Dituvos ir Gargždų moksleiviai sulaukė istorinių remontų

Klaipėdos rajone jau šiemet bus pradėtos dviejų istorinių statinių rekonstrukcijos. 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas padės atgimti Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrui – šis pastatas skaičiuoja 109 metus. Kultūros paveldo objektu pripažinta Dituvos pagrindinė mokykla sulaukė 162-ųjų metų. Ugdymo įstaigos personalas džiaugiasi, kad beveik pusantro milijono litų vertės projektas išvaduos nuo kūrenimo kietuoju kuru – toks rūpestis mokyklą slėgė daugybę metų.

Renovacijos laukė amžinybę

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras buvo viena iš tų biudžetinių įstaigų, kuriai renovacija žadėta daug metų. Vis nesulaukdamas savo eilės, avarinės būklės ir kone griūvantis statinys kantriai vykdė savo funkciją – teikė neformalų popamokinį ugdymą rajono vaikams. Šiuo metu centre veikia 12 būrelių.

Paradoksalu, tačiau Laisvalaikio centro kolektyvas merdinčiame pastate sugebėjo sukurti tokią atmosferą, kuri užgožia prastas sąlygas ugdymui. Susidomėjimas būreliais pamečiui ne tik neblėsta, bet ir atsiranda naujų užsiėmimų.

Laisvalaikio centro direktorės pavaduotoja Jūratė Jocienė pasakojo, kad didžiausia pastato problema – vėjo košiamos sienos. „Prieš keletą metų buvo sudėti nauji langai – vylėmės, kad tai sumažins šaltį patalpose. Šioks toks poveikis buvo, tačiau galiausiai specialistai pasakė, kad pleškindami radiatorius mes tik šildome lauką. Bėda visgi buvo sienose“, – pasakojo J. Jocienė.

Kolektyvui nebuvo tekę girdėti nusiskundimų, kad tėvai vaikams Laisvalaikio centro lankyti neleistų dėl prastos jo būklės. Tačiau, anot J. Jocienės, lankančiųjų tėvai per šalčius būdavo perspėjami, kad patalpose šalta. Kai kuriose patalpose termometro stulpelis tesiekdavo 13–15 laipsnių šilumos. „Tik tėvai galėtų atsakyti, ar vaikams dėl to leisdavo praleisti užsiėmimus. Tačiau per šalčius dainavimo pamokose vaikai būdavo su pirštinėmis ir paltais. Ypač šalta būdavo trečiajame aukšte įsikūrusiame dailės kabinete. Kartais nuo ryto įjungdavome šildytuvus, kad popiet patalpos būtų įšilusios“, – praeitimi tapsiančią kasdienybę prisiminė J. Jocienė.

Reikės antro etapo

Kultūros vertybių registre dabartinio Laisvalaikio centro pastatas atsidūrė dėl savo istorijos – jis buvo siaurojo geležinkelio Laugalių stoties, o vėliau – vokiečių teritorinės muitinės pastatas. Deja, dalis jo architektūrinės autentikos jau sunaikinta.

Netrukus prasidėsianti pastato modernizacija bus orientuota į šilumos energijos tausojimą. Iš viso projektui įgyvendinti numatyta 514 842 Lt, iš kurių 437 615,70 Lt – ES parama. Savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Mikulskytė informavo, kad šiomis lėšomis bus modernizuojamas stogas, šiltinama perdanga po nešildoma pastoge, atliekama fasado apdaila ir sienų šiltinimas iš vidaus, taip pat iš vidaus šiltinamas cokolis bei atliekama jo apdaila. Numatyatas šildymo sistemos modernizavimas.

Prie šio projekto 40 tūkst. Lt suma prisidės Klaipėdos rajono savivaldybė. Už šią sumą bus keičiamos durys.

Oficialiai projektas turėtų būti baigtas spalio pabaigoje. Konkursą rangos darbams atlikti laimėjo UAB „Statybų techniniai sprendimai“. Kol kas Laisvalaikio centras bus tik apšiltintas ir sutvarkytas iš išorės. Vidaus patalpoms sutvarkyti planuojamas antras projekto etapas.

Rangovai pasiruošę

Dituvos pagrindinė mokykla įsikūrusi per kelis pastatus – senojoje dar 19-ame amžiuje statytoje mokykloje ir 2005 metais statytuose priestatuose. Anot A. Mikulskytės, pernai parengus pastato energijos vartojimo audito ataskaitą nustatyta, kad išorinės pastato sienos, dalis durų, neapšiltintas šlaitinis stogas, perdanga po nešildoma pastoge bei grindys ant grunto neatitinka keliamų reikalavimų. Paaiškėjo, kad šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezoną gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Rekonstruotas pastatas ir įdiegtos energijos taupymo priemonės leis sutaupyti 95,51 MWh energijos per metus. Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės darbo sąlygos mokyklos darbuotojams ir mokinių ugdymui.

Konkursą rangos darbams atlikti laimėjo UAB „Žibai“.

Energijos vartojimo efektyvumui didinti Dituvos pagrindinėje mokykloje iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto numatyta 908 986 Lt parama. Šiomis lėšomis bus atliktas stogo modernizavimas, dalies langų keitimas, fasadų bei cokolio šiltinimas ir apdaila, nuogrindos atkūrimas, grindų ant grunto šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų modernizavimas, dalies elektros instaliacijos modernizavimas.

Pusę milijono litų skirs ir Klaipėdos rajono savivaldybė, kadangi ne visus darbus buvo galima finansuoti ES lėšomis. Savivaldybės finansinė injekcija leis pakeisti langus bei duris, įrengti stoglangius, keisti vieno priestato stogo dangą, atlikti fasado ir vidaus apdailą. Taip pat bus pasirūpinta gaisrine ir apsaugine signalizacija, teritorijos sutvarkymu.

Šildė malkomis

Dituvos pagrindinės mokyklos direktorė Ina Kazlauskaitė neneigė, kad brangios renovacijos laukiama su nerimu. „Tačiau jau bendravome su rangovais ir panašu, kad bendrą sutarimą radome. Jau iškraustėme vieno pastato baldus ir stengsimės vieni kitiems netrukdyti. Net sutrumpinome mokinių atostogas, kad mokslo metai baigtųsi bent 5 dienomis anksčiau ir galėtume apleisti visus pastatus“, – pasakojo direktorė. Šiemet mokyklą lanko 145 mokiniai.

Anot direktorės, dauguma klasių Dituvoje iki šiol šildomos kūrenant kietojo kuro krosnimis. Mokyklos personalas nebesureikšmina vargo kasmet rūpintis malkomis ir nesipriešino, kad krosnys mokykloje liktų. Anot direktorės, jos bus veikiančios ir jei kada bus šalta, bus galima pakurti.

Mokyklos modernizaciją oficialiai baigti planuojama po metų.


  • Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizacijai numatyta 514 842 Lt, iš kurių 437 615,70 Lt – ES struktūrinių fondų biudžeto lėšos. 40 tūkst. Lt prisidės Klaipėdos rajono savivaldybė.

  • Dituvos pagrindinės mokyklos statiniams sutvarkyti iš viso skirta per 1,4 mln. Lt. 908 tūkst. Lt – ES ir valstybės biudžeto lėšos.

    500 tūkst. Lt papildomai skyrė Klaipėdos rajono savivaldybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių