Vikaras tarnystei paskirtas Gargždų bažnyčioje

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes“, – giesmės žodžiai patvirtina, kad laimingi sulaukėme Velykų ir Atvelykio. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje yra malonių naujienų.


Pas mus tarnavęs diakonas Dovydas Paulikas kovo 18 d. Telšių katedroje vyskupo Algirdo Jurevičiaus įšventintas kunigu. Sužinojome, kad tarnystei vikaru paskirtas į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapiją. Antrąją Velykų dieną, t. y. balandžio 10 d., jis aukojo pirmas iškilmingas šv. Mišias ir teikė primicijinį palaiminimą. Gausiai susirinko ne tik gargždiškių.
Atvyko Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Vytautas Gedvainis, Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijoje vikaru tarnaujantis iš Gargždų kilęs kunigas teol. dr. doc. Andrius Vaitkevičius. Mišių koncelebracijoje kun. Andrius pamoksle labai prasmingai kalbėjo apie kunigystę, pareigas, tarnystę. Jis jau 18 metai kunigas, atliekantis dar daugybę pareigų: Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius, Klaipėdos universiteto akademinės sielovados kapelionas, Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas.
Tarp kitų garbingų svečių buvo prasminga matyti kunigo Dovydo tėvelius Vladą ir Džiuljatą Paulikus, atvykusius į šią džiugią šventę, iškilmę.
Atvelykio sekmadienį Mišias aukojo ir pamokslą sakė kunigas Ramūnas Gerdauskas. Vyskupo paskyrimu jis išvyksta į Nemakščių Šv. Trejybės parapiją tarnauti klebono pareigose. Su gėlių puokštėmis gausiai susirinkę atsisveikinti parapijiečiai, nors ir apgailestavo dėl jo išvykimo, bet džiaugėsi, kad parapija sulaukė aktyvaus, prasmingais pamokslais, nuoširdžia veikla džiuginančio klebono.
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas padėkojo visiems svečiams ir koncerto „Pavasario elegija“ dalyviams. Atvelykio, t. y. Dievo gailestingumo sekmadienį, po Sumos Mišių bažnyčioje Kristaus prisikėlimo garbei mus džiugino tautinių instrumentų ansamblio „Trimitatis“ iš Klaipėdos koncertas.
Kazimiera SIPIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių