2020 Liepos 04
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Kvietinių šaudyklai reikia keisti žemės paskirtį

Kvietinių šaudyklai reikia keisti žemės paskirtį

Kvietinių bendruomenės aktyvistai nuplėšė jau ne vieną porą batų klebendami įvairių instancijų duris dėl prieš keletą metų kaimynystėje įsikūrusios šaudyklos. Kvietiniškiams šaudyklos veikla buvusiame žvyro karjere būtų nė motais, jeigu jų ramybės gražioje gyvenvietėje ir puikiame gamtos kampelyje netrikdytų šaižių šūvių atgarsiai. Tačiau kaimo gyventojų raštai į Vilnių, susitikimai rajono Savivaldybėje atsimušdavo lyg žirniai į sieną. Visgi kvietiniškių atkaklumas pastaruoju metu šiek tiek pajudino biurokratinių procedūrų luobą.

Nusižengimas liko neįrodytas

Kvietiniuose 2016 m. įsikūręs pajūrio sportinio šaudymo klubas VšĮ „Molinis karvelis“ aplinkiniams tapo kasdieniu galvos skausmu. Buvusiame karjere netoli Minijos upės iš daubos ataidi pramogaujančiųjų šūviai. Kas gyvena tolėliau, galbūt ir nesuvokia, kaip kinta žmonių gyvenimo kokybė, kai nuolat tenka kęsti ausiai nepriimtiną triukšmą.

VšĮ „Molinis karvelis“ savo veiklą vykdo žemės ūkio paskirties sklype. Kvietinių bendruomenės centras, stojęs ginti gyventojų interesų, ne kartą kreipėsi ir į Klaipėdos rajono savivaldybę, ir į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei NŽT Klaipėdos rajono skyrių klausdami, ar galima komercinė veikla minėtos paskirties žemėje. NŽT specialistai praėjusių metų liepą atliko patikrinimą ir tikrai nustatė, kad sklypas naudojamas ne pagal paskirtį. Mat vykdoma veikla nėra susijusi su žemės ūkio veikla. Tai jau traktuojama kaip pažeidimas. Ir nors NŽT buvo pradėjusi administracinio nusižengimo tyrimus, tačiau, esą pritrūkus medžiagos ir įrodymų, šaudyklos savininkai nuo administracinės atsakomybės išsisuko.

Klausimai jaudina žmones

Kvietiniškiai pirštu baksnoja ne tik dėl žemės ūkio sklypo naudojimo ne pagal paskirtį, bet jiems apmaudu, kad prieš kelerius metus būsima šaudyklos veikla nebuvo derinta su vietos bendruomenės poreikiu ramiai gyventi kaime. Žmonės nerimauja ir dėl to, kad tokia veikla vykdoma greta Minijos upės slėnio, priskiriamo Europos ekologiniam tinklui „Natūra 2000“. Ar tam nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo? Pagal 2017 m. PAV įstatymo naująsias nuostatas šaudyklos įrengimui didesniame nei 1 ha plote tokio vertinimo reiktų. Tačiau šaudyklos veikla Kvietiniuose, 5,3 ha plote, buvo pradėta anksčiau nei išėjo įstatymo pataisos, būtent ši aplinkybė atpalaiduoja šaudyklos organizatorius nuo minėtos prievolės. Tik keičiant ar plečiant vykdomą veiklą VšĮ „Molinis karvelis“ jau turėtų pareigą atlikti PAV procedūras.

Jokių pažeidimų nepripažino

Pastaruosius dvejus metus rajono Savivaldybėje vykusiuose susitikimuose kvietiniškiams buvo patarta, kad prasidėjus šaudymui būtina kviesti policijos pareigūnus ar Viešosios tvarkos skyriaus specialistus ir prašyti, kad šie fiksuotų vykdomos veiklos, nesuderinamos su žemės ūkio paskirties sklypu, faktą. Nors žmonės turėjo ir vaizdo įrašų su keliamu šaudyklos triukšmu, tačiau teisinėms procedūroms pradėti esą to neužteko. Nepakako ir policijos iškvietimų, ir Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų apsilankymų – šūviai kvietiniškius tebeerzino.

Po įvairių skundų tuomet „Bangos“ pakalbintas VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubo „Molinis karvelis“ vadovas Julius Mineikis teigė, jog nepasitenkinimas šaudyklos veikla Kvietiniuose nėra visuotinis, tai esą tik kelių žmonių užgaidos, o klubas veikiąs pagal gautą licenciją ir jokių Lietuvos įstatymų nepažeidinėjantis. Komercinę veiklą žemės ūkio paskirties žemėje jie esą vykdantys teisėtai – licencijoje nesą nurodyta, kokios paskirties žemė turėtų būti. Be to, jie gi atsižvelgė į skundus, tad nebešaudoma sekmadieniais, apribotos veiklos valandos ir kitomis dienomis.

Teismas skundo nepriėmė

Tad dvejus metus Kvietinių kaimo bendruomenės viltis, kad savininkui ar žemės ūkio paskirties sklypo nuomotojui NŽT Klaipėdos rajono skyriaus skirta administracinė pražanga būtų pagrindas peržiūrėti šaudyklos licencijos teisėtumą, tuomet vėl subliuško. Klaipėdos apskrities policijos komisariatas informavo, jog pagrindo sustabdyti licenciją esą nėra. Bendruomenei siekusi padėti rajono Savivaldybė šių metų sausį kreipėsi į teismą, tačiau šis prašymą atmetė. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai vasario 19 d. nutartimi nutarė pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus 2018-12-18 nutarimo, kuriuo nutraukta administracinio nusižengimo teisena, panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, nepriimti. Teismas konstatavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra asmuo, neturintis teisės paduoti skundą, kuris gali apskųsti minėtą nutarimą.

Leidimas nėra visagalis

Kovos dėl šaudyklos triukšmo ir skundų atmetimų išvarginti kvietiniškiai visgi rankų nenuleido ir tuometinis Kvietinių bendruomenės centro valdybos pirmininkas Rolandas Bernotas pavasarį kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Tačiau gegužės 19 d. gautas atsakymas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones. „Vis dėlto 10 puslapių prokuroro atsakymo rašte yra palankių žinių kvietiniškiams“, – įsitikinęs dabartinis Kvietinių bendruomenės centro valdybos pirmininkas Raimundas Daubaris. Mat minėtame prokuroro rašte pažymėta, jog „policijos išduotu leidimu patvirtinama, kad šaudykla (tiras) atitinka įstatyme nurodytus reikalavimus šaudyklai (tirui) įrengti ir yra tinkama eksploatuoti, tačiau tai nėra dokumentas, suteikiantis teisę žemės ūkio paskirties žemę naudoti ne žemės ūkio veiklai“. „Toks požiūris yra labai svarbus, nes bendruomenė visada atkreipdavo dėmesį dėl komercinės veiklos negalimumo žemės ūkio paskirties žemėje. Tačiau anksčiau į šią svarbią aplinkybę žiūrėta pro pirštus“, – apmaudžiai sakė R. Daubaris.

Dėl šaudyklos problemų bendruomenės atstovai praėjusį mėnesį buvo susitikę ir su Klaipėdos rajono savivaldybės meru Broniumi Markausku, įsigilinusiu į šią situaciją. Mero nuomone, neatmestina, kad ginče pasinaudojama įstatymų spragomis. Bendruomenės pirmininkas R. Daubaris džiaugiasi, kad būtent po šio susitikimo NŽT Klaipėdos rajono skyrius birželio 20 d. žemės ūkio paskirties sklypo savininkams ir šį sklypą nuomojančiam Pajūrio šaudymo klubo vadovui išsiuntė raštą „Dėl žemės naudojimo“.

Veikla turi būti stabdoma

„Pažymėtina, kad ginčo teritorijoje galioja ir turi būti taikomi ne tik Policijos institucijos kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai, bet ir kiti teisės aktai, todėl policijos įstaiga, išduodama leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą, turėtų informuoti kompetentingas institucijas, kurių veiklos teritorijoje viešoje vietoje planuojama vykdyti šaudymo veiklą ir gauti jų vertinimą dėl tokios veiklos galimumo. <...>Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuota, kad šaudyklos (tiro) eksploatavimas žemės ūkio paskirties žemės sklype Kvietinių k. yra negalimas ir tokia veikla turi būti nedelsiant stabdoma (nebevykdoma)“, – akcentuojama minėtame NŽT Klaipėdos rajono skyriaus rašte, pasirašytame skyriaus vedėjos Daivos Bukavičienės. Pagal Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato išduotą leidimą šaudyklos veikla galės būti vykdoma tik tuomet, kai bus pakeista šio žemės sklypo paskirtis – tai konstatuota minimame rašte.

Skyriaus vedėja primena, kad jau 2017 10 28 raštu minėto sklypo savininkams ir nuomotojui buvo siūlyta kreiptis dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių. Tad pakartotinai primenama, kad toks žingsnis būtinas, o jei ne, nurodoma, kad iki rugpjūčio 31 d. reikia sutvarkyti teritoriją taip, kad sklypas būtų naudojamas pagal šiuo metu nustatytą pagrindinę žemės sklypo paskirtį. Tam reiktų pašalinti 4 stogines, tirą, jūrinius konteinerius, kitus įrenginius. Po šio termino bus atliktas žemės naudojimo patikrinimas vietoje.

Praėjusią savaitę „Bangai“ pasiteiravus VšĮ Pajūrio sportinio šaudymo klubo „Molinis karvelis“ vadovo J. Mineikio, ką planuoja daryti po minėto rašto reikalavimų, jis atsakė: „Kaip ne kartą buvome minėję, tiek ši, tiek visos kitos šaudyklos Lietuvos teritorijoje yra įrengtos vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Šaudyklos veikla nėra sustabdyta, nes nėra tam pagrindo. Sklypo savininkai dar pernai kreipėsi į NŽT, tačiau procesas užsitęsė dėl tam tikrų nesutarimų. Tikimės, procesas pajudės artimiausiu laiku.“

Vilija BUTKUVIENĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Taip pat skaitykite:

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Gera, kur mes

Ką jau ką, o gražias…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook