Naujos statybos užbaigimo procedūros – rizikingos antikorupciniu požiūriu

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Statybos įstatymo pakeitimų, kuriais pakeista deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugų teikimo tvarka, antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad naujoje tvarkoje palikta galimybių neskaidriam procedūrų vykdymui ir sprendimų priėmimui, nėra papildomai reglamentuoti galimų interesų konfliktų prevencijos aspektai, sudarytos galimybės užsakyti paslaugas iš kito ekspertizės rangovo, jeigu deklaracija nepatvirtinama iš pirmo karto.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d., pasikeitus teisiniam reguliavimui, Statybos įstatyme įtvirtinta, kad tik statinio (dalies) ekspertizės rangovai, kuriais gali būti tik juridiniai asmenys, teiks deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugas. Iki šiol pastaroji itin reikšminga statinių ir visuomenės saugumui funkcija vykdyta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų.

Antikorupcinio vertinimo metu pastebėta, kad atnaujintame Statybos įstatyme nepakankamai aiškiai apibrėžti atvejai, kada statybos turėtų būti užbaigiamos surašius deklaraciją, o kokiais atvejais – VTPSI patvirtinus statybos užbaigimo aktą.

Deklaracijų apie statybų užbaigimą tvirtinimo funkciją perdavus privatiems subjektams, teisės aktuose nėra papildomai reglamentuoti galimų interesų konfliktų prevencijos aspektai. Pavyzdžiui, nėra numatytas apribojimas tai pačiai įmonei teikti statinio projekto, statinio (dalies) ekspertizės paslaugas ir vėliau tvirtinti deklaraciją apie to statinio statybos užbaigimą. Nėra eliminuojama statytojo galimybė statinio (projekto) ekspertizę (o nuo šių metų gegužės 1 d. – ir deklaracijos tvirtinimą) užsisakyti iš glaudžiais ryšiais su juo susijusio asmens. Be to, nustatyta, kad dalis VTPSI paskelbtų ekspertizės rangovų įmonių, į kurias galima kreiptis dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo, tuo pat metu yra ir statytojus jungiančių asociacijų, pavyzdžiui, Lietuvos statybininkų asociacijos, nariais.

Galiojantis teisinis reguliavimas taip pat sudaro sąlygas statytojui ar statinio naudotojui, nesutinkančiam su projekto ar statinio ekspertizės akto išvadomis, užsakyti pakartotinę ekspertizę iš kito ekspertizės rangovo, kuris galimai gali nefiksuoti kai kurių nustatytų projekto trūkumų. Tokia galimybė egzistuoja ir tvirtinant deklaraciją apie statybos užbaigimą, nes atnaujintas teisinis reguliavimas jokių apribojimų ar kriterijų dėl ekspertizės rangovo įmonės pasirinkimo ar jos pakeitimo nenumato.

Nustatyta, kad teisės aktuose nėra numatyta pareiga, tvirtinant deklaraciją apie statybos užbaigimą, apsilankyti vietoje siekiant nustatyti, kad pastatytas statinys atitinka teisės aktų reikalavimus, nėra įtvirtinti konkretūs procedūros atlikimo terminai ir nereglamentuota paslaugų kaina.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija per 2 mėnesius turės paskelbti informaciją, kaip bus atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija

Sidabriniai žiedai internetu https://www.silvera.lt/ziedai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių