Investicijų į žemės ūkio valdas paramai – paskutinė paraiškų savaitė

Liko paskutinė savaitė pateikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas. Šiam paraiškų laikotarpiui skiriami 105,3 mln. Eur ir ja pasinaudoti gali visų žemės ūkio sektorių, taip pat ir augalininkystės, atstovai, tačiau parama neteikiama traktoriams įsigyti, o kombainų įsigijimas nefinansuojamas augalininkystės sektoriams atstovams. Pratęsti paraiškų surinkimo laikotarpio neplanuojama.

Paramos paraiškos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Paramos lėšos paskirstytos sektoriams: pienininkystės sektoriui – 50 mln. Eur, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 15,47 mln. Eur,  sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriui – 25 mln. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams – 14,83 mln. Eur.

Paramos paraiškų atranką numatyta vykdyti pagal atskiriems žemės ūkio sektoriams nustatytus  atrankos kriterijus. Parama teikiama finansuojant 40 arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, priklausomai nuo žemės ūkio sektoriaus.

Paramos intensyvumą numatyta padidinti 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose) ir jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos (visuose žemės ūkio sektoriuose).

Paramos dydis pareiškėjo projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur. Pareiškėjo projektui gali būti suteikta 600 tūkst. Eur parama, jei pareiškėjas įgyvendina kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Traktorių įsigijimas nefinansuojamas, o kombainų įsigijimas finansuojamas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių pareiškėjams, bet nefinansuojamas augalininkystės sektoriaus pareiškėjams.

Taip pat galima teikti paraišką lengvatinei paskolai gauti. Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur, ilgiausias paskolos laikotarpis yra 5 metai.

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad įgyvendinimo taisyklės keičiamos nebus ir pratęsti paraiškų teikimo laikotarpio neplanuojama, todėl ūkininkai turėtų suskubti teikti paraiškas.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių