Sėmėsi žinių apie edukacinių erdvių kūrimą

LR švietimo ir mokslo ministerijos inicijavo ir kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizavo konkursą, skirtą išaiškinti 2016 m. geriausiai edukacines erdves tvarkančias švietimo įstaigas. Apžiūra-konkursu buvo siekiama aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę, skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves, formuojant mokyklos aplinkos savitumą ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, skleisti gerąją patirtį ir stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų.

Nacionaliniame etape rajonui atstovavo Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla ir Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, kurie savo kategorijose pateko į stipriausiųjų dešimtuką.

Rugsėjo 20−25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo mokymus Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojams bei tęstinio projekto „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams Austrijoje. Mokymuose dalyvavo Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų atstovės − Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Inga Rankelienė, Kretingalės lopšelio-darželio direktorė Regina Baranauskienė bei šio konkurso koordinatorė rajone Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė.

Neseniai Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas pakvietė į IV tarptautinę konferenciją „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas – edukacinių erdvių kūrimo naujovės ir geroji mokyklų patirtis“. Konferencijoje dalyvavo mokyklų atstovai bei ekspertai iš Lietuvos bei užsienio, savivaldybių švietimo padalinių vadovai ir atstovai, organizuojantys Geriausiai tvarkomų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso etapą savivaldybėse, mokslininkai, edukacinių erdvių rengimo viešosiose erdvėse bei sveikatos mokymo specialistai.

Pranešimus skaitė Joana Markeviwic ir Raksane Lubkowske iš Lenkijos Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Botanikos sodo ir Göran Allard iš Švedijos Visbio organizacijos DBW valdybos narys.

Profesorius Česlovas Kalenda iš Vilniaus universiteto atkreipė dalyvių dėmesį, kaip kito ekologinė etika ir kaip ji turi įtakos ugdymui. Išklausę pranešimą bei pabendravę su profesoriumi atkreipėme dėmesį, kad pokytis Lietuvos ekologinėje etikoje prasidėjo nuo lektoriaus pažinties su prezidentu Valdu Adamkumi.

Savo įžvalgomis, kaip keičiantis mokyklai turėtų kisti ir požiūris į edukacines aplinkas, dalijosi Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius, pristatęs Geros mokyklos koncepciją. Vilniaus universiteto botanikos sodo dendrologinių kolekcijų grupės vadovė Raimonda Šimelienė pristatė įgyvendintą projektą „Žaliosios kolonos – vertikalus apželdinimas“. Ypač sužavėjo edukacines erdves ir jų pritaikymą ugdymui Pasvalio rajone apžvelgęs Rimantas Užuotas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Daiva Žeromskienė, atstovavusi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, paragino dalyvius atsigręžti į vaikų sveikatai palankių erdvių kūrimą.

Tarp tokių žymių prelegentų savo pranešimą „Visuminis požiūris į edukacines erdves Klaipėdos rajono Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje“ pristatė ir Inga Rankelienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Po pranešimo profesorius Č. Kalenda asmeniškai padėkojo pranešėjai už išsamų pristatymą ir visuminį požiūrį į ugdymo aplinką.

Konferencijoje aptartos įvairių institucijų gamtamokslinei edukacijai teikiamos galimybės, pristatytos edukacinių erdvių kūrimo naujovės, kartu šalies mokytojai pristatė stendinius pranešimus. Stendinį pranešimą „Ugdymo aplinka Kretingalės vaikų lopšelyje darželyje“ pateikė ir Kretingalės lopšelio-darželio komanda: direktorė Regina Baranauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Povilienė. Stendinių pranešimų svarbą pristatė Lietuvos biologijos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė.

Konferencijos pabaigoje Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 m. nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro bei VU Botanikos sodo padėkomis ir dovanomis. Pirmą kartą šiai metais apdovanoti buvo ne tik konkurse dalyvavusių įstaigų atstovai, bet ir penki rajoninio lygmens projekto koordinatoriai (taip pat ir Klaipėdos rajono). Jiems įteiktos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos bei Anykščių mero pavaduotojo (biologo) Sigučio Obelevičiaus knygos „Gėlių kalbos paslaptys“.

Apibendrindami konferenciją konkurso koordinatoriai Almantas Kulbis ir Stasė Mameniškienė džiaugėsi išryškėjusiomis naujomis edukacinių aplinkų kūrimo tendencijomis bei pažadėjo po dvejų metų vėl pakviesti į konkursą.

Zita POVILIENĖ

Konferencijos dalyvė, Kretingalės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių