Plikių Šv. Šeimos bažnyčia per 90 metų įtvirtino parapijiečių maldos bendrystę

Po jubiliejinių pamaldų: Telšių vyskupas A. Jurevičius (trečias iš kairės), Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras D. Trijonis (ketvirtas iš kairės), Telšių vyskupo generalvikaras V. Viktoravičius (pirmas iš dešinės), rajono meras B. Markauskas, Gargždų dekanato dekanas, kan. J. Paulauskas, Plikių parapijos klebonas kun. V. Liesis, diakonas Dovydas.

Dieviškai gražiomis giesmėmis, nuoširdžiomis maldomis, ąžuolų vainikais, gėlių kompozicijomis, švytinčiomis žvakėmis Plikių parapijiečiai ir svečiai pasitiko Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčios pašventinimo šventę – jubiliejinius atlaidus. Praėjusį sekmadienį gausiai susirinkę tikintieji minėjo 90-ąsias bažnyčios pašventinimo metines.


Pradžioje – trys katalikų šeimos
Prie parapijiečių ir bendruomenės narių išpuoštų šventoriaus vartų iškilmėje lauktus ganytojus – J. E. Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį – pasitiko parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis, Gargždų dekanato dekanas, kan. Jonas Paulauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas.
„Dievui dėkosime už šią bažnyčią, pastatytą, konsekruotą prieš 90 m.“, – įžangos žodyje kalbėjo Telšių vyskupas, pirmąkart lankydamasis Plikių parapijoje. Jis priminė, kad 1923 m. priskyrus Klaipėdos kraštą Lietuvai Plikiuose tegyveno tik trys katalikų šeimos: smulkiažemių ūkininkų Frose, Kantautų ir Narvilų šeimos.
Pamažu vis daugiau atvykstant katalikų į Plikius ir ten vis labiau įsikuriant, atsirado poreikis katalikams turėti savo maldos namus. Sekmadieniais buvo kviečiamas iš Klaipėdos klebonas arba jo įgalioti kunigai laikyti šv. Mišias. Pradžioje pamaldos buvo laikomos Jenkio karčemos salėje.
Klaipėdos klebonas kan. Adalbertas Danelaudzkis, pasinaudodamas valstybės teikiama parama, 1932 metais pastatė Šv. Šeimos bažnyčią, kurią pats pašventino rugpjūčio mėnesio paskutinį sekmadienį.
Vienabokštėje, stačiakampio plano medinėje bažnyčioje iš pradžių buvo tik vienas pagrindinis altorius, virš kurio buvo Šv. Šeimą vaizduojantis vitražas, pargabentas iš Kelno. Dar kiek vėliau buvo įsigytos švč. Jėzaus Širdies ir švč. Mergelės Marijos statulos.

Plikių parapijos klebonas, kun. V. Liesis po parapijos jubiliejaus iškilmės padėkojo visiems, kurie puoselėja šventovę, remia ją finansiškai, nuolat aktyviai dalyvauja parapijos veikloje.


Homilijoje – Dėkingumo dvasia
Jubiliejinėje iškilmėje šv. Mišių aukai vadovavo J. E. Telšių vyskupas A. Jurevičius, kartu meldėsi Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras D. Trijonis, Telšių vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius, Gargždų dekanato dekanas, kan. J. Paulauskas, diakonas Dovydas.
Karštais plojimais parapijiečių sutiktas buvęs Plikių parapijos klebonas, vyskupas Darius homilijoje nuoširdžiai pasidalijo prisiminimais apie savo klebonavimo metus Plikiuose. Ganytojas akcentavo, kad svarbiausia ne tik prisiliesti prie istorinių bažnyčios sienų, bet ir prisiliesti prie žmonių širdžių, padėkoti jiems už kilnius darbus, tarnaujant Dievo garbei ir parapijos labui.
„Visų pirma mūsų dėkingumas turi būti skirtas Viešpačiui. Jo dėka mes turime ir savo gyvenimą, ir esame paskiriami į tas vietas, kuriose realizuojasi mūsų darbai, projektai, idėjos, kurios lavina ir skatina mūsų svajones. Kartais tuo pasinaudojame ir sudėtingomis situacijomis ir sunkiais momentais. Dėkingumo dvasią galime puoselėti suvokdami, kad esame apsupti dovanų“, – kalbėjo vyskupas Darius, atkreipdamas dėmesį, koks svarbus yra buvimas kartu maldoje, geruose darbuose, savo istorijos čia ir dabar kūrime.
Po tikinčiuosius sujaudinusios homilijos šv. Mišiose dalyvavusios sutuoktinių poros buvo pakviestos dar vienai jaudinančiai akimirkai – atnaujinti savo santuokinius įžadus.


Padėkos už kilnumą
Aktyvi parapijietė Raimonda Kaveckienė po pamaldų parapijos žmonių vardu nuoširdžiai padėkojo garbiems jubiliejinės iškilmės svečiams vyskupams, parapijos klebonui V. Liesiui, labai atsakingai organizavusiam jubiliejinius atlaidus.
„Dėkoju Klaipėdos rajono savivaldybei už nuolatinę paramą Plikių parapijai“, – merui B. Markauskui įteikdamas padėką gražių padėkų ilgą sąrašą pradėjo parapijos klebonas kun. V. Liesis, kuris taip pat apdovanojo kilniais darbais nusipelniusius parapijiečius, o visus atlaidų dalyvius pakvietė į agapę šventoriuje, kur koncertavo vietos muzikantai.
„Bažnyčia turi Šv. Šeimos titulą, ji maža, parapijiečiai yra labai arti vienas kito, o tai visiems leidžia pasijausti šeimos nariais. Bažnytėlė puikiai sutvarkyta, išlaikyta pirmųjų parapijiečių dvasia turėti savo bažnyčią ir būti kartu bendruomenėje. Tas šeimyniškumas labai pasijautė, kai buvęs klebonas, vyskupas Darius homilijoje dalijosi savo prisiminimais, ir po pamaldų žmonės tiesiasi su juo bendrauti“, – agapėje paklaustas apie įspūdžius pirmąkart apsilankius Plikių parapijoje „Bangai“ kalbėjo Telšių vyskupas A. Jurevičius.


Vilija BUTKUVIENĖ
Andriaus JOKUBAIČIO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių