Savivaldybių tyrimas leis imtis veiksmų mažinant atotrūkį

Susitikimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus finansų vertinimo grupė atliko išsamų savivaldybių rodiklių analizės ir palyginimo tyrimą.
Tyrimo rezultatai leidžia įvertinti savivaldybių pajamų, išlaidų bei gyvenimo kokybės rodiklių pokyčių tendencijas ir teikti siūlymus, kurie padėtų mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių, efektyviau ir optimaliau naudoti lėšas, gerinant gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, Jonavos rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybės, palyginusios savarankiškų pajamų tyrimo duomenis su kitomis savivaldybėmis, padidino turto mokesčio tarifus.
Liepos ir rugpjūčio mėn. viešųjų finansų vertinimo grupės ekspertai susitiko su įvairių klasterių savivaldybėmis – Zarasų raj., Ignalinos raj., Jonavos raj., Tauragės raj., Jurbarko raj., Šilalės raj. ir Pagėgių, Klaipėdos m., Klaipėdos raj. ir Palangos. Jų atstovams pristatė parengtus tyrimo rezultatus ir aptarė savivaldybių vadovų bei specialistų išsakytus vertinimus, pastabas bei pasiūlymus.
„Apibendrinant susitikimų rezultatus galima pasakyti, kad atlikto tyrimo rezultatai sudomino savivaldybes, jos teigiamai vertina atliktos analizės rezultatus. Jų atstovai kaip didelę naudą įvardija tai, kad vienoje vietoje esančius skirtingų savivaldybių duomenis galima palyginti tarpusavyje, vertinti atskirų rodiklių pokyčio tendencijas ir tuo remiantis giliau išanalizuoti priežastis konkrečioje savivaldybėje“, – pažymėjo projekto vadovas, CPVA ekspertas Viktoras Sirvydis.
Jo teigimu, susitikimų metu kai kurių savivaldybių atstovai sakė žinantys ir naudojantys tyrimo metu atliktos analizės rezultatus, pavyzdžiui, rengiant savivaldybių strateginius planus. Jonavos raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybės susitikimuose minėjo, jog palyginusios savarankiškų pajamų tyrimo duomenis su kitomis analogiškomis klasterio savivaldybėmis, padidino turto mokesčio tarifus, taip siekdamos priartėti prie jų savivaldybių klasterio vidurkio.
Pasak V. Sirvydžio, susitikimų metu savivaldybės buvo supažindintos su išlaidų atotrūkiais pagal atskiras funkcijas taikant ekonometrinius modelius, tačiau jos nurodė, kad kai kuriose srityse, pavyzdžiui, vertinant išlaidas švietimui, modeliuojamų išlaidų perviršis galimai susidaro dėl priežasčių, kurių ekonometrinis modelis negalėjo įvertinti.
„Kaip argumentą Klaipėdos raj. savivaldybė pateikė, kad dėl gyventojų skaičiaus augimo rajone trūksta vietų ikimokyk­linio ugdymo įstaigose, šią problemą Savivaldybė sprendžia pirkdama paslaugas iš privačių ikimokyklinių įstaigų paslaugų teikėjų. Tačiau kai kurios privačios ikimokyklinių paslaugų teikimo įstaigos yra registruotos kituose miestuose ir jas lankantys vaikai į statistines ataskaitas yra įtraukiami kaip kitų miestų mokiniai, nors už suteiktas ugdymo paslaugas išlaidas patiria savivaldybė, kurioje registruotas vaikas“, – sakė V. Sirvydis.
Savivaldybių vertinimas atliktas CPVA įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“. Projektu siekiama išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis, siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas bei optimizuoti tęstinės veiklos lėšas.
Su atlikto tyrimo duomenimis galima susipažinti www.lietuvosfinansai.lt: gyvenimo kokybės indeksas; savarankiškos pajamos; išlaidos.
Pagal pranešimą spaudai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių