2020 Liepos 14
Kartu su 7 Žemaitijos rajonuose 25 000 egz. tiražu platinamu spalvotu informaciniu-reklaminiu savaitraščiu 

Vasarą vaikams organizuojamas užimtumas darželiuose ir stovyklose

Jaunimo vasaros akademijos atidarymo akimirka. Nuotraukoje iš kairės: vicemerė V. Riaukienė, Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Inesa Gaudutytė.

„Šią savaitę, trečiadienį–penktadienį, Drevernoje veikė Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug – 2019 m.“, į kurią susirinko jaunuoliai iš 20 savivaldybių. Didžiąją dalį finansavimo stovyklai – 17 tūkst. eurų – skyrė Savivaldybė. Tai puikus startas vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui, užimtumui, kuriam Savivaldybė skiria nemažai dėmesio“, – teigė Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.

Šiemet Klaipėdos rajono vaikai vasarą galės ilsėtis net 27 stovyklose, kurioms dalinį finansavimą skyrė Savivaldybė. Vaikus ilsėtis kvies 4 stacionarios, 7 dieninės-turistinės, 11 dieninių, 3 stacionarios-turistinės ir 2 turistinės stovyklos. „Iš viso 2019 m. vaikų vasaros poilsio programoms paskirstėme 35 tūkst. eurų. Paraiškas pateikė 27 stovyklų organizatoriai. Deja, poreikis buvo didesnis ir siekė 90,2 tūkst. eurų, tačiau biudžete daugiau lėšų vasaros stovykloms numatyta nebuvo. Manau, kad dalinis finansavimas leis daugiau vaikų poilsiauti stovyklose, nes dėl Savivaldybės finansavimo turi mažėti kelialapio kaina. Tai išties yra nemaža paskata tėvams, kurie vasarą negali atostogauti ar negali skirti didelių sumų vaikų poilsiui, tačiau nori, kad jų vaikas per mokinių vasaros atostogas laiką leistų turiningai, įgytų naujų įgūdžių ir draugų“, – tikino vicemerė V. Riaukienė.

Vicemerei V. Riaukienei pritaria ir VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro, esančio Veiviržėnuose, direktorė Valė Krauleidienė, dienos stovyklas pradėjusi organizuoti prieš 5 metus: „Klaipėdos rajono savivaldybei pradėjus finansuoti vaikų vasaros poilsio programas, buvo suteikta galimybė didesniam vaikų skaičiui pailsėti stovyklose. Tai didelė paspirtis stokojančioms šeimoms ir ne tik. Yra nemažai šeimų, kurios nepriklauso jokiai rizikos grupei, negauna jokių pašalpų, bet jų pajamos yra minimalios, jos neturi jokių galimybių nupirkti savo vaikams kelialapių nei į stovyklas, nei pakeliauti. Abu tėvai dirba, bet jų pajamų užtenka tik pirmo būtinumo prekėms. Šių šeimų vaikai su didžiausiu noru leidžia laiką mūsų organizuojamose stovyklose, nes Savivaldybės skiriama parama žymiai sumažina stovyklos išlaidas.“ Taip pat V. Krauleidienė siūlo ateityje, skirstant finansavimą, didesnes lėšas skirti stovykloms, kurios vyksta nuo pagrindinių centrų nutolusiose gyvenvietėse, nes tėvai neturi nei finansinių, nei fizinių galimybių vežioti vaiką į stovyklas, organizuojamas už keliasdešimt kilometrų.

Stovyklų organizatoriai iš viso vasarą planuoja užimti apie tūkstantį vaikų. Savivaldybė, skirdama finansavimą, prioritetą teikė vasaros poilsio programoms, kurios aktyvia veikla užima daugiau vaikų, numato ilgesnės trukmės veiklą, turi ir kitų finansavimo šaltinių, numatančių užimti vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų. Programos buvo vertinamos atsižvelgiant į formaliojo ugdymo tęstinumą, idėjos aktualumą, pačios programos naujumą, patrauklumą, naudingumą, planuojamą vaikų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą, buvo vertinama, ar numatyti tinkami, aktyvūs, netradiciniai veiklos metodai ir priemonės, nukreiptos į dalyvių praktinių gebėjimų atskleidimą ar panaudojimą, iniciatyvumo, aktyvumo, kūrybiškumo, pilietiškumo skatinimą. Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamų 2019 m. vaikų vasaros poilsio programas ir jų teikėjų kontaktus rasite Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt („Veiklos sritys“ – „Švietimas“ – „Neformalusis vaikų švietimas“).

„Akivaizdu, kad ne visi rajono vaikai vasarą leis stovyklose, daugeliui to neleidžia amžius ar kitos priežastys. Tam, kad vaikai būtų užimti vasarą, o tėvai galėtų toliau dirbti, neieškodami auklių, organizuojamas vaikų darželių darbas vasarą. Šiemet visą vasarą dirbs 7 ugdymo įstaigos, kurioms reikės papildomo maždaug 44,7 tūkst. eurų Savivaldybės finansavimo darbo užmokesčiui. Darželių darbas vasarą organizuojamas taip, kad vaikai galėtų lankyti kuo arčiau jų gyvenamosios vietos esantį darželį“, – teigė mero pavaduotoja V. Riaukienė.

Visą vasarą dirbs Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (priims vaikus iš Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Dovilų lopšelio-darželio „Kregždutė“), Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ (priims vaikus iš Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“, Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Kvietinių mokyklos-darželio, Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus, Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos), Slengių mokykla-daugiafunkcis centras (priims vaikus iš Kretingalės lopšelio-darželio, Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriaus), Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras (priims vaikus iš Agluonėnų lopšelio darželio „Nykštukas“), Priekulės lopšelis-darželis (priims vaikus iš Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Drevernos mokyklos-darželio, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos), Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (priims vaikus iš Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių skyriaus), Vėžaičių lopšelis-darželis (priims vaikus iš Endriejavo, Lapių ir Vėžaičių pagrindinių mokyklų).

„Tegul visiems šios vasaros atostogos būna geros, pilnos įspūdžių ir svarbiausia − saugios. Grįžkite į mokyklas sveiki, laimingi ir gerai pailsėję!“ – linkėjo mero pavaduotoja V. Riaukienė.


  • Sporto klubo „Kuršis“ vadovas, organizuojantis jaunųjų kuršių sąskrydį-stovyklą, kuriai buvo skirta 3,5 tūkst. eurų Savivaldybės parama, Gintautas Razma tikina, kad iš Savivaldybės gautos lėšos ženkliai sumažino kelialapio į stovyklą kainą, tačiau dėmesio norisi dar daugiau: „Džiaugiamės, kad šiais metais gavome paramą, kuri leido sumažinti stovyklos kainą. Tačiau finansavimą gavome ne tokį, kokio tikėjomės, todėl iš planuotų dviejų pamainų darysime tik vieną. Šiais metais planuojame priimti 55 vaikus. Suvokiame, kad daugeliui tėvų už visą kainą išleisti vaiką į vasaros stovyklą yra per brangu, todėl siekiame, kad kaina būtų kiek įmanoma mažesnė. Klaipėdos r. sav. skirta parama sudarė sąlygas reikšmingai sumažinti kainą. Taip pat panaudojome ir papildomus vidinius resursus kainai sumažinti. Kainą pavyko sumažinti nuo 135,10 € iki 48,74 €, nors šiais metais ir reikšmingai pakilo minimalaus darbo užmokesčio dydis bei maisto kainos. Tikimės, kad ateityje keisis požiūris į vaikų vasaros stovyklų svarbą vaiko brandai, lėšų skirstymo metodika bei didės skiriamų lėšų dydis. Pasak G. Razmos, būtų labai šaunu, jei šiai ugdymo sričiai būtų skirta daugiau dėmesio ir išteklių, nes edukacija už mokyklos sienų vaiko brandai yra ypač svarbi: vaikai turi galimybę plėtoti socia­lines, asmenines kompetencijas, įgyti daugiau drąsos, išmokti svarbių gyvenimiškų pamokų.

Ernesta BADALOVA

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pavaduotoja

Savivaldybės skiltis spausdinama pagal paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. AS-1080.


Taip pat skaitykite:

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Gera, kur mes

Ką jau ką, o gražias…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook