Amatininkų bendruomenės prašymas išnuomoti patalpas Taryboje sukėlė klausimų audrą

Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė pateikė prašymą panaudos sutartimi išsinuomoti patalpas Veiviržėnuose iš Klaipėdos rajono savivaldybės. Tiek rajono Tarybos komitetų posėdžiuose, tiek praėjusį trečiadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstant šį klausimą kilo daugybė abejonių, situaciją apsunkino ir painiava tarp juridinių vienetų – Amatų centro ir asociacijos „Amatininkų bendruomenė“. Amatų puoselėjimu, bendruomeniškumu ir tradicijomis garsėjantis Klaipėdos rajono amatų centras yra patekęs į teismų sūkurį su Veiviržėnų bendruomene.
Įsteigė 2 bendruomenės
Priminsime, kad 2015 m. rudenį „Bangoje“ rašėme, jog VšĮ Klaipėdos rajono amatų centrą įsteigė Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė ir Veiviržėnų miestelio bendruomenė. Ši iniciatyva kilo rengiant rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, skirtą ES finansavimui įsisavinti. Tada, gavus 113 tūkst. Eur europinę paramą, papildomą pagalbą suteikė Klaipėdos rajono savivaldybė – nupirko šalia Veiviržėnų kultūros centro buvusias kolūkio kontoros patalpas. Amatų centras tapo oficialia rajono amatininkų būstine. Minėtos viešosios įstaigos pagrindinis tikslas – išsaugoti ir puoselėti tradicinius amatus.
Neseniai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą pasiekė sprendimo projektas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais asociacijai Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenei. Tad Taryboje kilo abejonių liūtis: kodėl teikiamas toks prašymas, kas atsitiks Amatų centrui, ar nereikėtų palaukti galutinio teismo sprendimo?
Birželio 19–20 dienomis vykusiuose 4 Savivaldybės tarybos komitetuose, pristatant šį sprendimo projektą, taip pat įsiplieskė diskusijos. Kaip rašoma sprendimo projekte, gegužės 29 d. Klaipėdos rajono savivaldybė gavo asociacijos Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenės prašymą panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 231,04 kv. m patalpas, esančias Mokyklos g. 2-2, Veiviržėnuose. Sprendimo iniciatorius – asociacija Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė.
Nebetilpo į patalpas
Birželio 19 d. vykusiame Vietos ūkio ir kaimo reikalų komitete kai kurie rajono Tarybos nariai žėrė gausybę klausimų Klaipėdos rajono amatų centro vadovei ir Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenės pirmininkei Valei Krauleidienei. Kaip teigė ji, Amatų centras buvo įkurtas prieš 10 metų. Savivaldybė su tiksline paskirtimi, kad tai bus amatininkų būstinė, nupirko pastatą iš privataus asmens ir ten įkūrė Amatų centrą. „Veiklą vykdėme iki šiol, kontrolinis laikotarpis buvo 5 metai, o panaudos sutartis sudaryta su Savivaldybe buvo 10 metų, – pristatė V. Krauleidienė. – Nebetilpome į tas patalpas, prieš 3 metus pateikėme paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai, ir Amatų centras įregistravo savo patalpas, valdomas nuosavybės teise, ten ir vykdysime veiklą.“
Ji paaiškino, kad Amatininkų bendruomenė taip pat įkurta prieš 10 metų. Amatų centre veiklą vykdė tie patys amatininkai, kurie priklauso ir Amatininkų bendruomenei: „Jie visus 10 metų išlaikė Amatų centrą ir tą, ką esame pasiekę, turime dėkoti rajono amatininkams. Jų dėka, jų darbais ir yra šis centras.“
Tačiau Tarybos nariams trūko aiškumo, tai kas gi čia tas patalpas nori nuomotis? V. Krauleidienė Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitete paaiškino, kad kalbama apie du skirtingus juridinius vienetus – Klaipėdos rajono amatų centrą, kuris turi nuosavas patalpas Veiviržėnuose, ir Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenę, kuri šiuo metu registruota Gargždų krašto muziejuje, tačiau šiose patalpose trūksta vietos veiklai vykdyti. Dėl šios priežasties norėta panaudos sutartimi veikti Savivaldybei priklausančiose patalpose, šalia kurių įsikūręs Amatų centras ir Veiviržėnų kultūros centras.
Sprendimo projekto svarstymą temdė tarp Klaipėdos rajono amatų centro ir Veiviržėnų bendruomenės vykstantys teisminiai procesai. „Teisminis procesas neturi nieko bendro su Savivaldybės patalpomis, kurias mes prašome išnuomoti Amatininkų bendruomenei, teismo procesas vyksta dėl paties Amatų centro statuso, todėl, kad dabar dalininkėmis yra tos amatininkės, kurios užaugino šitą Amatų centrą ir dirba ten, – į klausimus atsakinėjo V. Krauleidienė. – Pirminėje instancijoje yra gautas teismo sprendimas, nuosprendis yra apskųstas, dabar sprendžiamas tik juridinis klausimas, kas bus Amatų centro dalininkas – įstaigos, ne pastato – ar amatininkai, ar Veiviržėnų bendruomenė, nors steigėjai Amatų centro buvo du – Amatininkų bendruomenė ir Veiviržėnų bendruomenė.“
Steigėjai yra, o dalininkai?
Du steigėjai, kaip jau rašėme, prieš 10 m. įsteigė VšĮ Klaipėdos rajono amatų centrą. Vis dėlto, pasak V. Krauleidienės, kadangi prieš dešimtmetį toks projektas buvo pirmas Lietuvoje, kai bendruomenės kuria Amatų centrą, tada nė viena pusė neįnešė dalininko įnašo. Tuomet nebuvo žinoma, ar bus įmanoma išlaikyti Amatų centrą bendruomenėms, kurios negeneruoja pajamų. Tad po 8 metų veiklos, prireikus rengiamam projektui aprašyti dalininkus, buvo suprasta, jog tokių nėra, yra tik steigėjai. „Nuėję į Registrų centrą supratome, kad mes neturime dalininkų. Tada dalininkais buvo įregistruotos tautodailininkės, amatininkės, kurios ir užaugino šitą Amatų centrą. Kol teismas nepriėmė galutinio sprendimo, dalininkės tebėra amatininkės ir tautodailininkės, kurios visus tuos 10 metų dirba Amatų centre“, – kalbėjo V. Krauleidienė.
Ji Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komitete akcentavo, kad teisme yra sprendžiamas Amatų centro dalininkų klausimas. Sprendimo projekte patalpų, kurias norima išsinuomoti, savininkas yra aiškus – Klaipėdos rajono savivaldybė. Štai Klaipėdos rajono amatų centras, V. Krauleidienės teigimu, jau antri metai turi savo patalpas ir vykdo veiklą, nieko nenutraukia. Sprendimo projektas Tarybai teikiamas dėl to, kad Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė prasiplėtė, padaugėjo narių, veiklų, muziejuje jie nebetelpa, o nori vykdyti respublikinius projektus, todėl jiems reikalingos patalpos.

Amatų centre amatininkė Aurelija Pociuvienė veda edukacijas žmonėms su negalia.


Siūlė net nesvarstyti
Rajono Tarybos Vietos ūkio ir kaimo reikalų komitete V. Krauleidienė taip pat teigė, kad į dalininko statusą Amatų centre pretenduoja ir Veiviržėnų bendruomenė. „Su visa pagarba Veiviržėnų bendruomenei, bet nė vienas bendruomenės narys nėra amatininkas, tai kam Amatų centras tokiai organizacijai, kuri neturi amatininkų?“ – klausė Amatų centro ir Amatininkų bendruomenės vadovė.
Opozicijos atstovė, liberalė Audronė Balnionienė komitete pastebėjo, kad, kaip minėjo V. Krauleidienė, amatininkai tiek Amatų centre, tiek amatininkų bendruomenėje, yra beveik tie patys. Ji klausė, tad kodėl norima išskaidyti per dviejų juridinių vienetų pavadinimus.
„Niekas galbūt ir nebūtų skaldęs, čia atėjo iniciatyva iš pačių amatininkų. Prasidėjo Amatų centro ir Veiviržėnų bendruomenės teismai, amatininkų veikla kaip ir buvo sumenkinta, suniekinta, jie norėjo, kad jų organizacija dirbtų atskirai, o Amatų centras savo veiklą vykdytų toliau. Bet mūsų veikla tikrai persipina, tikrai panaši“, – pažymėjo V. Krauleidienė.
Švietimo, kultūros ir sporto komitete opozicijos atstovė, Liberalų sąjūdžio frakcijos narė Lina Daujotytė-Kasperavičienė siūlė šio klausimo nesvarstyti iš viso, nes birželio 19 d. gautas Veiviržėnų bendruomenės prašymas sudaryti panaudos sutartį tose pačiose patalpose adresu: Mokyklos g. 2-2, Veiviržėnai. Ji siūlė minimą prašymą išnagrinėti ir tik tuo metu su tinkamu sprendimu svarstyti Taryboje.
Tarybos narė taip pat priminė, jog 2018 metais Amatų centras pradėjo naudotis 230 kv. m patalpomis. 2020 m. Amatų centras veiklą tęsė dar 100 kv. m patalpose, tad iš viso veikla, L. Daujotytės-Kasperavičienės teigimu, buvo vykdoma 330 kv. m patalpose.
„Amatų centras sėkmingai vykdo veiklą, garsina vardą, tampa amatininkų atstovu, tuo mes labai džiaugiamės ir ta veikla yra pagirtina ir nuostabi. 2023 metais Savivaldybė netgi apdovanojo Metų socialinio partnerio premija“, – kalbėjo Tarybos narė.

Teismų kartėlis
Pasak Tarybos narės L. Daujotytės-Kasperavičienės, 2024 m. Amatų centras atsiduria teisme su Veiviržėnų bendruomene, balandžio 29 d. Amatų centras gauna nepalankų teismo sprendimą dėl neteisėtų veiksmų ir sprendimų. Anot opozicijos atstovės, praėjus keletai dienų po tokio sprendimo, gegužės 3 d., Amatų centro vadovė tampa asociacijos „Amatininkų bendruomenė“ pirmininke. „Gegužės 3 d. Valė Krauleidienė yra dviejų įstaigų vadovė – Amatų centro ir asociacijos „Amatininkų bendruomenė“ pirmininkė. Man atrodo, kad tiems sprendimams įtaką darė nepalankus teismo sprendimas. Gegužės 15 d. Amatų centro vadovė vienašališkai nutraukia patalpų panaudos sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybe, esą tie 230 kv. m jiems yra nebereikalingi ir jiems užtenka veiklas vykdyti 100 kv. m patalpose“, – atkreipė dėmesį L. Daujotytė-Kasperavičienė ir pratęsė, kad gegužės 29 d. jau teikiamas prašymas nuo Amatininkų bendruomenės šias patalpas išsinuomoti.
Politikė klausė, ar Veiviržėnų bendruomenė buvo informuota apie sutarties nutraukimą. „Ar Veiviržėnų bendruomenė buvo informuota apie sutarties nutraukimą ir naujos sudarymą, ir ar turėjo tokią galimybę teikti prašymą anksčiau, kad jis būtų apsvarstytas laiku? Nes dabar mes žinome, kad apie šią situaciją, jog buvo atsilaisvinusios patalpos, kuriose yra Veiviržėnų bendruomenės turtas, jie sužinojo tik iš vakar vykusių komitetų. Todėl ir buvo parašytas prašymas, todėl jūsų, gerbiami Tarybos nariai ar Administracija, tikrai prašau neignoruoti Veiviržėnų bendruomenės prašymo, kas yra teisinga ir skaidru. Išnagrinėti jį ir tik tada sugrįžti su sprendimu“, – siūlė Tarybos narė.
Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas atsakė, kad darbo grupėje buvo nagrinėtas šis Amatininkų bendruomenės prašymas, buvo žinota apie teismus. „Tikrai sąmoningai tas patalpas skiriame dirbantiems žmonėms, o ne ginčams. Gyventojai parodė, kad ten veikia Amatų bendruomenė, neveikė niekada Veiviržėnų bendruomenė, jie turi veiklą ir Kultūros centre, turi kambariuką ir šiose patalpose. Toje vietoje turi veikti amatininkai, turtas, beje, ne bendruomenės, o Savivaldybės. Pavyzdžiais įrodyta, kad ten veikė ir sėkmingai veiks amatininkai. Bendruomenė ten niekada neveikė, o kas ten yra įvykę, tegul jie sprendžia savo reikalus teisme“, – akcentavo S. Karbauskas.
Jam antrino ir vicemerė Violeta Riaukienė: „Šiandien svarstomas klausimas skirti ar neskirti asociacijai „Amatininkų bendruomenė“ patalpas. Amatininkų bendruomenei lenkiame galvas, kad tikrai amatininkai stengiasi, vykdo įvairius amatus, garsina mūsų Klaipėdos rajoną. Tai, jog bendruomenė ir Amatų centras yra konfliktinėje situacijoje, prie šito klausimo tikrai negalime priderinti, šiandien svarstykite šitą klausimą. O jeigu, kaip mini Tarybos narė, Veiviržėnų bendruomenei galbūt reikės patalpų ir jie parašė prašymą, tikrai jį apsvarstysime. Vienose patalpose gali veikti kelios bendruomenės, tai, jeigu sutars, galės ir ateity veikti.“
V. Krauleidienė papildė, kad ji priklauso ir dirba dviejose nevyriausybinėse organizacijose, ją žmonės išrinko primininke ir tai neprieštarauja įstatymui. „Veiviržėnų bendruomenės patalpų niekas neatėmė. Gerbiamas pirmininkas ir šiandien turi Amatų centro raktą ir drąsiai gali įeiti, mes nedraudžiame vykdyti jokios veiklos. Gali kurtis dar penkios bendruomenės – mes sutilpsime. Aš nenoriu jokios naudos, mano tikslas – išsaugoti amatus“, – pažymėjo įstaigų vadovė.
Aiškinosi ryšio peripetijas
Ekonomikos ir biudžeto komitete opozicijos lyderis, liberalas Justas Ruškys klausė, nuo kada nutraukta sutartis bei kas ją nutraukė. Buvo atsakyta, kad sutartis nutraukta nuo birželio 17 d., tai padarė Amatų centro direktorė.
Pasak V. Krauleidienės, Veiviržėnų bendruomenės kryptis – daugiau socialinė. „Kilo konfliktas tada, kai Veiviržėnų bendruomenė sugalvojo, kad irgi nori būti dalininku. Centras užaugęs, stiprus, žinomas ir tikrai ne Veiviržėnų bendruomenės dėka. Dabar teisminiu keliu yra sprendžiamas konfliktas. Tik nematau ryšio – Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė prašo patalpų, ne Amatų centras“, – akcentavo ji.
J. Ruškys kalbėjo, kad svarstomo sprendimo projekto netgi nebūtų, jeigu Amatų centras nebūtų nutraukęs sutarties. „Štai kur yra jūsų neįsivaizduojamas ryšys tarp teismo sprendimo ir šio sprendimo projekto. Gerbiama vadove, šioje vietoje elgiatės nesąžiningai ir, drįstu teigti, neteisėtai. Manau, kad teismas neapsiribos vien šitais veiksmais, čia yra pagrindas naujai bylai. Dėl to, kad tokiais savo veiksmais, kaip Amatų centro vadovė, jūs menkinate Amatų centro padėtį. Liaudiškai sakant, jūs bandot sužlugdyti Amatų centrą palikdami jiems visko minimaliai, nes suprantate, kad pirmą teismo instanciją pralošėt, antrą, tikėtina, pralošite taip pat“, – aštrių žodžių negailėjo Tarybos narys.
V. Krauleidienė teigė, kad Amatų centro nežlugdo, jį užaugino kartu su amatininkėmis ir savo komanda.
Po aršių diskusijų komitetuose, nors ir po siūlymų nesvarstyti sprendimo projekto bei užprotokoluoti atskirąją nuomonę, sprendimo projektas pasiekė Tarybą. Praėjusį trečiadienį Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje už sprendimo projektą panaudos sutartimi skirti patalpas amatininkų bendruomenei balsavo 16 Tarybos narių, 1 susilaikė, 7 balsavo prieš, tad sprendimo projektui pritarta. Už balsavo valdančiosios daugumos atstovai: M. Dargužas, V. Asnauskienė, A. Vainius, A. Kampas, E. Zbarauskas, E. Jaugelavičė, L. Liutikienė, L. Piaulokaitė-Motuzienė, M. Pocius, M. Vasylienė, R. Kernagienė, R. Leo­nauskienė, S. Matulionienė, Š. Nenartavičius, V. Dačkauskas ir V. Kura. Prieš sprendimo projektą balsavo opozicijos atstovai: V. Tamašauskas, A. Balnionienė, J. Ruškys, L. Daujotytė-Kasperaviečienė, M. Martišauskas, M. Šunokas, R.a Bagdonienė. Susilaikė opozicijos atstovė L. Urbutė.

Gabrielė ČIUNKAITĖ
„Bangos“ archyvo nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių