Vietoj bastymosi gatvėje – visos dienos mokykla

Vicemerė V. Riaukienė, Švietimo skyriaus vedėjas A. Petravičius, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė L. Navickienė (iš dešinės) ir jos pavaduotojas ūkio reikalams V. Pozingis apžvelgė patalpas būsimai dienos mokyklai.

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje ir Kretingalės pagrindinėje mokyk­loje nuo ateinančių mokslo metų planuojama padėti pirmuosius pamatus visos dienos mokyklos koncepcijai. Šios švietimo įstaigos pasirinktos ne tik dėl laisvesnių patalpų, bet ir todėl, kad jos nutolusios nuo rajone veikiančių socialinių centrų. Be to, daug moksleivių yra ne vietiniai, o mokyk­liniais autobusais suvežami iš aplinkinių teritorijų.

Ne prievolė, o laisvanoriškumas

Kvapnios arbatos puodelis, savo rankomis suteptas sumuštinis, pasikalbėjimai su draugais ant minkštasuolio, žaidimai kieme, pomėgio lavinimas, o ir namų darbų ruošimas – maždaug taip turėtų atrodyti moksleivių kasdienybė po pamokų visos dienos mokyklos erdvėje.

Visos dienos mokykla nebūtų taip vadinamųjų prailgintų grupių, kurios dažniausiai už tėvų lėšas organizuojamos pradinių klasių mokiniams, atitikmuo. Čia itin svarbus yra moksleivių mokymosi ir laisvo laiko balansas, be to, kai namų darbai paruošiami mokykloje, tada ir vakare šeima turi daugiau galimybių artimesniam bendravimui. Tėvai taip pat gali jaustis ramiau, kai žino, jog po pamokų vaikai nesišlaisto gatvėmis laukdami autobuso, o yra užimti turiningoje veikloje, kuri nėra prievolė, bet laisvas pasirinkimas.

„Kuriant visos dienos mokyklas siekiama rūpintis vaiko gerove, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti lygias galimybes, didinti mokyklos patrauklumą, sudaryti sąlygas šeimoms derinti šeimos ir darbo pareigas. Papildomas laikas, prasmingai praleistas mokykloje, taip pat siejamas su mokinių elgesio prevencija“, – Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlytos koncepcijos esmę atskleidžia Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Violeta Riaukienė. Ji akcentuoja, kad visos dienos mokykla labai pasitarnautų emociniam mokinių ugdymui, o ypač socialinės rizikos šeimų vaikams sudarytų normalias laisvalaikio ir mokymosi sąlygas.

Veiviržėnuose – patrauklios patalpos

Šiuo metu visos dienos koncepcijos įgyvendinimo pradžiai yra pasirinktos dvi rajono mokyklos: Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija ir Kretingalės pagrindinė mokyk­la. „Labai svarbu mokyklose rasti atitinkamas patalpas, jas parengti taip, kad neatkartotų klasės aplinkos. Reikia patrauklios erdvės su įvairiomis žaidimų priemonėmis, čia turėtų būti ir virtuvėlė. Tai sukurtų jaukumą, primintų namų aplinką, kurioje vaikai nesijaustų suvaržyti, bet jiems būtų saugu ir smagu. Ir netrauktų blaškytis gatvėje. Tai ne prievartinis, bet laisvanoriškas mokinio pasirinkimas“, – sumanymą aiškino vicemerė V. Riaukienė.

Tokius kriterijus atitinkančios patalpos praėjusią savaitę apžiūrėtos Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje, kurioje mokosi 345 mokiniai, o iš jų net 280 atvežami iš aplinkinių kaimų bei miestelio prieigų.

Gimnazijos direktorė Laima Navickienė ir pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Pozingis dienos mokyklai planuoja paskirti du kabinetus, viename iš jų įrengti virtuvėlę, kuri atitiktų ir technologijų pamokų lygmenį. Kabinetus jungia holas, šalia yra choreografijos salė, yra du atskiri išėjimai, vienas jų – į kiemą su žaidimų aikštele. Žinoma, reikės investicijų atnaujinant patalpas, superkant atitinkamą įrangą, baldus.

Kol kas – bandomasis projektas

„Jau prieš porą metų, kai kandidatavau į gimnazijos direktorės pareigybes, savo planuose turėjau visos dienos mokyklos gaires. Gerai, kad dabar šią idėją jau galėsime gimnazijoje pamažu įgyvendinti, esu įsitikinusi, jog tai yra labai reikalinga, ypač tiems mūsų 13 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Pati jas lankiau, mačiau, kokiuose namuose jie gyvena. Patikėkite, yra vaikų, kurie pavalgo tik mokykloje, po pamokų jie lūkuriuoja mokyklinio autobuso ir grįžta į apgailėtinas sąlygas“, – pasakojo gimnazijos vadovė L. Navickienė. Ji atkreipė dėmesį, kad labai svarbu, jog mokykla turi ir tinkamą pedagogą, kuris dirbtų visos dienos mokykloje.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus nuomone, visos dienos mokyklos koncepcijos įgyvendinimas Veiviržėnuose yra itin palankus. Galvojant apie įvairiapusiškesnį vaikų užimtumą ir įsteigus pusę etato būtų galima suformuoti ir tikslinį užsakymą čia pat esančiam Amatų centrui.

„Veiviržėnuose ir Kretingalėje planuojamą diegti visos dienos mokyklos koncepciją kol kas galime vadinti tik išbandymu. Vėliau susiformuos tiek tėvų, tiek mokinių tikrieji poreikiai. Dabar tokie užsiėmimai vyktų maždaug iki 17 val. ir, ko gero, jaunesnio amžiaus moksleiviams“, – apibendrino Švietimo skyriaus vedėjas A. Petravičius.


  • Visos dienos mokyklos privalumai – didėjanti mokinių motyvacija mokytis, mažėjanti socialinė atskirtis, suteikiama papildoma pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Tėvai lengviau gali suderinti įsipareigojimus šeimai ir darbui bei labiau įsitraukti į vaikų popamokinę veiklą. Pabrėžtina tai, kad nėra pagrįstų įrodymų apie pailginto laiko sąsajas su akademine pažanga.
  • Lietuvoje rengiant visos dienos mokyklos koncepciją domėtasi praktika užsienio šalyse. Tyrime remtasi Anglijos, Graikijos, Vokietijos, Portugalijos ir Suomijos patirtimi. Skirtingose šalyse Visos dienos mokykla atlieka bendruomenei reikiamas funkcijas.
  • Anglijoje visos dienos mokyklos paskirtis – suteikti žemesnio socialinio ir ekonominio statuso šeimų vaikams galimybę atlikti namų darbus, siūlyti įvairesnes popamokines veiklas. Graikijoje – išplėsti ugdymo turinį ir organizuoti papildomas veiklas, glaudžiai susijusias su pirmosios dienos pusės ugdymo turiniu ir tikslais, rengti mokinius kasdienio gyvenimo iššūkiams. Vokietijoje – mokyti ir papildomai lavinti ne mažiau kaip 7 val. per dieną, turėti galimybę nemokamai papietauti, neformalias veiklas konceptualiai susieti su pamokomis. Portugalijoje – decentralizuoti švietimo viešąsias paslaugas, sudaryti sąlygas nemokamomis veiklomis, įgyvendinti mokyklos visiems idėją. Suomijoje – kitaip organizuoti mokymą, dalį dienos paverčiant planinga būrelių ir užsiėmimų veikla.
  • Visos dienos mokyklą skirtingose šalyse renkasi įvairaus amžiaus mokiniai: Anglijoje – 5–16 metų, Graikijoje – 6–12 metų, Vokietijoje – 6–18 metų, Portugalijoje – 6–10 metų, Suomijoje – 7–12 metų. Mokyklos dienos pradžios laikas skirtingose šalyse taip pat skiriasi: Portugalijoje – 8 val., Suomijoje ir Graikijoje – 7 val., o Vokietijoje (ypač didmiesčiuose) – 6 val. ryte. Tiriamų šalių mokyklose teikiamos pamokų ruošos, papildomos pagalbos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, neformaliojo švietimo veiklų, mokinių maitinimo ir vaikų priežiūros paslaugos. Vokietijoje išskirtinai teikiama profesinio orientavimo paslauga. Graikijoje ir Portugalijoje papildomai mokoma anglų kalbos. Paslaugas teikia pedagogai, mokytojų asistentai, socialiniai pedagogai, neformaliojo švietimo specialistai ir socialiniai partneriai. Daugiausia finansuojama valstybės lėšomis. Kai kur gali būti finansuojama projektų lėšomis arba tam tikrą nustatytą mokestį moka tėvai.

Vilija BUTKUVIENĖ

Aut. nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių