Pokyčiai rajono valdžios politinėje padangėje:

patvirtinti Administracijos direktorius ir mero pavaduotoja

Skambios frazės ir pareiškimai vieniems paliekant valdžios postus, kitiems į juos ateinant aidėte aidėjo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris po 2 metų pertraukos ketvirtadienį vyko gyvai. Užtruko, kol Tarybos posėdis pradėjo vykti sklandžiai. Dėl neveikiančios privalomos tiesioginės transliacijos teko daryti pertrauką.

Iš 27 Tarybos narių posėdyje dalyvavo 24. Dėl ligos neatvyko Tarybos narė Rasa Linkienė, Tarybos nariai Vaclovas Macijauskas ir Alfredas Šiaulys atostogauja.

Paskelbtas daugumos pareiškimas

Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas posėdžio pradžioje pagarsino naujosios valdančiosios daugumos (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija – 5 nariai, frakcija „Kuriam kartu“ – 3 nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – 7 nariai ir Tarybos narys Jonas Dumašius) pareiškimą apie naujai suformuotą koaliciją, įvardijo planuojamus darbus. Tarybos narys Nerijus Galvanauskas netruko replikuoti: „Mere, jūs pats buvote sakęs, kad pareiškimai pagal Tarybos veiklos reglamentą yra posėdžio gale. Nereikėtų naujosios daugumos kelio pradėti nuo pažeidimų.“ Meras B. Markauskas atsakė, kad, jo manymu, šis sprendimas yra svarbus tolimesniems darbotvarkės klausimams.

Naujai suformuotos valdančiosios koalicijos pareiškime minėta, kad dauguma deleguos savo atstovus į mero pavaduotojo bei Administracijos direktoriaus ir pavaduotojo pareigas.

Už borto likę liberalai ir konservatoriai posėdyje paskelbė, kad dirbs opozicijoje. Posėdyje savo pareiškimą tapti laisvu Tarybos nariu išdėstė anksčiau konservatorių sąraše buvęs Jonas Dumašius. Ketvirtadienį Tarybos posėdyje kaip praradusių pasitikėjimą buvo svarstyti sprendimai dėl vicemero, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo atleidimo, kuriuos buvo delegavusi ankstesnė valdančioji dauguma.

Priminsime, kad metus tvėrusioje koalicijoje dirbo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, Liberalų sąjūdžio frakcija ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija. Posėdyje svarstant klausimus dėl atleidimų iš minėtų pareigų TS-LKD frakcijos nariai, Tarybos nariai Virgilijus Skuodas ir Vida Ronkaitytė pareiškė balsavimuose dėl atleidimų ir postų skyrimo nedalyvausiantys.

Atleidimų virtinė

Ketvirtadienį vykusiame Tarybos posėdyje priimtas sprendimas atleisti A. Balnionienę iš mero pavaduotojos pareigų.

Pirmiausia Tarybos nariai turėjo apsispręsti dėl vicemerės, liberalės Audronės Balnionienės atleidimo iš pareigų. Po slapto balsavimo 16 Tarybos narių balsavus – už, 6 – prieš, priimtas sprendimas atleisti A. Balnionienę iš mero pavaduotojos pareigų.

Numatyta, kad jai bus išmokėtas ne tik atleidimo iš pareigų dieną priklausantis darbo užmokestis bei kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ir 3 mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Tarybos nariai apsisprendė ir dėl Administracijos direktoriaus, liberalo Justo Ruškio atleidimo iš pareigų. Slaptame balsavime 16 Tarybos narių balsavo – už, 6 – prieš, sprendimas priimtas atleisti J. Ruškį. Numatyta jam išmokėti atleidimo iš pareigų dieną priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Atleista iš pareigų ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja konservatorė Rasa Pet­rauskienė, slaptame balsavime 17 Tarybos narių balsavus – už, 5 – prieš. Jai taip pat bus išmokėta atleidimo iš pareigų dieną priklausantis darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Pažadas po rinkimų sugrįžti

Po balsavimo iš pareigų atleista A. Balnionienė padėkojo Savivaldybės administracijos darbuotojams už darbą kartu, o kolegoms Tarybos nariams palinkėjo išminties nepasiklysti valdžios ir pinigų labirintuose, išsaugoti žmogiškumą ir gebėti išsaugoti pagarbą žmogui. Tarybos narys N. Galvanauskas dėkojo frakcijos narei už intensyvų darbą, ypač su Lietuvos automobilių kelių direkcija. „Nenusiminkime, žygiuosime į priekį, po rinkimų sugrįšime“, ‒ pažadėjo N. Galvanauskas.

Tarybos nariai apsisprendė dėl Administracijos direktoriaus Justo Ruškio atleidimo iš pareigų.

Buvusi vicemerė A. Balnionienė Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje ir toliau tęs politikės veiklą, nes ji buvo ir lieka Tarybos nare. Betgi Tarybos nariams, kurie tampa Administracijos vadovais, kokiais buvo J. Ruškys ir R. Petrauskienė, einant tas pareigas teko atsisakyti Tarybos nario mandato. Tačiau atleidus juos iš pareigų vėl yra galimybė sugrįžti į politiko kelią nelaukiant kitų rinkimų. Galima kreiptis su prašymu į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl sugrąžinimo į buvusį rinkimų sąrašą ir jei koks partijos kolega iš sąrašo pasitrauktų, vėl būtų proga tapti rajono Tarybos nariu dar ir šioje kadencijoje.

Buvęs Administracijos direktorius J. Ruškys posėdyje dėkojo ir už kritiką, prašė, kad būtų tęsiami Strateginiame plane numatyti darbai. „Ačiū savai liberalų frakcijai – neslėpsiu, tai yra geriausia frakcija, kuri yra Taryboje, ‒ šypsodamasis kalbėjo J. Ruškys. ‒ Aš stengsiuosi būti čia, rasti politinį vaidmenį. Manau, kad politika nėra sėdėjimas renginiuose, pirmose eilėse, rezervuotose kėdėse. Politika nėra susitarimų pasiekimas užkulisiuose, ant stalo, po stalu ar kitur, kur niekas nemato. Politika – tai susitarimo menas, kurį mes turime pasiekti diskutuodami, argumentuodami ir motyvuodami vienokį ar kitokį pasirinkimą. Palinkėjimas naujam Administracijos direktoriui – padarykite daugiau, geriau ir greičiau, o valdančiai daugumai – sėkmės.“

Biurokratiniams dalykams nepaklus

Vėl į vicemerės pareigas grįžusi V. Riaukienė sakė, kad stengsis atliepti gyventojų lūkesčius, sau ir kitiems kels aukštus etikos ir pagarbos kiekvienam reikalavimus.

Savivaldybės taryba slapto balsavimo metu apsisprendė skirti vicemere LVŽS deleguotą Violetą Riaukienę. Už balsavo 17 Tarybos narių, 5 – prieš. Po balsavimo V. Riaukienė dėkojo už pasitikėjimą. „Šitose pareigose anksčiau dirbau ne vienus metus, po metų pertraukos sugrįžtu su dar didesniu žinių bagažu“, ‒ kalbėjo mero pavaduotoja. Ji sakė, kad stengsis atliepti gyventojų lūkesčius, sau ir kitiems kels aukštus etikos ir pagarbos kiekvienam reikalavimus. Vicemerė pareigas pradės eiti nuo gegužės 30 d.

Tarybos nariai slapto balsavimo metu apsisprendė dėl Tarybos nario Sigito Karbausko kandidatūros Administracijos direktoriaus pareigoms. Tarybos narė Aušra Gudauskienė klausė, ar keisis kandidato elgesys vėl tapus direktoriumi, koks bus jo darbo stilius, ar gebėsiąs tvarkytis su technologijomis, nes buvo laiku nepateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaracijos ir kt.

Tarybos narys S. Karbauskas, anksčiau buvęs opozicijoje, atsakė, kad kaip buvo savimi, taip toks ir liksiąs. „Išvaryti iš kabineto teko. Jeigu ateis įrašinėdami kišenėje, provokatoriai, tikrai išginsiu, jei lips ant galvos. Sąmoningai nepateikiau viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. Ją pateikiau eidamas į Tarybą – niekas nepasikeitė, ‒ kalbėjo S. Karbauskas. ‒ Biurokratiniams dalykams nepaklusau ir nepaklusiu, važiuosiu į Šeimų sąjūdžio organizuojamus renginius. Valdžia ir pinigais išbandymą esu praėjęs. Reaguosiu į pastabas, dabar tik skūra storesnė, pats – neplonesnis.“

Po slapo balsavimo 16 Tarybos narių balsavus – už, 6 – prieš, naujuoju Administracijos direktoriumi tapo Tarybos narys S. Karbauskas. Jis pradės dirbti nuo birželio 7 d.

„Man galioja duotas žodis. Gyventojams neįdomu, kas opozicijoje, kas ne, gyventojams reikia darbų. Per trejus metus pamačiau, kas yra kas. Būsiu reiklesnis žmonėms, kurie nedirba rajono labui, o politikuoja Administracijoje“, – posėdyje sakė po slapto balsavimo Administracijos direktoriumi paskirtas S. Karbauskas.

Kol pradės dirbti naujai paskirtas Administracijos direktorius, iki 2022 m. birželio 6 d. laikinai Administracijos direktoriaus pareigas eina Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Daiva Dilytė. Ji „Bangai“ sakė, kad tęstinis darbas ir projektų vykdymas nenutrūks, Savivaldybės darbuotojų pasitarimai dėl įvairių darbų ir toliau vyks. „Naujų darbų gal ir nepradėsime, palaikysime darbingą Savivaldybės darbuotojų atmosferą. O atėjus laikui pareigas perduosiu naujajam direktoriui“, ‒ sakė D. Dilytė.

Kol pradės dirbti naujai paskirtas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, iki 2022 m. birželio 6 d. laikinai Administracijos direktoriaus pareigas eina Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja D. Dilytė.

Įvardijo kaip perversmą

Tarybos posėdyje po balsavimo iš Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų atleista R. Petrauskienė.

Tarybos posėdyje nepasisakiusi ir po balsavimo iš Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų atleista R. Petrauskienė praėjusią savaitę „Bangos“ paklausta apie pasisekusius darbus, o kam pritrūkę laiko, tuomet pakomentavo, kad atsakysianti po Tarybos posėdžio. Ketvirtadienio vakarą R. Petrauskienė feisbuke išplatino pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad atlikti pakeitimai Taryboje – destruktyvios jėgos įvykdytas valdžios perversmas ir esą tai žingsnis atgal rajone. „Šiais ypač pavojingais laikais, kai visas demokratinis pasaulis yra susitelkęs apginti Ukrainą, padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms ir įveikti agresorę Rusiją, mūsų meras bei rajono politikai, užuot bandydami užtikrinti stabilumą, užsiima vietine ardomąja veikla, nukreipdami rajono bendruomenės dėmesį nuo svarbiausių dalykų. Manome, kad kovoms dėl valdžios postų šis laikotarpis yra labai netinkamas – naujai koalicijai tai garbės nedaro“, – pranešime žiniasklaidai teigė TS-LKD Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkė R. Petrauskienė. Minėtame pranešime spaudai pasisako ir ketvirtadienį Tarybos posėdyje nedalyvavęs TS-LKD frakcijos Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje pirmininkas A. Šiaulys. „Į valdžią grįžtantys seni sovietiniai paminklai, kuriuos jau nugriovė demokratinės ir modernios laisvos Lietuvos savivaldybės, įkaitais daro gyventojus. Klaipėdos rajono valdžia žengia didelį žingsnį atgal“, – sakė TS-LKD frakcijos Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje pirmininkas A. Šiaulys.

Monika CALZONAITĖ

A. VALAIČIO nuotr.

1 Komentaras

  • Laba diena kolegos
    Blogiausia , kad politiko kelią renkasi žmonės kuriems reikia darbo vietos savivaldybėje ….ir valdiško stabilaus atlyginimo (kurio ne visada užtenka :))
    Tie valstybininkai matyt išnyko ….arba jiems politika nėra svarbi (matyt nusivylė)
    Liūdna ….
    Bet džiugina Sigito pozicija – o kas mus linksmins 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių