POTVYNIO METU IŠAUGA GERIAMOJO VANDENS TARŠOS RIZIKA

Įvykus potvyniui iškyla rizika maisto ir geriamojo vandens saugai dėl mikrobiologinės ir (ar) cheminės taršos. Potvynio vanduo gali būti užterštas nuotekomis, gyvūnų ar kitomis atliekomis iš kanalizacijos vamzdynų, šalia esančių pramonės teritorijų ir pan., todėl galima tarša tiek biologiniais, tiek cheminiais teršalais.

  • Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas, jei vartojamas ar maistui ruošti, higienai užtikrinti yra naudojamas šachtinių šulinių, netinkamai įrengtų individualių gręžinių vanduo. Esant potvyniui ir užliejus teritorijas, kuriose yra įrengti šachtiniai šuliniai, ar pačius šachtinius šulinius, nerekomenduojama vartoti šachtinių šulinių vandens. Tokiais atvejais patariama naudoti alternatyvius geriamojo vandens šaltinius (pavyzdžiui, fasuotą geriamąjį vandenį), o jų nesant, šachtinių šulinių vandenį prieš vartojant užvirinti ir pavirti bent kelias minutes. Norint nuslūgus potvynio vandeniui saugiai vartoti potvynio metu užlietų šachtinių šulinių vandenį, rekomenduojama atlikti vandens mikrobiologinius laboratorinius tyrimus dėl jo atitikties geriamajam vandeniui nustatytiems reikalavimams. Šachtinio šulinio vandens mikrobiologinius tyrimus tikslinga atlikti iškart nuslūgus potvynio vandeniui ir pakartotinai praėjus 2–4 savaitėms nuo potvynio pabaigos. Jeigu po potvynio, įvertinus riziką ir aplink šachtinį šulinį esančią aplinką, nustatoma cheminės taršos galimybė, tuomet rekomenduojama atlikti ir cheminius laboratorinius geriamojo vandens tyrimus. Dėl reikalingumo tirti šachtinių šulinių vandenį dėl galimos cheminės taršos po potvynio, galima konsultuotis tiek su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinių padalinių, tiek su visuomenės sveikatos priežiūros specialistais.
  • Jei eksploatuojami individualūs vandens gręžiniai, praėjus potvyniui ir vandeniui nuslūgus, reikėtų įvertinti, ar nebuvo pažeistos potvynio metu užlietų gręžinių antžeminės ar kitos išoriškai matomos dalys, ar jos sandarios, prireikus jas išvalyti / dezinfekuoti, sutvarkyti. Taip pat svarbu patikrinti, ar individualiame vandens gręžinyje nesutrikęs geriamojo vandens tiekimas / padavimas, slėgis ir pan.
  • Pažymėtina, kad, įvykus potvyniui, vartoti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį yra saugu, jeigu kitaip nenurodo kompetentingos valstybės institucijos ir (ar) geriamojo vandens tiekimo subjektas.

Pranešimas spaudai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių