Jie kūrė ir kuria mokyklos istoriją

Buvusi Gargždų 2-oji vidurinė mokykla, „Kranto“ progimnazija švenčia 50-metį

Minint mokyklos jubiliejinius metus, taip ir maga tradiciškai pasinerti į įvykių, skaičių ir faktų karuselę. Šiuo požiūriu tikrai yra ką prisiminti ir paminėti.

Nuo pat pirmųjų veiklos metų mokykla turėjo gabių mokinių, kuriuos mokytojai gebėjo parengti, kad jie taptų šalies olimpiadų bei konkursų nugalėtojais ir prizininkais. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo dešimtmečiais mokyklą respublikinėse olimpiadose garsino E. Sakalausko jaunieji fizikai. Vėliau prie mokinių tapsmo šalies dalykinių olimpiadų prizininkais prisidėjo fizikos mokytoja E. Kalnaitienė, lituanistai J. Marcinkevičienė, E. Žiedas, matematikė V. Zinčiukienė, technologijų mokytojas V. Brazauskas. Šalies mokomųjų dalykų konkursų prizininkus parengė geografijos mokytojos S. Ivanauskienė, A. Rekašienė ir A. Remeikienė, chemikė V. Jaseckienė, lituanistė I. Žukauskienė. G. Ratkaus parengti jaunieji futbolininkai yra tapę šalies prizininkais. Tikras gamtos mylėtojas ir entuziastas Stasys Globis nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios nesutvarkytus aplinkos plotus laikė ne jam primesta našta, o priešingai – kaip dovana savo idėjų įgyvendinimui. Antrajame mokyklos gyvavimo dešimtmetyje pradėtos rengti Kiemo šventės netrukus tapo visų Gargždų kultūrinio gyvenimo dalimi. Tai direktoriaus pavaduotojos ugdymui P. Platužienės nuopelnas. Šios vadovės paskatinta mokytoja S. Ivanauskienė įkuria jaunųjų geologų būrelį, kurio nariai ilgus dešimtmečius iki pat šių dienų, veiklą tęsiant būrelio vadovei A. Remeikienei, garsina mokyklos ir rajono vardą šalyje, o įkurtame geologijos muziejuje lankosi kaimyninių rajonų pedagogai ir mokiniai. Nuo S. Ivanauskienės pradėtų Minijos pakrančių valymo ir kitų gamtosauginių akcijų, jas apibendrinę, tapome UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo nare. Šiuo metu jau geras dešimtmetis, kai ekologinei veiklai vadovauja direktorius pavaduotoja ugdymui I. Račienė: mokykla dalyvauja tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje, kasmet pelno Žaliosios vėliavos apdovanojimą. Be to, pavaduotojos iniciatyva jau dešimtmetis, kai mokinių atostogų metu Gargždų pradinių klasių mokiniai renkasi į „Krante“ vykstančias „Žiniuko mokyklėlės“ pamokas, subūrė pradinių klasių mokytojas ir mokinių tėvus rengti kalėdines ekologines akcijas „Antras daikto gyvenimas“. Buvusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Sirutienė, anglų kalbos mokytojos V. Žvinklienė ir V. Petkienė bei kūno kultūros mokytojas G. Ratkus ne tik parengė keturis ES finansuojamus tarptautinius Comenius ir Erasmus projektus, bet sugebėjo į projektų veiklas įtraukti ir nemažą dalį mokytojų bei mokinių. Choreografė V. Zacharevičienė savo rankomis siuvo tautinių rūbų detales, kad jos jaunieji šokėjai galėtų dalyvauti trijose respublikinėse Dainų ir šokių šventėse. Populiaraus LRT konkurso „Dainų dainelė“ finalininkus yra parengę muzikos mokytojai B. Mockus, V. Petrulionytė, R. Linkienė. Pradinių klasių mokytoja R. Milkintienė iš savo pirmokėlių užsiaugino jaunųjų skautų organizacijos narius. Mokykla laikosi nuostatos, kad popamokiniuose renginiuose ant scenos šalia mokinių visada būtų ir mokytojų komanda. Ši ilgametė tradicija tapo ritualu. Kaip teigia psichologai, tradicijos ir ritualai kuria tvarią darbo kolektyvo bendruomenę. Kuriančių tradicijas yra ir pavienių pedagogų ar mažų grupelių: štai anglų kalbos mokytojos R. Juodeikienės iniciatyva kasmet minime Žaliųjų (šv. Patriko) dieną, kai visi į mokyklą ateina žalios spalvos apranga, valgomi žalios spalvos valgiai. Žalia spalva – tai tarsi priminimas, kad mes esame „žalieji“, priminimas apie būtinybę būti tvariais vartotojais. R. Juodeikienė kartu su kolegėmis anglų k. mokytojomis kuria bendruomenės šventinę nuotaiką rengdama Nykštukų kalėdinių giesmių koncertus anglų kalba.

Visuomet rizikinga vardijant pavardėmis nuopelnus kažkieno nepaminėti. Konkursai, olimpiados, varžybos ir skambūs renginiai – tik viena, labiausiai matoma mokyklos gyvenimo pusė. Yra ir kita, mažiau pastebima, bet nė kiek nemažiau svarbi – tai kasdienis nuoširdus darbas pamokose, budėjimas pertraukų ir įvairių renginių metu, veikla mokyklos savivaldos institucijose, komisijose ir dar daug daug kitų darbų, kurie netelpa mokytojo etato sandaroje, vadinamoje „Darbas bendruomenei“. Be to, prie mokytojų ir mokinių geros savijautos daug prisideda mokyklos aptarnaujantis personalas. Už tai didžiausia padėka visiems buvusiems ir esamiems mokytojams, techniniams darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams.

Visų buvusių laidų abiturientų, esamų ir buvusių mokytojų, mokyklos rėmėjų ir rajono valdžios atstovų progimnazijoje laukiame lapkričio 4 d. Šventė prasidės šv. Mišiomis Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 13.30 val., mokyklos aktų salėje rinksimės 15.00 val.

Organizacinis komitetas

Monikos CALZONAITĖS nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių