Vadovauti švietimo įstaigoms nesiveržia

Klaipėdos rajone spalio 11 d. turėjo vykti konkursai trijų švietimo įstaigų direktorių pareigoms. Deja, anot Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus, vyko tik vienas. Dviem įstaigoms vadovauti norinčių neatsirado.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. Petravičius įsitikinęs, kad rajono įstaigose dirba ir puikių mokytojų, turinčių vadybinių gebėjimų, galinčių savo žinias pritaikyti, idėjas įgyvendinti vadovaujant švietimo įstaigai.


Nenori parduotų vasarų
A. Petravičius, paklaustas, į kokias konkrečiai įstaigas neatsirado net kandidatų, atsakė, jog į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo centro ir Gargždų „Kranto“ progimnazijos. Iki Naujųjų metų direktorių pareigas šiose įstaigose eina Ramutė Sirutienė ir Egidijus Žiedas. Šių vadovų kadencija baigiasi sausio 1 d. ir pareigas turėtų pradėti eiti nauji vadovai. Tačiau, kaip minėta, kandidatų nėra. Švietimo įstatymas nustato, kad, pasibaigus švietimo įstaigos vadovo kadencijai, jam sutikus, jo įgaliojimai pratęsiami, kol įvyks viešas konkursas švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti ir bus paskirtas švietimo įstaigos vadovas.
„Potencialiausi būsimi švietimo įstaigų vadovai – direktorių pavaduotojai ugdymui. Bene pagrindinės priežastys, kodėl jie nesiekia direktoriaus pareigų – ženkliai didesnė atsakomybė ir simbolinis darbo užmokesčio skirtumas. Atlyginimų skirtumai tarp direktorių ir pavaduotojų ugdymui nelabai sumažės ir nuo 2023 metų“, – pastebėjo A. Pet­ravičius.
Dabar, pasak jo, žmones reikia raginti dalyvauti konkursuose, kad pastarieji įvyktų. „Tačiau tokio mano raginimo, skatinimo dalyvauti konkursuose asmenys neturėtų suprasti klaidingai, kad jie ir taps konkurso nugalėtojais. Aš tiesiog suteikiu informaciją apie nustatytus reikalavimus pretendentams, atrankos procedūras ir skatinu išbandyti jėgas“, – akcentavo pašnekovas. Jis teigė, kad pokalbiuose dauguma įstaigų pavaduotojų atvirai sako, jog nenori parduotų vasarų, nenori rūpintis įstaigos finansais, kiauru stogu, gendančiu mokykliniu autobusu ir pan., jiems artimesnis pats ugdymo procesas.


Skirtumas didelis
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. Petravičius atkreipė dėmesį, kad rajono įstaigose dirba ir puikių mokytojų, turinčių vadybinių gebėjimų, galinčių savo žinias pritaikyti, idėjas įgyvendinti vadovaudami švietimo įstaigai. Mokytojo metodininko, turinčio pedagoginį darbo stažą nuo 10 iki 15 metų, atlyginimo koeficientas už etatą nuo sausio mėn. turėtų būti 9,7 bazinio dydžio. Mokyklos direktoriui, turinčiam pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų ir vadovaujančiam mokyklai, kurioje mokosi 601–1000 mokinių, numatytas pastoviosios dalies atlyginimo koeficientas – 17,46. „Skirtumas nemažas. Gal tai padės konkursuose į švietimo įstaigų direktorių pareigas sulaukti pretendentų iš mokytojų gretų?“ – retoriškai klausia Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Iš viso ateinančių metų valstybės biudžeto projekte švietimui, mokslui ir sportui suplanuota 411 mln. Eur daugiau negu šiemet. Didžiąją papildomai skiriamų lėšų dalį – beveik 254 mln. Eur – suplanuota skirti švietimo ir mokslo įstaigų darbuotojų atlyginimams didinti. Numatoma, kad mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagogų, dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimai augs 13 proc. Mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pareiginė alga turėtų didėti 21 proc.


Kartelė nuleista
Rajono savivaldybė buvo paskelbusi konkursą ir į Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus vietą. Čia kandidatavo vienas asmuo.
„Žmogaus, kuris kandidatuoja į direktoriaus vietą, pirmasis penkių kompetencijų (asmeninio veiksmingumo; strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo; mokėjimo mokytis; vadovavimo žmonėms; vadovavimo ugdymui ir mokymuisi) vertinimo etapas, jei pretendentas jo neturi, vyksta Nacionalinėje švietimo agentūroje Vilniuje. Anksčiau visos penkios kompetencijos turėjo būti įvertintos bent pakankamu lygiu (3 balais iš 5). Jei bent viena kompetencija būdavo įvertinama silpnu lygiu – 2 balais, pretendentas netekdavo teisės dalyvauti konkurse. Dabar kartelė yra nuleista, svarbu, kad sudėjus vertinimo balus, gautus Nacionalinėje švietimo agentūroje ir Savivaldybėje vykstančio konkurso, kurio metu taip pat vertinamos penkios kompetencijos (bendravimo ir informavimo; strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo), rezultatus pretendentas surinktų ne mažiau kaip 31 balą iš 50“, – paaiškino A. Petravičius.


Agnė ADOMAITĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių