos tai Švietimo ir sporto skyriui teikta informacija apie įstaigoje galimas įgyvendinti veiklas, kurios prisidėtų prie visos Savivaldybės sėkmės įgyvendinant programą.
„Kovo pabaigoje Savivaldybėje lankantis švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei ir Tūkstantmečio mokyklų programos vadovui Tomui Liubeckui, buvo diskutuota ir dėl šios programos įgyvendinimo rajone. Šiuo metu labiau linkstama prie to, kad šioje programoje dalyvaujančių mokyklų skaičius būtų mažinamas, orientuojamasi į mokyklas, kuriose didžiausias pagal pagrindinio ugdymo programą besimokančių mokinių skaičius.
Vadovaujant Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertams bus įvertinta esama švietimo būklė, numatytos kaitos kryptys, parengtas pažangos planas, kuriame bus suplanuotos finansiškai pagrįstos veiklos (kietos ir minkštos) visoms sritims tobulinti. Klaipėdos rajono savivaldybei pažangos planą padės rengti UAB „Eurointegracijos projektai“. Didžiausia galima suma Savivaldybei – 2,5 mln. eurų.


Telšių rajone atrinks darbo grupė
Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė sakė, kad Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė Savivaldybės dalyvavimui Tūkstantmečio mokyklų programoje. Dalyvaujant programoje bus sukurta ir atnaujinta nauja mokyklų infrastruktūra, sudarytos geresnės ugdymo(si) sąlygos rajono mokiniams, padidės mokinių susidomėjimas tiksliaisiais mokslais, patobulės mokyklų bendruomenių kompetencijos, nukreiptos į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą, pagerės mokinių ugdymosi pasiekimai. Programoje gali dalyvauti ne mažiau kaip 3 mokyklos. Savivaldybėje yra sudaryta darbo grupė, kuri atrinks mokyklas, dalyvausiančias šioje programoje, numatys tobulintinas sritis ir veiklos kryptis. Pažangos planui įgyvendinti Savivaldybei gali būti skiriama preliminari didžiausia suma pagal mokinių skaičių – 2,5 mln. Eur.


Skuodo rajonas analizuoja situaciją
Skuodo rajono savivaldybės taryba taip pat pritarė dėl dalyvavimo Tūkstantmečio mokyklų programoje. Dalyvaus visos bendrojo ugdymo mokyklos, kurios atitinka kriterijų – 200 ir daugiau mokinių: Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Skuodo rajono Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos.
Kaip informavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė, programoje dalyvaujančios mokyklos stiprins veiklą keturiose srityse: lyderystės, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir STEAM ugdymo.
Šiuo metu ruošiamasi rengti švietimo pažangos planą, analizuojama Skuodo savivaldybės švietimo sistemos būklė, spręstinos problemos. „Kartu su mokyklų bendruomenėmis išsikelsime siektinus tikslus, tobulintinas sritis ir joms reikalingas investicijas“, – teigė R. Kilijonienė. Pažangos planui įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybei numatyta 1,5 mln. Eur.


Mažeikių rajone – ir pertvarkos planai
Tūkstantmečio mokyklų programoje ketina dalyvauti 10 Mažeikių rajono švietimo įstaigų. Dar kovą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus paaiškino, kad atskirai, pavieniui mokyklos dalyvauti programoje negali. Dalyvauti gali savivaldybės. Kad Mažeikių rajono savivaldybė galėtų dalyvauti partnerio teisėmis, posėdžio metu buvo gautas Tarybos narių pritarimas.
Savivaldybė, dalyvaujanti programoje projekto teisėmis, turės užtikrinti, kad mokyklos atitiktų programos nuostatus iki 2026 metų. Tačiau ši programa yra „pririšta“ prie mokyklų tinklo pertvarkos. Todėl neabejojama, kad balandžio mėnesį į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą atkeliaus dar vienas sprendimo projektas – dėl rajono mokyklų tinklo pertvarkos planų.
„Nes nepadarius vieno, nebus galima dalyvauti ir kitame – Tūkstantmečio mokyklų programoje. Arba būsime išmesti“, – posėdžio metu kalbėjo A. Stonkus.
Jeigu Mažeikių rajonas pateks į Tūkstantmečio mokyklų programą, yra galimybė rajono mokyklų modernizavimui ir ugdymo proceso gerinimui pritraukti lėšų iki 2,5 mln. eurų.


Kretingos rajonas tikisi 2,5 mln. Eur
Kretingos rajono savivaldybė yra numačiusi dalyvauti Lietuvos tūkstantmečio mokyklų programoje – sprendimą Kretingos rajono taryba priėmė dar vasario 10 dieną, tame pačiame posėdyje patvirtinusi ir rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą.
Rajono Savivaldybės administracija yra įpareigota pasirašyti visus dokumentus, susijusius su šios programos įgyvendinimu, ir, rajono Švietimo skyriaus vedėjos Astos Burbienės teigimu, šie dokumentai, arba paraiška, jau baigiami rengti ir bus pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. „Kai sulauksime paraiškos įvertinimo, sužinosime, į kokį – pirmą ar antrą – programos etapą patenka mūsų rajonas“, – A. Burbienė paaiškino, kad svarbiausias motyvas dalyvauti programoje – pasinaudoti galimybėmis sustiprinti veikiančias ne mažiau kaip 200 mokinių turinčias mokyklas, jų tinklaveiką, pagerinti mokymo ir mokymosi aplinką, ir tai atitinka programos tikslą iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti, diegti mokyklose socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti neigiamų socialinių veiksnių įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės ir visuomenės socialinei raidai ir vystymuisi.
Vykdant šią programą Kretingos rajone, planuojama gauti (įsisavinti) 2,5 mln. Eur, kurie būtų panaudoti per dvejus metus. Programoje dalyvaus 6 savivaldybės mokyklos: Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija (477 mokiniai), Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (822 mokiniai), Kretingos Simono Daukanto progimnazija (435), Kretingos rajono Salantų gimnazija (345), Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (370) ir Kretingos r. Vydmantų gimnazija (253).


Plungės rajone laukiama žinių
Kaip sakė Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, dokumentai dalyvauti projekte jau pateikti, laukiama žinių, ar atranka įveikta.
Iki birželio mėnesio reikalinga parengti pažangos planą, kurį reikės įgyvendinti. Planuojama, jog programoje dalyvaus šios Plungės mokyklos – Akademiko Adolfo Jucio progimnazija, Senamiesčio mokykla, „Ryto“ pagrindinė mokykla ir „Saulės“ gimnazija. Jos atitinka keliamus kriterijus ir nėra rizikos dėl staigaus mokinių sumažėjimo (žemiau negu 200 mokinių ribos).
Pasak G. Rimeikio, tobulintinų sričių yra daug: patalpų pritaikymas neįgaliesiems, STEAM ir kultūrinio ugdymo erdvių įrengimas bei kompetencijų stiprinimas daugelyje sričių.
Pagal mokinių skaičių Plungė pretenduoja į 2,5 mln. Eur. Rietavo savivaldybė Tūkstantmečio mokyklų programoje nedalyvaus.

Tai žinotina
Programoje dalyvaujančios mokyklos privalo gerinti ir tobulinti veiklas visose keturiose programoje numatytose srityse: lyderystė veikiant; įtraukusis ugdymas; kultūrinis ugdymas; gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM) ugdymas.

Parengė Agnė ADOMAITĖ („Banga“) pagal „Mūsų žodžio“, „Pajūrio naujienų“, „Plungės“, „Santarvės“, „Telšių ŽINIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių