Lietuvoje pandemijos metu neišlaikome žodžio laisvės egzamino

Advokatė, prof. L. Meškauskaitė: „Lietuviškojoje infodemijoje tragiškiausias momentas, kad sugebėjome supriešinti visuomenę, išvarėme žiūrovus ir klausytojus į socialinius tinklus ir „YouTube“ kanalus į „Patreon“ platformas. Vis didėjantis mažosios žiniasklaidos srautas bei neprognozuojamas tokių informacinių kanalų turinys – tai kaina, kuria sumokėjome už nuomonių pliuralizmo principo ignoravimą ir nešališkumo stoką didžiojoje žiniasklaidoje.“

Pastaruoju metu įvairiose konferencijose tenka kalbėti apie pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problemą COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir kokie yra visuomenės informavimo teisinio reguliavimo iššūkiai. Esu įsitikinusi, kad platesnės ir gilesnės diskusijos suteikia daugiau galimybių įveikti ne tik medicininę, bet ir informacinę bei socialinę krizę. Pirmiausia norėtųsi atrasti Lietuvos žiniasklaidos problematikos priežastis šiuo sunkiu laiku.


Krizė – informacijos perteklius
Pandemija mus užklupo netikėtai 2020 m. pradžioje, o su ja kartu susidūrėme su neregėta informacijos krize – infodemija.
Infodemija nėra mano sukurtas naujadaras. Šį terminą vartoja ir aprašo Pasaulinė Sveikatos Organizacija (PSO): „Infodemija tai yra informacijos apie problemą perteklius, kuris apsunkina sprendimo paieškas. Per ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją ji gali reikšti klaidingos informacijos, dezinformacijos ir gandų sklaidą. Infodemija gali trukdyti veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos problemas, sukelti painiavą ir žmonių nepasitikėjimą.“
Infodemiją įvardijo Europos Komisija (EK) komunikate apie COVID-19.
Natūralu, kad pandemijos metu viešoje erdvėje atsirado daug spekuliacijų bei melagienų. Žmonės yra nuolat gąsdinami ir ne tik ligoninių vaizdais, bet ir įvairiomis sąmokslo teorijomis, tokiomis kaip mitai apie COVID skleidžiančius 5G įrenginius ar per vakcinas įmontuojamus čipus.
Tokioje situacijoje, kaip įvardijo ET, viena iš pagrindinių priemonių infodemijai įveikti – saviraiškos laisvės ir pliuralistinių demokratinių diskusijų užtikrinimas. ET komunikate aiškiai pasakyta, kad „esama rizikos, jog kai kurios kovai su infodemija skirtos priemonės gali būti naudojamos kaip dingstis užgniaužti pagrindines žmonių teises ir laisves arba jomis gali būti piktnaudžiaujama politiniais tikslais.“


Didžioji žiniasklaida neatspindi gyvenimo
Mano giliu įsitikinimu Lietuvoje pandemijos metu mes neišlaikome žodžio laisvės ir ištikimybės nuomonių pliuralizmui egzamino. Mes taip pat neišlaikome tolerancijos, pagarbos bei pakantos vienas kitam egzamino. Šių egzaminų neišlaiko visuomenė, valdžia bei žiniasklaida.
Infodemijos metu išryškėjo neregėti didžiosios žiniasklaidos pokyčiai, kurių mastas pirmiausia atsispindi drastiškai kritusiu visuomenės pasitikėjimu ketvirtąja valdžia.
Kai prieš dvidešimt metų rašiau savo pirmąją monografiją „Žiniasklaidos teisė“, pasitikėjimas žiniasklaida siekė 70–80 proc. Žmonės tuo metu pasitikėjo žurnalistais, o visuomenės informavimo priemonės atspindėjo gyvenimą ir buvo tos visuomenės sargu.
„Vilmorus“ praėjusių metų spalio mėnesio duomenimis, pasitikėjimas žiniasklaida nukrito iki 24,6 proc. Stebime neįsivaizduojamą reiškinį viešame gyvenime, kai žmonės protesto mitinguose varo žurnalistus ir nenori su jais kalbėtis, vadina melagiais, parsidavėliais, propagandistais, o žurnalistai, norėdami gauti informaciją, slepia savo žiniasklaidos priemonių simboliką, kai žurnalistika vadinama delfistika ir pan.
Nesuklysiu teigdama, kad šiandien mūsų didžioji žiniasklaida jau neatspindi gyvenimo, nors ir bando dar atrasti visuomeninių procesų anatomijas, įvardindami jas riaušių anatomijomis. Tokie bandymai nuvilia ir neįtikina, nes primena kaimynų iš rytų televizijų braižą. Tose anatomijose profesionalūs gydytojai, besidalijantys mokslinėmis publikacijomis, pristatomi kaip riaušių kėlėjai, o visuomeninis protestas dar nepasibaigus teisėsaugos tyrimams įvardijamas kaip riaušės. Taigi žmonės marginalizuojami primityviausiais propagandiniais būdais, panašiai kaip prieš 30 metų buvo elgiamasi su Sąjūdžio žmonėmis. Todėl nenuostabu, kad žinomas visuomenės veikėjas kultūrologas Darius Kuolys kai kurias žiniasklaidos priemones vadina tiesiog partijų sienlaikraščiais ir piktinasi visuomeninio transliuotojo propagandiniais metodais.


Svarbu – žurnalistikos principai
Kas gi sąlygojo tokį ketvirtosios valdžios nuopuolį? Šiame procese, kuris prasidėjo gerokai anksčiau prieš pandemiją, galima išskirti atskirus svarbius momentus.
Atėjo laikas atkreipti dėmesį į užsakomosios informacijos srautus. Nors ši problema buvo reguliariai keliama įvairiose konferencijose ir publikacijose, tačiau visos valdžios ją visiškai ignoravo. Pakanka prisiminti, kad Visuomenės informavimo įstatyme taip ir neatsirado konkrečios nuostatos – užsakomoji informacija yra draudžiama.
Žinoma, žurnalistikoje dar yra žmonių, daugiausia regioninėje spaudoje, kurie atsimena pagrindinius informavimo principus ir Žurnalistų etikos inspektorius savo svetainėje yra įrašęs, kad užsakomoji informacija turi būti pažymėta kaip reklama. Visuomenės informavimo principai yra įrašyti Visuomenės informavimo įstatyme ir dėstomi aukštojoje mokykloje, bet jaunieji žurnalistai juos pamiršta, vos tik pradėję dirbti didžiosiose redakcijose. Kai apie žurnalistikos principus šiandien reikia garsiai kalbėti, kažkodėl darosi nejauku, nes tai nieko bendra neturi su realybe.
Ne vieną kartą valdžiai buvo siūloma visus valstybės pinigus, skiriamus komunikacijai, skirstyti per specialiai tam tikslui sukurtą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, netvirkinti mūsų ketvirtosios valdžios, tačiau tokie pasiūlymai buvo ignoruojami.


Teisinio reguliavimo problemos
Atsiradus viešųjų ryšių agentūroms tas procesas jau tapo nevaldomas ir bjaurojantis mūsų žiniasklaidos nepriklausomumą. Viešųjų ryšių arba informacijos įpakavimo menas iki šiol yra pilkojoje zonoje – be jokio specifinio teisinio reglamentavimo. Sukuri legendą, parenki vykdytojus, vienur pagražini, kitur apjuodini, turi sąrašą, kas kokia tema gali kalbėti, o kas – ne ir pirmyn.
Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, vien tik viešinimo paslaugų pirkimų tiesiogiai iš žiniasklaidos priemonių sutarčių vertė per paskutinius 5 metus siekė 125,7 mln. Eur, neskaitant komunikavimo paslaugų per įvairias viešųjų ryšių agentūras. Čia vertėtų prisiminti, kad, Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, tik apie 18 proc. viešinimo paslaugų yra perkama tiesiogiai iš žiniasklaidos įmonių.
Taip pat nerimą kelia beviltiškai nuo gyvenimo atsiliekantis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų teisinis reguliavimas. Nors buvo užsimota sukurti VIRSIS – viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų registrą ir šiam projektui buvo išleista apie pusė milijono eurų, bet faktinė situacija yra tokia, kad Visuomenės informavimo etikos komisija žinomo „YouTube“ kanale veikiančio TV savininko nelaiko žurnalistu. Tai reiškia, kad toks viešosios informacijos rengėjas neprivalo laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimų. Kokiu statusu reikėtų traktuoti daugybinius „YouTube“, „Patreon“ ir kitose platformose veikiančius viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, jau niekas nesuka galvos.
Trečia svarbi problema: valdžios ir kai kurios žiniasklaidos pernelyg didelis susibičiuliavimas. Šiame kontekste pabandykime prisiminti, kas iš įtakingiausių ir svarbiausių žurnalistų dar liko valdžios neapdovanotas. Tiesa, iš vieno tiriamosios žiniasklaidos šviesulio teko atimti tą apdovanojimą. Negaliu nepaminėti ir mūsų Temidės lankstumo. Kas stebi žiniasklaidos bylas, tas negali nepamatyti, kad metų metais besitęsiantys teisminiai procesai, nenuosekli teisminė praktika nuvilia visuomenę.


Visuomeninio transliuotojo rezultatas – nuviliantis
Pastaruoju metu akivaizdžiai ryškėja Visuomeninio transliuotojo problemos. Nors buvo bandoma subalansuoti LRT valdymą bei sustiprinti LRT tarybą, nors pagaliau išspręstas LRT finansavimo klausimas, netgi įvesta nauja etikos pareigūno pareigybė, deja, rezultatas nuvilia. Žinoma, galima pasidžiaugti visuomeninio transliuotojo kultūriniu kanalu, kai kuriomis dar išlikusiomis LRT profesionalų radijo laidomis, bet vis daugiau ir daugiau žmonių reiškia nusivylimą šio transliuotojo rengiamomis laidomis visuomenei aktualiais klausimais.
Šiandien mūsų visuomeninis transliuotojas formaliai yra valdomas kolegialaus organo LRT tarybos, kuri kartu yra ir save prižiūrintis priežiūros organas. Pati misija valdyti ir save prižiūrėti yra neįmanoma. LRT taryba, kurioje yra paprastai kartą per mėnesį susirenkantys žinomi kultūros, meno, visuomenės veikėjai, vargu ar fiziškai galėtų tą valdymą ir priežiūrą atlikti, todėl didžiausia valdymo našta faktiškai tenka vienam asmeniui – Generaliniam direktoriui. Man teko 2020 m. pradžioje rengti nepriklausomą naujos LRT įstatymo redakcijos ekspertinį vertinimą, aš padariau išvadą, kad tokia situacija kelia grėsmę LRT nepriklausomumui. Tik laikas įrodys, ar klydau.


Atsisakyti persekiojimo retorikos
Šiandieninėje didžiojoje žiniasklaidoje pagrindinis visuomenės informavimo principas – nuomonių pliuralizmas ir žurnalistų nešališkumas tampa retokai sutinkama prabanga, o visuomeninio transliuotojo meilė/nemeilė atskiroms valdžioms bado akis. Ar tikrai viskas gerai, kai sutuoktinis prodiusuoja laidas, kurios vertina vyriausybės politiką, kai tos vyriausybės komunikacijai vadovauja prodiuserio sutuoktinė? Ar tikrai gerai su etika, kai visuomeninio transliuotojo laidų vedėjai – LRT veidai – lenktyniauja socialiniuose tinkluose ar kitose žiniasklaidos priemonėse, kuris riebiau apspjaudys valstybės vadovą.
Ar tai yra nuomonių pliuralizmas, kai prieš vieną profesorių diskusinėje laidoje pastatomi keturi ar penki kitokios nuomonės reiškėjai?
Ir visgi ar turi Lietuva šansą susikalbėti?
Ne tik turi, bet ir privalo. Pirmiausia viešojoje komunikacijoje reikėtų atsisakyti gąsdinimo ir smerkimo, marginalizavimo ir persekiojimo retorikos, riaušių paieškos nepasibaigus teisėsaugos institucijų tyrimams, propagandinių metodų. Besąlygiškai reikėtų atsisakyti prasivardžiavimo, įžeidinėjimų, žmonių skirstymo į savus ir svetimus, į draugus ir priešus, į vakserius ir antivakserius. Būtina aiškiai atskirti užsakytą informaciją ir ją pažymėti kaip reklamą.
O valdžios vyrai ir moterys turėtų pirmiausia išmokti klausytis ir išgirsti, vienyti, bet neskaldyti.

Liudvika MEŠKAUSKAITĖ, advokatė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė

2 Komentarai

  • O šitas straipsnis užsakytas? Labai jau į vienus vartus.

  • ?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių