Reforma, proveržis ar reformos imitacija

Prieš Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį gavau Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Liberalų frakcijos pirmininko raštą, kuriame reikalaujama į posėdį įtraukti klausimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo. Kitą dieną gautame dokumente teigiama: „Siekiant efektyvinti įstaigų buhalterinę apskaitą, siūloma ją optimizuoti, pereinant prie centralizuotos buhalterinės apskaitos vykdymo.“ Žinoma, į komiteto darbotvarkę klausimo neįtraukiau, nes manau, kad klausimas svarstymui Taryboje dar per ankstyvas. Nėra jokios patikimos informacijos apie tokios „optimizacijos ar reformos“ pasekmes.

Klaipėdos rajono savivaldybėje yra 41 pavaldi biudžetinė švietimo, sporto, kultūros ir socialinės paramos įstaiga, kuri buhalterinę apskaitą tvarko kiekviena savarankiškai. Kiekviena įstaiga yra pati atsakinga už įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal galiojančius įstatymus bei teisės aktus. Gautuose dokumentuose teigiama, kad: „Tokiu (reformos) atveju visos buhalterinės apskaitos ir kitos su buhalterija susijusios operacijos bus vykdomos iš vieno skyriaus ar padalinio. Buhalterinės apskaitos centralizavimas leis sumažint įstaigų išteklius (ar išlaidas), užtikrins efektyvesnį įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, sumažins buhalterinės apskaitos klaidų tikimybę, pagerins įstaigų finansų valdymą ir finansų kontrolę.“

Įsigilinus į gautus dokumentus matosi, kad jie sukurpti „studentiškai, šabloniškai nusirašant paskutinę naktį“. Nėra jokios rimtos analizės, darbų organizavimo schemos, neaišku, kokios apskaitos proceso funkcijos liks įstaigose, o kokios persikeltų į būsimą dar vieną darinį – centralizuotą buhalteriją. Taip, yra suskaičiuota, kiek įstaigose yra apskaitos darbuotojų, tačiau visiškai nematoma, kaip vyks apskaitos procesas. Nenagrinėta ir neaptarta, kokie resursai bus reikalingi vietoje, kad paruoštų apskaitos dokumentus. Bandoma padaryti reformą visiškai nepasitarus su mokyklų, darželių ir kitų biudžetinių įstaigų vadovais ir apskaitos darbuotojais.

Už tokių reformų slypi žmonės su savo supratimu, darbo patirtimi ir galų gale tarpusavio santykiais. Negalime nesitarę, neinformavę, neturėdami pritarimo iš bent jau didžiosios dalies darbuotojų imti ir apversti viską antraip. O kad tartasi nebuvo, sužinojau iš dalyvavusiųjų paskutiniame mokyklų vadovų pasitarime, kur Savivaldybės apskaitos darbuotoja „pristatė reformos gaires“.

Noriu paklausti atsakingos už švietimą Administracijos direktoriaus pavaduotojos Rasos Petrauskienės, ar Jums, atsakingai už švietimą pavaduotojai, jau per žema susitikti ir pasitarti su žmonėmis, pasikalbėti apie būsimas reformas. O gal čia tiesiog patirties trūkumas, kurios, kaip sakė Jūsų – Konservatorių frakcijos pirmininkas Alfredas Šaulys, niekam nereikia. Pasirodo, Rasa Petrauskienė yra ir šio projekto savininkė. Deja, gerbiama Rasa, geras savininkas yra tas, kas rūpinasi savo projektu ir jo sėkme. O apie kokią projekto sėkmę galima kalbėti, jei juo visiškai nesirūpinama.

Taigi, noriu pasakyti, kad nekritikuočiau, jei nežinočiau, kaip turėtų būti. O turi būti labai paprastai: visų pirma parengiamas reformos projektas, jis aptariamas su procese dalyvaujančiais darbuotojais, tada pagal pastabas projektas yra taisomas ir pateikiamas susipažinti tiems, kuriuos tai liečia. Juk jei yra pakankamai protingų ir svarių argumentų apie projekto ar reformos naudą, pasipriešinimo tikrai nebus. O dabar, kaip matau, net dvi peticijos pasiekė Savivaldybę. Peticijas rašo žmonės dėl to, kad nesutinka su parengtais dokumentais ar jų rengimo procesais.

Tad noriu paklausti Jūsų, gerbiami naujosios daugumos atstovai, ar tai darote iš nežinojimo, ar dėl to, kad Jūs žinote geriau, ko tautai reikia? Girdėjome tokių pasisakymų iš centrinės valdžios, kad pas mus „ant Lietuvos“ yra dar daug tokių, kurie nesupranta, kokį gėrį neša jiems valdžia. Ar tai čia gėris ir ar nepagarba ir nesiskaitymas gali sukurti gėrį? Nesitikiu gauti normalaus atsakymo, tačiau manau, kad Jums neužteks ryžto eiti prieš visuomenės nuomonę.

Vaclovas MACIJAUSKAS

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių