Artėjant naujiems mokslo metams – dėmesys sklandžiam ugdymo procesui

„Artėjančių naujų mokslo metų proga linkiu mokytojams, mokiniams ir tėvams kantrybės, žinių troškulio, motyvacijos siekti gerų rezultatų bei sėkmingų mokslo metų!“ – sako Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Riaukienė.Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta RIAUKIENĖ džiaugiasi, kad švietimo reikalams, vaikų emocinei, psichologinei sveikatai ir pažangumui Klaipėdos rajono savivaldybėje dėmesio netrūksta.

Ar daug vaikų šiemet mokysis Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose?

Vaikų Klaipėdos rajone netrūksta. Savivaldybės švietimo įstaigos planuoja, kad pagal bendrojo ugdymo programas turėtų mokytis 4 950 mokinių (praėjusiais mokslo metais – 4 900), o pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas turėtų būti ugdoma 2 080 vaikų (praėjusiais mokslo metais – 1 803 vaikai).

Džiaugiuosi, kad didėjant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoje dalyvaujančių vaikų skaičiui, įrengiame ir naujas grupes. Naujos ikimokyk-linio ugdymo vaikų grupės bus įrengtos Veiviržėnų gimnazijos vaikų darželyje, Pėžaičiuose, Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje. Statybininkai žada, kad jau nuo lapkričio mėnesio Slengiuose turėtų pradėti veikti naujas vaikų darželis su valgyk-la, kurį galės lankyti 74 vaikai. Svarbu ir tai, kad šeimoms, kurių vaikams neužtenka vietos valstybiniuose darželiuose Klaipėdos rajone skiriame 150 eurų kompensaciją privatiems darželiams, veikiantiems Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir 100 eurų kompensaciją, jei privatus darželis – Klaipėdos mieste. Žinoma, šeima turi būti deklaravusi savo gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone. Taip pat Klaipėdos rajono ir miesto savivaldybės yra sudariusios sutartį, pagal kurią finansuojame miestui ūkio išlaidas – po 5,3 Eur už kiekvieno rajono vaiko lankytą dieną.

Tam, kad visi vaikai galėtų sklandžiai mokytis, stokojantiems skiriama parama mokykliniams reikmenims bei organizuojamas nemokamas maitinimas. Praėjusiais mokslo metais tai kainavo 237,2 tūkst. eurų, o šiemet planuojama, kad prireiks 230,4 tūkst. eurų.

Nemažai mokinių į mokyklas reikia pavėžėti. Ar Savivaldybė tam pasiruošusi?

Sėkmingas mokinių pavėžėjimo užtikrinimas prisideda ne tik prie vaikų saugumo, bet ir prie kokybiškesnės mokinių pažintinės, kultūrinės, sportinės veiklos organizavimo. Šiemet 18-oje švietimo įstaigų bus naudojami 25 mokykliniai autobusai. Džiugu, kad net trys iš jų bus nauji. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė autobusus Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai ir Ketvergių pagrindinei mokyk-lai, o iš Savivaldybės biudžeto nupirktas autobusas bus skirtas Švietimo centrui. Mokyklų turimu transportu bus pavežama per 600 mokinių, specialiaisiais reisais per 300 mokinių, o 820 mokinių į mokyklas ir į namus vyks maršrutiniais autobusais.

Specialieji reisai yra skirti tik mokiniams vežti. Jie vykdomi ten, kur vaikai negali nuvykti į mokyklą, nes nėra maršrutinių autobusų arba maršrutinių autobusų grafikas nesutampa su pamokų laiku. Šiemet mokinius į mokyklas veš net 11 specialiųjų reisų. 1 iš jų – naujas: nuo rugsėjo 1 dienos vaikai bus vežami specialiuoju reisu Agluonėnai–Pėžaičiai–Veiviržėnai.

Šiemet mokinių pavėžėjimui planuojame skirti daugiau lėšų. Praėjusiais mokslo metais mokinių pavėžėjimui išleista 207,4 tūkst. eurų. Šiemet planuojama išleisti 284 tūkst. eurų.

Jūs daug dėmesio skiriate tam, kad Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose netrūktų specialistų, galinčių padėti vaikams. Ar šiemet jų bus tiek, kiek reikia?

Per keletą paskutinių metų išryškėjo didelis psichologo pas-laugos poreikis Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose bei jų bendruomenėse. Klaipėdos rajonas pirmauja šalyje pagal šių specialistų, turinčių reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, skaičių: bendrojo ugdymo mokyklose įsteigta 10 etatų. 7 etatai yra Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, iš kurių 5 skirti teikti psichologinę pagalbą ikimokyklinėse įstaigose bei neskaitlingose bendrojo ugdymo mokyklose.

Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose 2016–2017 mokslo metais buvo ugdoma 460 vaikų ir mokinių, turinčių įvairių raidos sutrikimų, bei 989 ugdytiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Daugumai šių ugdytinių pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų specialistų vertinimą yra reikalinga ne tik logopedo ir specialiojo pedagogo, bet ir psichologo, socialinio pedagogo bei mokytojo padėjėjo pagalba. Logopedo ir/ar specialiojo pedagogo paslauga buvo teikiama visose švietimo įstaigose (iš viso 31 etatas). Gargždų miesto lopšeliuose-darželiuose, esant dideliam logopedo paslaugos poreikiui, logopedai dirba po 1,5 etato, kadangi kalbėjimo ir kalbos sutrikimus būtina pradėti koreguoti kuo ankstesniame amžiuje.

Ugdytiniams, turintiems didelius ir labai didelius specia-liuosius ugdymosi poreikius, tiek mokyklose, tiek darželiuose padeda mokytojo padėjėjai. 2016–2017 mokslo metais tokie darbuotojai dirbo 18-oje ugdymo įstaigų. Psichologų kai kuriais praėjusių mokslo metų laikotarpiais neturėjo tik 3 rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Socialinio pedagogo neturėjo 7 bendrojo ugdymo mokyklos bei ikimokyklinės įstaigos.

Nors Klaipėdos rajono savivaldybėje skiriamas ypač didelis dėmesys pagalbos mokiniams teikimui, tačiau dėl lėšų trūkumo dar ne visose švietimo įstaigose yra pakankamas pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičius. Tačiau gera žinia ta, kad artimiausiu metu daugiau logopedo, psichologo pagalbos pagal turimus mokinių skaičius mokyklose turėtų gauti Gargždų miesto mokyklų bendruomenės.

Kiek šiemet vaikų bus paskatinti už pavyzdingą lankomumą?

2016–2017 mokslo metais net 238 vaikai nepraleido nė vienos pamokos per mokslo metus. Tarp jų tiek pradinių, tiek aukštesnių klasių mokiniai. Jie yra verti paskatinimo ir pagarbos. Klaipėdos rajono savivaldybė visus mokinius paskatins bilietais į „Minijos“ kino teatrą.

Atsakingi vaikai – atsakingų tėvų auklėjimo rezultatas. Jei namie formuojamas požiūris, kad mokslas yra svarbus, tai atsispindi ne tik vaiko lankomume, bet ir jo rezultatuose. Mokinio, kuris dažnai praleidžia pamokas, ugdyme atsiranda spragų, suprastėja jo žinios, dingsta motyvacija, jis nedalyvauja klasės gyvenime.

Tikiuosi, kad iniciatyva apdovanoti pamokų nepraleidusius mokinius gyvuos ir toliau, taip formuojant atsakingą mokinių požiūrį į ugdymo procesą. Artėjančių naujų mokslo metų proga linkiu mokytojams, mokiniams ir tėvams kantrybės, žinių troškulio, motyvacijos siekti gerų rezultatų bei sėkmingų mokslo metų!

Ernesta STRAKŠYTĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių