Gargždų vietos veiklos grupė ruošiasi įgyvendinti strategiją už milijoną eurų

Gargždų miesto vietos veiklos grupės pirmininkei Giedrei Kazakevičienei (viduryje), daug įdėjusiai pastangų kuriant Gargždų VVG strategiją, įteiktas Vidaus reikalų ministerijos raštas, palinkėta sėkmės strategijos įgyvendinimo kelyje.
Iš kairės – VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Jūratė Lepardinienė, iš dešinės – LR vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorė Lina Šemetulskytė.  

Dar pernai Vidaus reikalų ministerijai 52 miestų vietos veiklos grupės (VVG) pateikė vietos plėtros strategijas finansavimui pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Iš jų net 39 miestų VVG strategijos buvo patvirtintos. Gargždų miesto vietos veiklos grupės pateiktai vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtas 999 971 Eur finansavimas.

2021–2027 metų laikotarpiu iš viso vietos plėtros strategijoms rengti, įgyvendinti ir administruoti skirta daugiau nei 52 milijonai eurų. Tai yra daugiau nei du kartus lyginant su praėjusiu laikotarpiu.
Dėmesys socialiniam verslui
„Mažinti socialinę atskirtį, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti verslumą ir savanorystę – tai tikslai, kurių siekiame kartu su miestų bendruomenėmis. Jos geriausiai žino ne tik savo poreikius ir problemas, bet ir būdus, kaip jas spręsti, pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Žmonės, kurie dalyvauja projektų veiklose, tobulina savo socialinius gebėjimus, pagerina vietą darbo rinkoje, įkuria savo verslą, tiesiogiai gali pajusti šių investicijų naudą“, – sako vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek.
Pasak viceministrės, visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės pagrindas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais, stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas, o aktyvios miestų VVG – tai kiekvieno Lietuvos miesto neįkainojamas turtas.
Naujose strategijose didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas socialinio verslo plėtrai. Bendruomenėse skatinamas socialinis verslas padės spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. „Kartu su miestų VVG mūsų bendras siekis – mažinti gyventojų skurdą, padėti žmonėms įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo“, – pabrėžia viceministrė.

Druskininkuose vyko VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) kartu su Vidaus reikalų ministerija organizuojamas renginys „Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimas“. Susitikime, kuriame dalyvavo bene visų miestų VVG atstovai, buvo apžvelgti aktualūs miestų VVG strategijų rengimo ir būsimo jų įgyvendinimo klausimai, pasidalinta iššūkiais ir sėkmės istorijomis. Seminare Gargždų VVG atstovavo Gargždų miesto vietos veiklos grupės pirmininkė G. Kazakevičienė ir VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė Raimonda Damulienė.

Skatins miesto darną
„Siekdama spręsti Gargždų miesto socialinės atskirties ir ekonominės integracijos problemas, didinti socialinę įtrauktį ir vykdyti veiklas, skirtas skurdo mažinimui, į veiklas įtraukiant konkrečias tikslines grupes, Gargždų miesto VVG parengė Gargždų miesto 2024–2028 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – skatinti darnią plėtrą Gargždų mieste kompleksiniu aspektu: socialiniu, ekonominiu ir aplinkos“, – „Bangą“ informavo Gargždų miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Giedrė Kazakevičienė.
Pasak Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininkės Indrės Žiedienės, minėtos strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.
Gargždų miesto kontekste siekiant darnaus vystymosi, bus sprendžiami bendruomenėje kylantys socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai iššūkiai, tokie kaip pakankamai aukštas nedarbo lygis; pagrindinių paslaugų prieinamumo problemos; socialinė nelygybė; socialinių ir sveikatos kompleksinių paslaugų trūkumas; vaikų ir jaunimo užimtumo problemos; taršos aplinkai problemos.
„Tai būtų galima pasiekti tikslingai investuojant į neformalų švietimą, socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, ekonominės plėtros iniciatyvas, bendruomeninio/socialinio verslo iniciatyvas, kuriose prioritetas yra socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė, taip pat skatinant partnerystę ir bendradarbiavimą tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų“, – pasakoja Gargždų VVG pirmininkė G. Kazakevičienė.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Gargždų miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtas finansavimas 999 971 Eur, iš jų Europos socialinio fondo + lėšos iki 595 315,86 Eur, Europos regioninio plėtros fondo lėšos iki 254 660,00 Eur, Bendrojo finansavimo  lėšos iki 149 995,74 Eur.

„Gargždų miesto VVG vizija iki 2030 metų – socialiai atsakingas Gargždų miestas skirtingų sektorių partnerystės ir bendradarbiavimo sąveikoje“, – akcentuoja Gargždų VVG valdybos pirmininkė I. Žiedienė, kuri yra ir Gargždų miesto seniūnė.

Gargždų miesto VVG įsikūrė 2015 m. liepos 13 d. visuotiniame narių susirinkime priėmus sprendimą dėl VVG įkūrimo.
Gargždų miesto VVG valdybą sudaro vietos valdžios, vietos verslo ir nevyriausybinio sektorių atstovai.
Siekiant išlaikyti pusiausvyrą ir vienodą interesų atstovavimą, valdyboje visiems trims sektoriams atstovauja po 4 valdybos narius. Vietos valdžiai atstovauja Arvydas Toliušis, Gintarė Pučkorienė, Neringa Tarvydienė ir Indrė Žiedienė. Nevyriausybiniam sektoriui atstovauja Vilma Tirevičienė, Šarūnas Vaičiulis, Inesa Greivienė ir Audra Jurkienė. Vietos verslo sektoriui atstovauja Vilija Butkuvienė, Vytautas Čeledinas, Vaclovas Macijauskas ir Romas Kvaselis.
Gargždų miesto VVG valdybą sudaro 58,33 proc. moterys ir 41,67 proc. vyrai, 1 asmuo yra jaunesnis nei 29 m.
Gargždų miesto VVG priklauso 23 nariai, atstovaujantys Gargždų miesto vietos valdžios, vietos verslo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų interesams. Pagal procentus sektoriai pasiskirsto taip: valdžios – 4,3 proc. (1 įstaiga), vietos verslo – 52,2 proc. (12 įmonių) ir nevyriausybinis sektorius – 43,5 proc. (10 organizacijų).Vilija BUTKUVIENĖ
„Bangos“ archyvo nuotr.

Su Gargždų miesto 2024−2028 m. vietos plėtros strategija galite susipažinti ČIA.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių