Veikti kartu lengviau nei po vieną

Žemės ūkio srityje veikiantys ir bendradarbiauti pasirengę juridiniai subjektai, įsitraukdami į veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“, gali gauti iki 100 tūkst. Eur siekiančią paramą.

 

Sakoma, rūpesčiai tampa lengvesni, o tikslai lengviau pasiekiami, kai jais su kuo nors pasidaliji. Deja, pradėti dirbti kartu dažnai būna sunku, nors daugelis žemės ūkio sektoriuje veikiančių subjektų sutinka, jog bendradarbiaujant produkciją parduoti lengviau, o uždirbti galima daugiau.

Sudėtingiausia žengti pirmą žingsnį, tačiau su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritimi „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ jis gali būti daug lengvesnis ir paprastesnis. Mat bendradarbiauti sutikę žemės ūkio sektoriuje veikiantys juridiniai asmenys už vienerius veiklos metus gali gauti iki 100 tūkst. Eur paramą, finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Tik juridiniams asmenims

Ši parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama. Pabrėžiama, jog juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių, fizinių ir (ar) juridinių asmenų, taip pat įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Veiklos sritis „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ turėtų patikti tiems, kurie siekia pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimo, geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę, taikant kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas – tokia yra priemonės veiklos tikslinė sritis. Ji gali būti naudinga ir siekiantiems diegti, kurti bei skleisti inovacijas, norintiems organizuoti maisto tiekimo grandinę, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje – tai vienas iš veiklos srities kompleksinių tikslų.

Svarbiausia – geras veiklos planas

Juridiniai asmenys, ketinantys gauti paramą pagal šią KPP veiklos sritį, turėtų pradėti nuo bendraminčių paieškos – kuo daugiau dalyvių sudarys pareiškėją, tuo daugiau balų jam bus skiriama. Antras žingsnis – verslo planas. Verslo planą pareiškėjas, sudarytas iš kelių juridinių asmenų, turi parengti 5 metų trukmės laikotarpiui. Jame turi būti numatyta veikla pirmiems, antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metams ir įgyvendinama tik šiais metiniais laikotarpiais. Plane pareiškėjas turi numatyti planuojamas išlaidas – tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal veiklos srities taisykles yra laikomos tik tos išlaidos, kurios susijusios su verslo plano įgyvendinimu, neviršijančios atitinkamų prekių, darbų, paslaugų vidutinės rinkos kainų. Tarp tinkamų paramos lėšomis finansuoti išlaidų gali būti gamybinių patalpų, naujos technikos ir įrangos, atitinkančios ES reikalavimus, biuro baldų, įrangos, kompiuterinės technikos, telefonų, faksų, kopijavimo aparatų ar kitų biuro mašinų įsigijimas, išlaidos, skirtos personalui išlaikyti, ir kt.

Daugiau galimybių turi stambesni

Kaip jau minėta, didesnius šansus gauti paramą turi tie pareiškėjai, kurie suvienija daugiau narių. Tikimybė gauti paramą didėja ir tiems, kurių nariai dirba daugiau žemės, laiko daugiau ūkinių gyvūnų, bičių. Papildomi balai skiriami tiems, kurie vienija narius, ūkinę veiklą vykdančius žemėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, taip pat tiems, kurie savo būryje turi bent vieną kooperatinės bendrovės atstovą.

Nors priemonė nėra populiari, apie galimybę ja pasinaudoti juridiniai subjektai, veikiantys žemės ūkio sektoriuje, turėtų gerai pagalvoti. Juk paramos suma, į kurią jie gali pretenduoti, yra gana didelė (iki 100 tūkst. Eur). Tokia suma gali ne tik padėti stabiliau įsitvirtinti rinkoje, bet ir pagerinti finansinius įmonių, kooperatinių bendrovių rezultatus.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Užs. Nr.12

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių