Pateikti siūlymai dėl Kultūros centrų įstatymo tobulinimo

Asociatyvi nuotr.

Kovo 9 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos darbo grupės pasitarimas, kuriame suformuluoti siūlymai šiuo metu Kultūros ministerijoje rengiamam Kultūros centrų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (toliau – KCĮ projektas). Kovo 10 d. siūlymai oficialiu raštu pateikti Kultūros ministerijai. 

Rašte pasidžiaugiama tuo, kad KCĮ projekte įtvirtinama nuostata skatinti Lietuvos tapatybės, tautinio paveldo ir tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą ir plėtrą, o apibrėžiant kultūros centrų funkcijas įtvirtinama jų priedermė puoselėti etninę kultūrą, įgyvendinti nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo, stiprinimo ir sklaidos priemones bei įgyvendinti iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą.

Tačiau EKGT siūlo KCĮ projektą šiek tiek tobulinti, įtraukiant kai kuriuos patikslinimus ir papildymus.

Pastebima, kad KCĮ projektas turėtų derėti su kitais valstybės teisiniais aktais, tarp jų – ir su Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu. Tačiau ši dermė nėra nuosekliai išlaikoma, nes kai kuriuose KCĮ projekto punktuose etninė kultūra sutapatinama su mėgėjų menu. Pavyzdžiui, KCĮ projekte įvardijami tik mėgėjų meno kolektyvai, nutylėjimo būdu su jais sutapatinant ir etninės kultūros srityje veikiančius kolektyvus.

EKGT atkreipia dėmesį, kad pagal Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą etninės kultūros kolektyvai yra priskiriami atskirai kategorijai – etninės kultūros subjektams. Jų priskyrimas mėgėjų meno sričiai yra netinkamas, nes šios dvi sritys iš esmės skiriasi. Mėgėjų meno apibrėžime akcentuojamas meno kūrinių sukūrimas ir tų kūrinių pristatymas. Tuo tarpu etninė kultūra ir jos subjektai negali būti priskiriami tik scenos meno sričiai, nes tai nėra pagrindinė etninės kultūros srityje veikiančių kolektyvų misija ir paskirtis, o etninės kultūros pristatymas scenoje yra tik vienas iš tradicinės kultūros raiškos būdų. Etninės kultūros kolektyvų veikla grindžiama siekiu kuo labiau atspindėti liaudies kūrybos autentiškas ypatybes, ją interpretuoti, o ne kurti naujus meno kūrinius. Etninės kultūros kolektyvų veikla greta liaudies kūrybos pavyzdžių atlikimo gali apimti ir kitas etninės kultūros sritis (pavyzdžiui, liaudies meną, tradicinius amatus, kulinarinį paveldą ir pan.), burti tradicijų saugotojų ar vietos bendruomenes nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo tikslais ir pan.

Todėl EKGT rašte siūloma KCĮ projektą papildyti nauja dalimi, apibrėžiant joje sąvoką etninės kultūros kolektyvas, kurią siūloma išdėstyti taip: „Etninės kultūros kolektyvas – etnografinio (-ių) regiono (-ų) ar lokalinę tapatybę puoselėjanti, nematerialaus kultūros paveldo tradicijas tęsianti ir perteikianti asmenų grupė, bendruomenė“.  

EKGT rašte taip pat atkreipiamas dėmesys, kad etninės kultūros plėtrai ypatingą reikšmę turi specializuotų etninės kultūros centrų veikla. Todėl siūloma į KCĮ įtraukti ir šiuos centrus bei jų apibrėžimą. 

Su raštu susipažinti galima Etninės kultūros globos tarybos svetainėje www.ekgt.lt

Etninės kultūros globos tarybos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių