Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba: kiaulininkystės klausimus spręsti padės aukšto lygio darbo grupė

Europos Komisija sukvies aukšto lygio darbo grupę ir kartu su ES valstybių narių atstovais išanalizuos bendrą kiaulininkystės sektoriaus situaciją bei struktūrines problemas. Apie tai Briuselyje įvykusioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje informavo žemės ūkio komisaras Janušas Vojciechovskis.

Padėčiai Lietuvos kiaulininkystės sektoriuje vis blogėjant, žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas jau penktą kartą taryboje ragino Europos Komisiją (EK) taikyti ES finansinės paramos priemones. Pasak jo, kad sektorius išgyventų, nacionalinio biudžeto lėšų nepakanka – būtina ES finansinė parama. Ministras taip pat pažymėjo, kad sunkumų dėl didėjančių kaštų patiria ir kiti sektoriai, todėl sprendimų reikia ir ten.

EK nusprendus sukviesti aukšto lygio darbo grupę kiaulininkystės sektoriaus situacijai išanalizuoti, tarybai pirmininkaujanti Prancūzija paragino Komisiją kuo greičiau priimti sprendimus.

Atsakydamas į Lietuvos ir daugelio kitų šalių raginimus imtis ES lygio veiksmų, žemės ūkio komisaras J. Vojciechovskis taip pat informavo, kad EK numato kovo 2 d. pateikti komunikatą, kuriame bus numatytos konkrečios priemonės dėl išaugusių energijos ir trąšų kainų krizės suvaldymo.

Vietinei ir importinei produkcijai – vienodi standartai

Ministrų taryboje taip pat diskutuota, kaip geriau prisidėti prie Europos žaliojo kurso tikslų, derinant Bendrąją žemės ūkio ir prekybos politikas. 

Europos Sąjunga, reaguodama į klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo ir kitus iššūkius, siekia, kad ūkininkai keistų savo gamybos metodus ir ūkininkautų tvariai. Augant reikalavimams ES viduje, atitinkami veiksmai reikalingi ir už jos ribų. Todėl į tarybą susirinkę žemės ūkio ministrai vieningai sutarė, kad labai svarbu užtikrinti darną tarp visų trijų ES politikos sričių – Bendrosios žemės ūkio politikos, prekybos politikos ir Žaliojo kurso.

„Pokyčių turime siekti ne tik savo šalyse, bet ir platesniu mastu – konkurencija turi būti sąžininga. ES rinkai tiekiami žemės ūkio ir maisto produktai turi atitikti ES aplinkosaugos, sveikatos, maisto saugos, tvarumo, kokybės, gyvūnų gerovės standartus. Svarbu dirbti kartu su ta pačia kryptimi žvelgiančiais prekybos partneriais – JAV ir kitomis šalimis“, – taryboje sakė žemės ūkio ministras K. Navickas.  

Ministro K. Navicko nuomone, ES prekybos politika yra labai svarbi siekiant tvarumo tikslų. „Remiame tvarių maisto sistemų integravimą į ES laisvosios prekybos susitarimus – ne tik esamus, bet ir būsimus“, – kalbėjo ministras. 

ES politikų suderinamumo būtinybę bei tvarumo plėtrą pasauliniu mastu akcentavo ir komisaras J. Vojciechovskis. Jis informavo, kad šiuo metu Europos Komisija (EK) rengia ataskaitą dėl ES standartų taikymo iš ne ES šalių importuojamiems produktams. Dėl pirmųjų jos rezultatų bus diskutuojama  kovo mėnesio taryboje.  

Taryboje žemės ūkio ministrai aptarė ir EK pasiūlymą, kad į ES rinką nepatektų ir nebūtų eksportuojami produktai, kurių gamybai buvo naikinami miškai ar su tuo susijęs jų nykimas. Ministrai  taip pat svarstė gyvūnų gerovės, augalų pasų naudojimo, fitosanitarijos reikalavimų taikymo į ES importuojamiems produktams ir kitus klausimus.

Žemės ūkio ministerijos informacija ir nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių