Vaikų gerovė – tik bendromis pastangomis

Edita Žiobienė
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Žmogaus teisių komitetas praėjusią savaitę išklausė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymą. Vaiko teisių apsaugos kont­rolierė Edita Žiobienė akcentavo išliekančias vaiko teisių apsaugos užtikrinimo problemas.
Ataskaitoje keliamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo prob­lemos teikiant pagalbą vaikui ir šeimai. Atkreiptas dėmesys į netinkamai renkamą statistiką, kuri reikalinga įvertinti vaiko teisių situaciją ir numatyti efektyvias priemones problemoms spręsti. Kalbėta apie tai, kad paslaugos vaikui ir šeimai dažnai yra per mažai individualizuotos ir neatitinka realių vaiko ir šeimos poreikių. „Dažnai vaiko teisių pažeidimą sąlygoja ne teisės akto stoka ar teisinio reguliavimo trūkumai, o prastas įgyvendinimas: ilgalaikis problemų ignoravimas ar jų nesupratimas, sprendimų priėmimo vengimas, ryšio su vaiku, jo šeima nesuradimas, nepakankamas bendradarbiavimas, individualizuotų paslaugų trūkumas ar jų prieinamumo neužtikrinimas, kt. Didelė dalis vaiko teisių kontrolieriaus pripažintų pagrįstais skundų yra dėl netinkamo skirtingų sektorių institucijų bendradarbiavimo: informacijos nesuteikimo ar nesidalinimo ja, duomenų bazių nesuderinamumo ar neprieinamumo, nedalyvavimo ar formalaus dalyvavimo bendruose posėdžiuose ir pan. Tuo pačiu pripažintina, kad specialistams, dirbantiems su vaikais ar vaikų labui, gana sudėtinga rasti tinkamus ir efektyvius sprendimus, įtikinti tėvus bendradarbiauti ir priimti siūlomas paslaugas, ugdyti tėvų ir vaikų sąmoningumą, motyvuoti elgesio ar gyvenimo įpročių kaitai. Tik bendromis pastangomis galima užtikrinti vaikų gerovę ir jų teisių apsaugą“, – įsitikinusi Vaiko teisių apsaugos kont­rolierė E. Žiobienė.
Ji dėmesį skyrė švietimo ir ugdymo problemai – konstatuotas menkas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas patiems mažiausiems vaikams, taip pat ikimokykliniam ugdymui pritaikytų patalpų trūkumas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pastebėjo, kad įstatyme nėra įtvirtinta tėvų pareiga dalyvauti nustatant specialiuosius vaikų poreikius. Dėl šios priežasties dalies vaikų specialieji poreikiai nėra nustatomi, o tai gali būti žalinga vaiko raidai ir jo mokymosi pažangai.
Išklausius ataskaitos pristatymą, Žmogaus teisių komiteto nariams kilo nemažai klausimų. Buvo klausiama dėl kovos su narkotinių medžiagų vartojimu, dėl kietųjų priemonių įteisinimo siekiant užkardyti narkotinių medžiagų plitimą tarp mokinių, dėl neformaliojo ugdymo prieinamumo, dėl ankstyvojo nėštumo problemos, dėl lytinio švietimo, patyčių, pagalbos seksualinį smurtą patyrusiems vaikams, taip pat ir dėl atliepimo ypač gabių vaikų poreikiams.
Komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius pastebėjo, kad ypatingų gabumų vaikai taip pat turi specialiųjų poreikių, kuriuos derėtų atliepti siekiant tinkamai vystyti šių vaikų potencialą. Tačiau apie tai kalbama labai mažai. E. Žiobienė sutiko su šiuo pastebėjimu ir įvertino kaip vieną siekiamybių galimybę tokiems vaikams mokytis pagal jiems pritaikytą programą.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pritarė ir Žmogaus teisių komiteto nario Vytauto Bako pastebėjimui dėl neformaliojo ugdymo prieinamumo. Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko tik apie 50 proc. visų moksleivių. Neformalaus ugdymo užsiėmimai dažnai yra neįperkami vaikų tėvams. Įtraukaus užimtumo nebuvimas, be kita ko, gali lemti destruktyvų vaikų ir paauglių elgesį. E. Žiobienė labai pritarė šiam požiūriui. Pasak jos, didelė dalis Lietuvos moksleivių nėra buvę teatre ar muziejuje. Tačiau dėmesys vaiko ugdymui per kultūrinę ar kitokią neformaliojo švietimo veiklą vaikui teiktų daugiau naudos nei nuolat diskusijose aptariamas nemokamas maitinimas visiems vaikams, nepriklausomai nuo realaus poreikio.
Išdiskutavęs aktualias problemas Komitetas priėmė sprendimą, kuriuo pasiūlė Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai susipažinti su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2023 metų veiklos ataskaita ir joje pateiktais siūlymais dėl vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo trūkumų pašalinimo ir tam reikalingų sprendimų bei prašyti informuoti Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę apie numatomas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus siūlymų įgyvendinimo priemones ir numatomą įgyvendinimo eigą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių