Inovacijų agentūra kviečia dalyvauti viešųjų paslaugų perdavimo mokymuose: skatins verslumą ir pokyčius regionuose 

Prisidėdama prie Nacionalinės pažangos programoje iškelto tikslo iki 2030 metų bent 30 proc. viešųjų paslaugų perduoti socialiniams verslams arba nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinimo, Inovacijų agentūra  kviečia Lietuvos savivaldybes dalyvauti viešųjų paslaugų perdavimo projekte. Jo metu net šešių atrinktų savivaldybių atstovai turės galimybę įgyti vertingų žinių apie viešųjų paslaugų perdavimo procesą, susipažinti su pokyčio teorija, konsultuotis su patyrusiais ekspertais bei kartu su teisininkų pagalba parengti viešųjų pirkimų dokumentus.

Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorės Patricijos Reut teigimu, nors socialinių paslaugų poreikis rajonų savivaldybėse kasmet didėja, vis tik iššūkių išlieka gana daug, o viešųjų paslaugų perduodama mažiau nei planuota. Todėl savivaldybėms būtina suteikti visokeriopą pagalbą, stengiantis palengvinti paslaugų perdavimo procesą bei suteikti tam reikalingų žinių.

„Viešąsias paslaugas, kurios skirtos patenkinti visuomenės poreikius socialinės, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitose srityse, dažniausiai teikia savivaldybių kontroliuojamos ar viešosios įstaigos. Visgi manome, jog Lietuvoje viešasis sektorius turėtų teikti tik tas paslaugas, kurių negali teikti socialiniai verslai arba nevyriausybinės organizacijos. Taip būtų skatinamas verslumas, padidėtų paslaugų veiksmingumas ir kokybė, būtų efektyviau sprendžiamos socialinės visuomenės problemos“, – sako P. Reut.

Iš viso projektas vyks trimis etapais: pirmojo etapo metu savivaldybių atstovai dalyvaus dizaino mąstysenos dirbtuvėse, padėsiančiose identifikuoti pagrindinę savivaldybės socialinę problemą. Antrojo etapo metu, remiantis pokyčio teorija, bus nustatomi poveikio rodikliai, ruošiamasi socialinės paslaugos stebėsenai ir modifikavimui. Ir galiausiai trečiojo, paskutinio etapo metu, savivaldybių atstovai, kartu su Inovacijų agentūros pagalba, rengs viešųjų pirkimų dokumentus.

Atrankoje dalyvauti kviečiamos visos Lietuvos savivaldybės, tačiau prioritetas bus teikiamas toms, kurios šiame projekte dar nėra dalyvavusios, arba savivaldybėms, kurios savo strateginiuose dokumentuose turi įtraukusios viešųjų paslaugų perdavimą.

Dar daugiau dėmesio turizmui

Lietuvoje viešųjų paslaugų perdavimo mokymai organizuojami jau ne pirmą kartą. 2023-aisiais juose dalyvavo šešios regioninės savivaldybės, kurių didžioji dauguma pasibaigus projektui kone iškart savo krašte ėmė įgyvendinti su socialinio verslo plėtra susijusius pokyčius. Inovacijų agentūros atstovė džiaugiasi, jog didžioji dalis projekte dalyvavusių savivaldybių neabejojo viešųjų paslaugų perdavimo nauda bei, naudodamosi Inovacijų agentūros specialistų ir sukurto Viešųjų paslaugų perdavimo gido pagalba, ėmė kiekvienai savivaldybei aktualioje sferoje įgyvendinti pokyčius.

Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistės Vidos Meliūkštienės teigimu,viešųjų paslaugų perdavimas suteikia didžiulę naudą tiek pačiai savivaldybei, tiek jos bendruomenei.

„Svarbiausia buvo žinia, kad viešąsias paslaugas galima perduoti, o tada – komandinis sprendimas pabandyti tai įgyvendinti praktiškai. Priėmus sprendimą, Inovacijų agentūros projektas buvo labai didelė pagalba, o jos rezultatas – pokyčio pirkimo paruoštukas“, – pasakoja V. Meliūkštienė.

Anykščių savivaldybė po ilgų diskusijų priėmė sprendimą dar labiau plėsti turizmo paslaugų pasirinkimą rajone.

„Anykščių savivaldybės administracijanusprendė daryti pokytį didinant turizmo paslaugų plėtrą. Turistų srautai didėja, tad norisi ne tik kryptingai skirti lėšas ir žmogiškuosius išteklius, bet ir parodyti Anykščių kraštą kitaip. Esame dėkingi už galimybę su konsultantų ir Inovacijų agentūros pagalba pasiruošti šiems pokyčio pirkimams – pasirinktos viešos paslaugos perdavimui. Tai labai geras startas, o pats projektas – išties naudingas“, – dalinasi savivaldybės atstovė.

Stiprins pagalbos teikimo paslaugas jaunimui

Po Inovacijų agentūros organizuojamų mokymų Šiaulių rajono savivaldybėje gimė idėja stiprinti pagalbos teikimo paslaugas jauniems žmonėms, kurių elgesys priskiriamas socialinei rizikai.

„Įvertinta, kad šeimai ar ugdymo įstaigai susidūrus su vaikų rizikingu, delinkventiniu elgesiu bei po to sekančiais teisės pažeidimais, pagalbos teikimo galimybės yra labai ribotos. Vaikų daromi teisės pažeidimai kartojasi, nepavyksta pakeisti susiformavusio ydingo elgesio, reikalinga pasitelkti profesionalų pagalbą bei inovatyvias paslaugas. Todėl pradėjome bendrą darbą su asociacija „Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras“, kuri turi ilgametę patirtį su sunkumus patiriančiais bei delinkventinio elgesio jaunuoliais“, – teigia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Loreta Matolienė.

Jos teigimu, savivaldybei viešųjų paslaugų perdavimo procese su jokiais sunkumais susidurti neteko – nuosekliai buvo aptarti lūkesčiai, rizikos, baimės ir numatyti efektyvūs projekto įgyvendinimo etapai, kurių iš viso buvo trys: pirmasis etapas – Inovacijų agentūros organizuotos „Design thinking“ dirbtuvės, kurių metu, su konsultantų pagalba, buvo identifikuotos pagrindinės socialinės problemos. Antrasis etapas – pokyčių teorijos sudarymas, paruošimas socialinės paslaugos stebėsenai ir modifikavimui bei trečiasis etapas, kurio metu buvo rengiami pirkimo dokumentai.

Viešųjų paslaugų perdavimas kaip kryptis buvo numatytas Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Ji numato, kad Lietuvoje viešasis sektorius turėtų teikti tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir verslo įmonės.

Registracija į 2024 m. viešųjų paslaugų perdavimo projektą vyksta iki balandžio 8 d. Savo paraiškas savivaldybės gali teikti užpildžiusios internetinę formą:  https://rb.gy/8v6w11, o su atrinktomis savivaldybėmis Inovacijų agentūros atstovai susisieks iki balandžio 16 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių