2020 Liepos 07
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Kretingalės mokykla iki jubiliejaus renovacijos nesulaukė

Kretingališkiai pedagogai subūrė bendruomenę švęsti mokyklos jubiliejų. Pirmoje eilėje penkta iš dešinės – direktorė J. Alčauskienė, šalia – pavaduotojas M. Mockevičius, mokytoja A. Papievienė, buvęs direktorius K. Jonikas.

Kretingalės pagrindinės mokyklos 150 metų gyvavimo sukaktis – reikšmingas įvykis miestelio, įstaigos bendruomenėms. Džiugiai mokyklos gimtadienį šios savaitės viduryje minėjo moksleiviai su savo mokytojais. Po daugelio metų jie prisimins, kaip garbų savo mokyklos jubiliejų šventė koridoriuje. Juk šventė – sieloje, ne patalpose.

Mokiniai šventė gimtadienį

Trečiadienį Kretingalės pagrindinę mokyklą gaubė šventinis šurmulys. Kukli aplinka skleidė šilumą: savo rankomis pagaminti šventinius akcentus bendruomenę subūrė dailės mokytoja Reda Miltenienė.

Koridoriuje, už ilgo vaišių stalo, kuriuo pasirūpino tėveliai, susėdo švęsti 140 moksleivių – nuo pirmokėlių iki dešimtokų su savo mokytojais. Kaip džiugiai visi traukė „Su gimimo diena“. Gimtadienio scenarijų sukūrė mokyklos bibliotekininkė, anglų kalbos mokytoja Aurika Papievienė, renginį vedė moksleiviai. Be abejonės, ir mažiausieji po daugelio metų prisimins šį reikšmingą įvykį, dalinsis šiltais prisiminimais su jaunąja karta, kaip šiame renginyje jų tėveliai ir seneliai, baigę šią mokyklą.

Grupė iniciatyvių moksleivių: Ąžuolas Povilas Aleksiūnas, Ąžuolas Lekstutis, Emilija Turauskaitė, Aušrinė Pivoriūtė, Idilė Aleksiūnaitė, Osvaldas Eidinas, Titas Šaulys, Ugnė Skripkauskaitė.Didysis šios sukakties renginys vyks šiandien, šeštadienį, Kretingalės kultūros centre. Čia susirinks buvę mokyklos mokiniai, mokytojai, darbuotojai, svečiai. Mokyklos direktorė Jurgita Alčauskienė kalbėjo, jog nuspręsta savaitės vidury surengti gimtadienį moksleiviams, juos apgaubiant dėmesiu, kad pajustų šventę.

Kretingalės mokyklos sukaktis per jos istoriją minima pirmą kartą. Buvusio mokyklos direktoriaus Klemenso Joniko teigimu, anksčiau nebuvo apsispręsta, kokią sukaktį švęsti: mokykla pastatyta 1935 m., bet įsteigta 1869 m.

Paminėta pirmą kartą

Prieš porą metų mokyklai pradėjusi vadovauti J. Alčauskienė pasiūlė bendruomenei švęsti šį garbingą jubiliejų. Ir jam pradėta ruoštis. Kretingalės pagrindinė mokykla – viena iš dviejų rajono mokyklų, kuri nerenovuota. „Prašiau Savivaldybę, kad iki jubiliejaus suremontuotų choreografijos salę, bet dėl lėšų stygiaus nieko nedarė“, – apgailestavo direktorė. Ji rodė patalpą su sovietmečio interjeru. Joje vyksta šokių pamokos, bet švęsti mokyklos gimtadienį... J. Alčauskienė sustojo koridoriuje prie sienos, nuo kurios krenta tinkas, todėl bėdą teko slėpti po medžio drožlių plokšte. Pagal galimybes mokyklos darbininkai stengėsi pagražinti vestibiulio sieną, kurią glaistė, tinkavo, dažė.


  • Kretingalės miestelyje mokykla įsteigta 1869 m. spalio 30 d. Ji veikė prie bažnyčios. Mokykla buvo trijų pakopų: pirmoje mokslas truko 3 metus, antroje – 2 m., trečioje – 3 m. Mokiniai pradėdavo mokytis nuo trečios, aukščiausios pakopos, ir pereidavo į žemesnes. Buvo mokoma lietuvių ir vokiečių kalbomis, bet 1873 m. uždrausta lietuvių kalba.
  • Dabartinės mokyklos veiklos pradžia – 1935 m. rugsėjo 1 d. 1970–1993 m. mokyklai vadovavo direktorius S. Vasiliauskas, 1994–2016 m. – K. Jonikas, nuo 2017 m. – J. Alčauskienė.
  • Mokykloje dirba 28 mokytojai, mokosi 140 mokinių. Daugiausia moksleivių buvo 1978 m. – apie 400. Nuo 1985 m. – apie 300 ir mažėjo iki šiol. Daugėja tik pradinukų. Šiuo metu mokosi 19 pirmokėlių, 30 antrokų. Iš viso – 80 pradinukų.

Pradėjusi vadovauti mokyklai J. Alčauskienė stengėsi sukurti gražesnę, patogesnę aplinką. Antai antrame aukšte buvusią skaityklą perkėlė į muzikos kabinetą. Dabar atsivėrusioje erdvėje – jauki poilsio zona moksleiviams.

Buvęs mokyklos direktorius K. Jonikas sakė atėjęs vadovauti Nepriklausomybės pradžioje. „Lietuva kūrėsi iš naujo, formavosi švietimo sistema, keitėsi ugdymo turinys, o mokėmės iš tarybinių vadovėlių, – kalbėjo dabar mokykloje dirbantis mokytojas. – Dalinė renovacija buvo atlikta: pakeisti langai, durys, šildymo sistema, bet fasadas nesutvarkytas. Pavyko suremontuoti valgyklą, gauti naują mokyklinį autobusą.“

„Mes gerai gyvename – mokykloje sutvarkyta šildymo sistema, tvarkinga. Ir gerą direktorę turime“, – kalbėjo matematikos mokytoja Joana Lubienė, kurią po studijų čia pasikvietė tuometis direktorius Stanislovas Vasiliauskas.

Privalumų daugiau nei trūkumų

J. Alčauskienė gyrė pedagogų kolektyvą. Vienus metus, kol nebuvo direktoriaus, laikinai šias pareigas teko eiti pavaduotojui Mindaugui Mockevičiui.

Jis kalbėjo, jog didžiausia problema mokyklai – baigusieji 8 klases geriausi moksleiviai išeina į Klaipėdos arba Kretingos gimnazijas. „Kita vertus, turėtume džiaugtis, kad mūsų išugdyti vaikai sugeba prisitaikyti gimnazijose“, – sakė M. Mockevičius.

Tačiau direktorė, remdamasi tėvelių apklausa, teigė, jog privalumų daugiau. Tai priemiestyje gyvenančių vaikų pavėžėjimas, o vietiniams gyventojams patogu, kad mokykla čia pat. Miestelio mokykloje žymiai mažiau mokinių nei didmiesčio, mokiniams saugu, jie noriai eina į mokyklą, nes tvyro gera aura. Mokykloje veikia daug nemokamų būrelių, aktyvi mokyklos bendruomenė.

Mokyklos vadovai akcentavo, jog įstaiga dalyvauja įvairiuose projektuose, mokykloje lankosi ir su mokiniais susitinka žinomi, pasiekimais garsūs, jaunimą motyvuojantys žmonės.

Šiemet kretingališkiai pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Kultūros paveldo puoselėjimas – puiki ateitis“, finansuojamą iš Erasmus + fondo. „Šiame projekte dalyvauja 6 šalys. Tai ir užsienio kalbos įgūdžių tobulinimas, ir savo šalies kultūros paveldo pristatymas. Gruodžio viduryje grupė mūsų mokinių ir mokytojų išvyks į užsienį, o gegužę priimsime svečius“, – atskleidė J. Alčauskienė.

Mokinių tarybos nariai šiltai atsiliepė apie savo mokyklą. Šeštokė Emilija Turauskaitė mokosi nuo pirmos klasės toje pačioje mokykloje kaip ir brolis bei sesė, netgi ta pati auklėtoja. „Buvo gera išgirsti gimtadienio šventėje gražius atsiliepimus apie mokyklą. Mokyklos taryba rengiasi išleisti laikraštį“, – sakė moksleivė. Idilei Aleksiūnaitei čia labai jauku, patinka draugiška bendruomenė. „Aš atvykau iš sostinės į 7 klasę. Ten mokyklos gimtadienio nešventėme“, – šypsojosi mergina. Ketvirtokas Ąžuolas Lekstutis prisipažino iš antros klasės išėjo mokytis į uostamiestį, tačiau po pusmečio grįžo į Kretingalę, nes čia geriau.

 


KOMENTARAS

  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Pet­ravičius:

    – Kretingalės pagrindinės mokyklos pedagogai tarp kitų rajono švietimo įstaigų išsiskiria kaip aktyviausiai dalyvaujantys kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Pastebimi ženklūs pokyčiai bendruomenės įsijungime į praktinę veiklą, edukacinių erdvių kūrimą. Pastaraisiais metais vis dažniau laimėjimai įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose lydi ir šios mokyklos mokinius.

Virginija LAPIENĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Taip pat skaitykite:

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Gera, kur mes

Ką jau ką, o gražias…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook