Savivaldybės administracijos dėmesio centre – investuotojų paieška

„Džiaugiuosi, kad birželio Tarybos posėdyje perskirstėme apie 600 tūkst. eurų papildomų į biudžetą surinktų lėšų. Daugiausiai eurų skyrėme švietimo įstaigoms – remontams, įrangai, baldams“, – kalbėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas ketvirtadienį lankėsi Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CVPA) Vilniuje. Vizito tikslas – suplanuoti ateities darbus, siekiat net keletą projektų Klaipėdos rajone vykdyti bend­radarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriui. Tokiu būdu siekiama pritraukti privačius investuotojus projektams, kuriems įvykdyti nepakanka vien Savivaldybės biudžeto lėšų.

– Trumpai papasakokite, kas yra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.

– Tradiciškai valdžios sektorius pats plėtoja įvairią gyventojams reikalingą infrastruktūrą ir teikia viešąsias paslaugas. Tačiau dabar daug kalbama apie tai, kad viešosioms paslaugoms teikti bei reikalingai infrastuktūrai kurti naudinga pasitelkti viešojo ir privataus kapitalo lėšas bei patirtį. Kitose šalyse viešojo ir privataus sektorių projektai (VPSP) sėkmingai vykdomi jau kone tris dešimtmečius. Lietuvoje sparčiai dirbama, kad tokių projektų ilgainiui atsirastų vis daugiau. Vien biudžeto pajamos, kurias sudaro mokesčiai, negali patenkinti didelių infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo poreikių. Dar paprasčiau tariant, VPSP – viešojo ir privataus sektorių sutarties forma, kuri iš privataus partnerio reikalauja finansinių, technologinių, patirties, žinių ir kitokių investicijų, kurioje pagrindinių projekto rizikų valdymas perduodamas privačiam sektoriui, o viešasis sektorius moka privačiam už paslaugų, kurias tradiciškai teikia pats viešasis sektorius, teikimą visuomenei. Privataus sektoriaus dalyvavimas reiškia ne tik alternatyvius kapitalo šaltinius ir didesnes galimybes privačiomis lėšomis investuoti į infrastruktūrą. Teikdamas viešąją paslaugą privatus partneris pasidalins profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu.

– Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komanda jau atliko nemažai darbų, kad VPSP būdu būtų statomas daugiafunkcis ugdymui, sportui ir kultūrai skirtas pastatas Sendvario seniūnijoje, greičiausiai augančioje, trečioje pagal dydį, virš 7 tūkst. gyventojų turinčioje seniūnijoje Klaipėdos priemiestyje. Papasakokite apie šį projektą.

– Savivaldybės administracijos darbuotojai jau atliko nemažai parengiamųjų darbų tam, kad šis projektas būtų įgyvendintas. Ketvirtadienį CVPA gavome patvirtinimą, kad einame teisinga linkme, suderinome kitus darbus, kuriuos dar turėtume padaryti vystydami projektą.

Daugiafunkciam, apie 3 303 kv. m pastatui pastatyti reikalingos apie 5 mln. eurų investicijos.

Šiame pastate būtų užtikrintas iki 400 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei reikiama ugdymo infrastruktūra. Taip pat būtų įrengta vaikams ir seniūnijos gyventojams reikalinga bent 500 kv. m universali sporto salė bei infrastruktūra ir 200 kv. m kultūros ir bendruomenės veik­loms pritaikytos patalpos su infrastruktūra.

Paskaičiuota, kad tokio pastato išlaikymo kaštai preliminariai siektų apie 44 tūkst. eurų per metus, privatus investuotojas iš patalpų nuomos papildomai galėtų užsidirbti dar apie 90 tūkst. eurų per metus, o Savivaldybė 25 metus privačiam investuotojui mokėtų apie 271 tūkst. eurų nuomos mokestį per metus. Svarbu, kad projektui skiriamos identiškos apimties investicijos, kurias patirtų viešasis sektorius, nusprendęs pats įgyvendinti šį projektą. Už šį nuomos mokestį privatus investuotojas Savivaldybei ir visuomenei užtikrintų ugdymo patalpų su įranga, sporto salės, kultūros renginių patalpų nuomą, maitinimą besimokantiems vaikams, komunalinių išlaidų apmokėjimą, infrastruktūros priežiūros, valymo išlaidų apmokėjimą.

Viliamės, kad pavyks rasti investuotoją šiam projektui, nes dirbant šiuolaikiškai bei profesionaliai iš šio objekto investuotojas galėtų užsidirbti ir daugiau, tai būtų naudinga, o Savivaldybei daug realiau skirti preliminariai po 270 tūkst. eurų nuomos mokesčio per metus viešosioms paslaugoms teikti nei biudžete rasti 5 mln. eurų vienam objektui iškart. Juolab kad Sendvario seniūnija yra auganti, čia gyvena pakankamai daug uždirbantys žmonės. Šeimos, kurių vaikai norės lankyti ugdymo įstaigą, deklaruos gyvenamąją vietą seniūnijoje, tokiu būdu į biudžetą surinktume daugiau mokesčių.

– Praėjusį mėnesį prasidėjo ir 75 vietų Slengių darželio statybos prie dabar veikiančio Slengių daugiafunkcio centro. Savivaldybė projektui skiria apie 600 tūkst. eurų. Ar šie projektai papildys vienas kitą?

– Taip, žinoma. Dabar statomas darželis – savotiškas gaisro gesinimas. Tikrai džiaugiamės, kad, tikėtina, jau nuo lapkričio 1-osios darželį šalia namų galės lankyti dar 75 Sendvario seniūnijoje gyvenantys ikimokyklinukai, o 140 Slengių daugiafunkcį centrą jau lankančių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų gaus kokybišką maitinimą, nes bus pastatyta ir virtuvė bei valgykla. Iki šiol maistas į Slengius buvo vežamas iš Plikių mokyklos. Tačiau ir šis pastatas nepatenkins visų Sendvario seniūnijos gyventojų poreikių. Dabar oficialiai ugdymo įstaigoje vietos laukia 220 vaikų, tačiau kiti gyventojai deklaruoja gyvenamąją vietą Klaipėdoje, nes nelaukia, kada Savivaldybė pradės įgyvendinti projektą. Tikėtina, kad vaikų, norinčių lankyti ugdymo įstaigą, dar padaugės. Be to, būtina išspręsti ir kultūrai, sportui reikalingų patalpų poreikį. Dabar Savivaldybė nuomoja nedideles patalpas kultūrai iš privataus asmens, taip pat nuomoja darželio pastatą Ginduliuose. Investuojame apie 470 tūkst. eurų į statybas, dar apie 60 tūkst. eurų šildymo sistemai įrengti, apie 60 tūkst. eurų baldams ir įrangai.

– Savivaldybė intensyviai ieško investicijų iš išorės ir Gargždų daugiafunkcio sporto centro statyboms pradėti. Ar svarstoma ir šį projektą vykdyti bendromis savivaldos ir privataus verslo lėšomis?

– Svarstomi visi įmanomi variantai, kaip pritraukti lėšų šiam visam Klaipėdos rajonui svarbiam projektui. Investicijų ieškome keliomis kryptimis, galima ir VPS partnerystė. Projektą vykdantis Klaipėdos rajono Sporto centras šiuo metu paskelbė rinkos tyrimo viešąjį pirkimo konkursą, toks tyrimas pravers ir rengiant dokumentus VPSP, ir pritraukiant investicijų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, Vyriausybės investicijų programos, ES programų. Šiuo klausimu savivalda nuosekliai dirba toliau, optimizmo netrūksta.

– Kokie kiti darbai aktualūs savivaldoje vasarą?

– Džiaugiuosi, kad birželio Tarybos posėdyje perskirstėme apie 600 tūkst. eurų papildomų į biudžetą surinktų lėšų. Daugiausiai eurų skyrėme švietimo įstaigoms – remontams, įrangai, baldams. Svarbu, kad pavyks per vasarą atnaujinti ir paruošti įstaigas naujiems mokslo metams. Veiviržėnuos ir Pėžaičių mokykloje bus įsteigta po naują darželio grupę. Pasirašyta rangos sutartis ir prasidėjo Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus rekonstrukcija Dauparuose. Baigtas įgyvendinti Gargždų atviros jaunimo erdvės „Vasaros rezidencija“ projektas vadinamajame Pergalės parke.

– Dėkojame už pokalbį.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių