Jurgio Šaulio vardas jau dešimtmetį garsina Veiviržėnų gimnaziją

Veiviržėnų gimnazijai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu suteiktas balsėniškio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, diplomato dr. Jurgio Šaulio vardas. Antradienį gausiai susirinkusi gimnazijos bendruomenė ir svečiai šį brandų įvykį paminėjo Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Veiviržėnų gimnazijai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu suteiktas balsėniškio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, diplomato dr. Jurgio Šaulio vardas. Antradienį gausiai susirinkusi gimnazijos bendruomenė ir svečiai šį brandų įvykį paminėjo Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.


Šis garbingas vardas kalba už save – kraštietis J. Šaulys, studijavęs Vilniaus kunigų seminarijoje, tačiau netapęs kunigu, vėliau baigė ekonomikos studijas Berno universitete, gyveno Vilniuje, Vokietijoje, Lenkijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Visuomeninėje ir profesinėje srityse – mokantis keletą kalbų politikas, publicistas, diplomatas, bene vienintelis lietuvis, asmeniškai susitikęs su Adolfu Hitleriu, porą kartų su Lenkijos vadovu Juzefu Pilsudskiu ir iš pastarojo išgirdęs, jog „apie Vilnių nesvajokite“.

Veiviržėnų gimnazijos Jurgio Šaulio vardo suteikimo dešimtmečio minėjime J. Šaulio draugijos pirmininkė Gintarė Sargūnaitė (iš kairės) priminė, kad jos a. a. senelis, ilgametis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, J. Šaulio sūnėnas dėjo daug pastangų, kad gimnazija būtų pavadinta šio garbaus žmogaus vardu. Šveicarijoje J. Šaulio dukra Birutė iki pat mirties akylai saugojo tėvo dienoraščius, nuotraukas ir laikraščių iškarpas bijodama, kad ši medžiaga nepatektų į blogas rankas. Į Birutės testamentą buvo įrašytas J. Šaulio sūnėnas Č. Tarvydas. Jam ir buvo perduota nepaprastai vertinga istorinė medžiaga, įskaitant signataro dienoraščius. Kaip tik todėl ateities kartoms išliko ne tik signataro J. Šaulio darbai ir nuopelnai, bet ir išsamus bei gyvas šios asmenybės paveikslas. Buvę Veiviržėnų gimnazijos vadovai Stasys Rameika ir Raimonda Mockuvienė pasidalijo prisiminimais apie tai, kad Jurgio Šaulio vardo suteikimo procesas nebuvo paprastas, ne visi palaikė šią iniciatyvą motyvuodami, kad signataras nebuvo veiviržėniškis, tad mokyklos vadovams teko imtis ir įtikinėjimo, įrodinėjimo metodų. Gimnazijos muziejuje buvo surinkta daug įdomios, vertingos medžiagos apie įžymųjį kraštietį. Ta medžiaga jau yra pasinaudojęs ne vienas istorikas, kraštotyrininkas, mokslininkas.
Šv. Mišias aukojo šventės svečias Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis (iš dešinės), o Veiviržėnų parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius gimnazijai linkėjo klestėjimo. Tądien jis kukliai nutylėjo, kad taip pat švenčia prasmingą savo tarnystės Dievui 30-metį. Įrašas Veiviržėnų bažnyčios krikšto knygoje byloja, jog Nepriklausomybės Akto signataras J. Šaulys, gimęs Jurginių dieną Balsėnų kaime, pakrikštytas būtent Veiviržėnų bažnyčioje. Klebonas V. Gricius pasirūpino atminimo lenta bažnyčioje ir puoselėja kraštiečių signatarų skvero idėją.


Savo ranka surašęs Nepriklausomybės Aktą bei turėdamas diplomatinių gebėjimų jį pristatęs reikiamiems Vokietijos pareigūnams, prisidėjęs prie išplatinimo spaudoje J. Šaulys gyvenimo kelią pradėjo 1879 metų pavasarį šalimais Veiviržėnų, Balsėnų kaime, su krikšto antspaudu gegužės 5 dieną Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Tad neatsitiktinai ši šventovė, atvėrusi duris Signataro vardo gimnazijai sukakties dieną, minėjimui sutelkė gimnazijos bendruomenę, vietos kultūros, rajono savivaldos, švietimo, žiniasklaidos, dvasinius lyderius. Gimnazijoje, bažnyčioje gegužės 30-oji buvo svečių diena, todėl Veiviržėnų parapijos klebono Vidmanto Griciaus kvietimu šv. Mišias aukojo Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis. Sakydamas pamokslą jis apeliavo vertinti žmones, kurie nuveikė darbus ne tik dėl savęs, bet ir dėl Lietuvos. Dvasininkas skatino atpažinti žmonių gebėjimus ir juos panaudoti gėrio sukūrimui.


Renginio vedėja, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Juciuvienė priminė, kad vyksta dvasingumo pamoka apie žmogaus vertę, humanizmą, o 5 ir 11 klasės mokinės Eglė Pleškytė ir Laura Lygnugarytė perskaitė prasmingus laiškus, skirtus garsiajam kraštiečiui.
„Atėjau į Jurgio Šaulio gimnaziją dirbti prieš septynetą metų ir šis vardas įpareigojo būti patrio­tiškais, tad neatsitiktinai dvejus metus iš eilės pelnome tautiškiausios mokyklos nominaciją rajone, turime keturis mokinius, apdovanotus Jurgio Šaulio draugijos premija. Manau, ir toliau liksime pilietiški“, – minėjime kalbėjo gimnazijos direktorė Laima Navickienė. Buvę gimnazijos vadovai – Stasys Rameika, Raimonda Mockuvienė, Amatų centro direktorė Valė Krauleidienė, Jurgio Šaulio draugijos pirmininkė Gintarė Sargūnaitė priminė tuometinės iniciatyvos įkvėpėjus, jų indėlius.


„Garbė kraštui, į prasmingą kelią išleidusiam šitokį žmogų, o jūs dvasingai, iš širdies minite jo vardą“, – kalbėjo Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė. Šiltus žodžius bendruomenei tarė buvę mokiniai, Judrėnų seniūnijos seniūnas Zigmantas Siminauskas, Stepono Dariaus skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dargevičienė. Minėjimo epiloge nelyginant grigališkieji choralai skamba mokinių Austėjos Norvaišaitės bei Austėjos Urbonaitės atliekami kūriniai ir Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus priminta Jono Basanavičiaus mėgstama frazė, jog žmonės, nežinantys istorijos, lieka vaikais.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė vardo suteikimo sukakties minėjime akcentavo, kad mokykla daug dėmesio skiria pilietiškumo, patriotiškumo ugdymui. Gimnazijos edukacinės erdvės skirtos J. Šaulio pristatymui, net gimnazistų aprangoje naudojamas įžymiojo kraštiečio atvaizdas. Gimnazija didžiuojasi, kad jau antri metai Klaipėdos rajone laimi Tautiškiausios mokyklos nominaciją.


„Gyvenkite ilgiausius metus“, – gimnazijai linkėjo Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas kun. Vidmantas Gricius, būti ir toliau aktyviems, pilietiškiems ragino Kultūros centro meno vadovė Erika Greivytė.
Nepriklausomybės akto signataro J. Šaulio gyvenimo istorija ir veikla šiuo metu atspindima gimnazijos edukacinėse erdvėse eksponuojamoje paro­doje. Prieš daugelį metų veiklaus kraštiečio J. Šaulio nueitas prasmingas kelias, jo garbingo vardo suteikimas gimnazijai – tarsi moralinis kompasas dabartinei ir ateinančiai Veiviržėnų kartoms.
Arūnas MIKALAUSKAS
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos istorijos mokytojas
Vilijos BUTKUVIENĖS nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių