Parapijiečiai įžvelgė Vėžaičių klebono talentą atskleisti talentus

Operos solistė S. Lebrikaitė sveikino ir dėkojo kraštiečiui kunigui V. Daujočiui už vaikystėje, paauglystėje patirtą galimybę dalyvauti Upynos miestelio bažnytinėje veikloje, giedoti chore, paskatinimą mokytis muzikos.

Vėžaičių parapijoje antradienį Šv. Kazimiero bažnyčios skliautuose aidėjo ne tik giesmės Švč. Mergelės Marijos kūniško paėmimo į dangų garbei, bet po Žolinės atlaidų ilgiausių metų su Dievo palaima giedota ir gerbiamam parapijos klebonui Viktorui Daujočiui, jau dešimt metų dvasišką tarnystę einančiam būtent šioje parapijoje.
Jubiliejinės tarnystės ir Žolinės proga parapijiečius sužavėjo operos solistės Sandros Lebrikaitės-Andriukevičienės koncertas. Į savo kraštiečio kun. V. Daujočio šventę, įžvelgusio jos talentą ir skatinusio ją dainuoti, Sandra atskrido iš Ruandos, kur jau keletą mėnesių dirba jos vyras, buvęs LRT žinių vedėjas Ignas Andriukevičius.
Vėžaičių parapijoje – dešimtmečio tarnystė
„Šiose padėkos Mišiose atnešu Viešpačiui savo dešimtmetį Vėžaičių parapijoje. Tokia pat saulėta Žolinės diena buvo, kai čia pirmąkart aukojau šv. Mišias. Pradėjome tą kelią kartu ir šiandien atėjome iki sukakties, tad yra proga Viešpačiui padėkoti, ką jis mums ir man suteikė: už aktyvią, iniciatyvią parapiją, už išbandymus, už bendrystę, už pagalbą“, – nuoširdų padėkos žodį visiems padėjusiems ir nuolat padedantiems kažką gražaus padaryti prieš pamaldas tarė Vėžaičių parapijos klebonas kun. V. Daujotis, kuris taip pat yra ir Slengių Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas, čia jam patikėta statyti naują bažnyčią.
Prieš dešimt metų iš pirmosios tarnystės vietos – Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčios – Telšių vyskupo Jono Borutos SJ paskirtas tarnauti Vėžaičių Šv. Kazimiero ir Mikoliškių Šv. Juozapo parapijose, kun. V. Daujotis ėmėsi aktyvios dvasinės, pastoracinės, ūkinės veiklos. Daug gražių iniciatyvų įgyvendino rūpindamasis jaunimo sielovada, kelerius metus vadovaudamas į Vėžaičius perkeltam Telšių vyskupijos jaunimo centrui.
Klebonas V. Daujotis nuoširdžiai rūpinosi ne tik bažnyčios atnaujinimu, bet daug pastangų įdėjo, kad gražiai, patogiai ir jaukiai būtų suremontuoti parapijos namai. Prieš kelerius metus parapijiečius pradžiugino į bažnyčią atkeliavęs naujas varpas, pašventintas Telšių vyskupijos ganytojo vyskupo Algirdo Jurevičiaus. Parapijiečiai itin džiugiai laukia ne tik didžiausių parapijos – šv. Onos atlaidų, bet ir V. Daujočio iniciatyva jau tradicine tapusios jaukios Krikštukų šventės.
„Mūsų talentai ir pašaukimai Dievo duoti, skirtingi. Vieni mokame nuraminti, kiti pradžiuginti džiugia naujiena, treti paguosti. Mes visi sudarome nuostabų žmonijos žiedą. Be abejo, būna ir žiedų su aštrias spygliais, žeidžiančiais. Jeigu jaučiame, kad turime tokių dygių vietų, tai mūsų uždavinys Dievo malonės dėka bandyti keistis, kad mažiau širdgėlų, mažiau skausmo sukeltume“, – pamoksle kalbėjo klebonas V. Daujotis, po pamaldų nuoširdžiai sukakties proga pasveikintas seniūnijos, mokyklos, globos namų atstovų, ir, žinoma, parapijiečių, choristų.

2013 m. per Žolinę kun. V. Daujotis pradėjo tarnystę Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijoje. Jis yra baigęs Upynos vidurinę mokyklą, po to – Telšių kunigų seminariją. 2005-aisiais įšventintas diakonu. Diakonystės metais Telšių vyskupijos kurijoje dirbo sekretoriumi. 2006-aisiais įšventintas kunigu, išvyko studijuoti į Romos popiežiškąjį seleziečių universitetą katechetikos. 2009-ųjų spalio pabaigoje Telšių vyskupo Jono Borutos dekretu paskirtas Viešvėnų Švč. Trejybės parapijos administratoriumi Rainių ir Vembūtų koplyčioms aptarnauti. Antruoju dekretu V. Daujotis pavestas rūpintis vyskupijos jaunimo sielovada: eiti Telšių vyskupijos jaunimo centro direktoriaus pareigas.


Sveikinusieji klebonui dėkojo už dievišką kantrybę ir gebėjimą atskleisti žmonių talentus, telkti juos geriems darbams.
Sukaktuvininko dovana – prasmingas koncertas
Po pamaldų klebonas V. Daujotis dėkodamas parapijiečiams už bendrystės dešimtmetį visus pakvietė į savo kraštietės talentingos, jaunos operos solistės S. Lebrikaitės klasikinės ir populiariosios muzikos koncertą. Jai akompanavo Justas Čeponis.


Sandros talentingai ir itin jautriai atliekamos religinės giesmės ir žinomos dainos virpino kiekvieno parapijiečio širdį, be to, solistė nuoširdžiai bendravo su publika, papasakojo įspūdžius iš savo gyvenimo Afrikoje.
„Afrikoje neįprasta, jog atėjęs į koncertą tiesiog sėdi ir klausaisi. Čia muzika ir judesys yra neatsiejami. Turbūt man tai buvo didžiausias skirtumas, tačiau suprantu, jog čia – kita kultūra ir turiu ją priimti“, – kalbėjo Sandra. Ji akcentavo, kad Afrikoje slegia didžiulis skurdas ir kol kas didžiausias vietinių rūpestis – kaip pragyventi, dauguma jų neturi jokio išsilavinimo, kasdienybėje nuolat tenka kovoti už maistą, geriamą vandenį, kokį nors apdarą. Ruandoje vaikai nuolat elgetauja, o kai atvažiuodama į kaimo mokyklą Sandra kiekvienam padovanojo po sąsiuvinį ir pieštuką, dėl jų kilo net grumtynės.
„Lietuvoje mes gyvename labai gerai, net neįsivaizduojame, kaip gerai“, – apibendrino operos solistė S. Lebrikaitė, dėkodama kraštiečiui kunigui V. Daujočiui už vaikystėje, paauglystėje patirtą galimybę dalyvauti Upynos miestelio bažnytinėje veikloje, giedoti chore, paskatinimą mokytis muzikos. Beje, solistė šįvakar 19.30 val., šeštadienį, koncertuos Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, o klebonas Viktoras Ačas taip pat yra Sandros kraštietis.
„Ruandoje labai išsiilgau koncertinės veiklos. Tad man giedoti mūsų bažnyčiose ir prakilnu, ir malonu“, – „Bangai“ prisipažino dieviško balso operos solistė S. Lebrikaitė.
Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus sakė, kad toks gabios solistės koncertas yra ypatinga ir stebinanti klebono V. Daujočio dovana visiems vėžaitiškiams.

Vilija BUTKUVIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių