Šventojo Juozapato kankinystei – 400 metų

Asociatyvi nuotr.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2023-ieji paskelbti kankinio šventojo Juozapato metais. Tuo pačiu nutarimu šiais metais išskirtos dar dvi sukaktys: Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos valstybės 100-metis ir Lietuvos sostinės Vilniaus 700-metis, kartu Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laiškai.


Manau, verta plačiau pasidomėti, kas gi buvo daugeliui nežinomas ir retai minimas šventasis Juozapatas? Tikrasis jo vardas – Ivanas Kuncevičius. Gimė 1580 metais Voluinės Volodymyre, augo tikinčioje šeimoje. Į Vilnių atvyko mokytis prekybos amato. Anuomet čia vykęs aktyvus religinis gyvenimas patraukė jaunuolį – jis įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną. Įšventintas diakonu pasižymėjo dvasingais pamokslais ir organizaciniais gebėjimais. Nuo pat pradžios pasišventė unijinės bažnyčios įtvirtinimui ir krikščionių vienybei. Tapęs kunigu pasirinko šventojo Juozapato vardą, mokė jaunuolius rengiantis jiems stoti į vienuolyną. Svarbi data šio kunigo vienuolio gyvenime – 1617 metai. Tais metais Juozapatas buvo išrinktas Polocko vyskupu, o sujungus penkis bazilijonų vienuolynus įkurtas šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinas – Švč. Trejybės kongregacija su centru Vilniuje. Tai vienintelis Lietuvoje įkurtas Rytų (arba graikų) apeigų ordinas, skleidžiantis katalikų tikėjimą, puoselėjantis dvasingumą, mokslą, kultūrą ir švietimą. Šiam ordinui priklausantys katalikai dar vadinami unitais. Po kelerių metų, 1623-iaisiais, vizitacijos Vitebske metu vyskupas Juozapatas buvo nužudytas prieš bažnyčių vienybę nusiteikusių asmenų. Po dvidešimties metų Romos popiežius jį paskelbė palaimintuoju, o 1867-aisiais – šventuoju. Tai vienintelis ukrainietis Rytų apeigų katalikas, krikščionių bažnyčios popiežiaus paskelbtas šventuoju.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ukrainiečiams – graikų apeigų katalikams – sugrąžinta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia ir vienuolynas. Pradėta garsinti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veiklą Rytų Europos šalyse, skatinant daryti gerus darbus ir nugalėti blogį bei vienyti tautas. Ypač tai svarbu šiuo metu, Rusijai užpuolus Ukrainą ir supriešinus ten gyvenančius tikinčiuosius. Lietuvos mokslininkai, tyrinėjantys tarptautinį bažnyčių ir tikinčiųjų bendravimą, jau seniai yra užmezgę ryšius su Ukrainos Lvivo, Ivan Frankisko ir kitų universitetų mokslininkais. Į šią veiklą ypač įsitraukusi Šiaulių akademija ir Šiaulių rajone esančio Bazilionų miestelio bendruomenė. Čia rengiamos mokslinės konferencijos, minimi bažnyčių jubiliejai ir šventės. Abiejų tautų jaunimo delegacijos ne kartą svečiavosi vieni pas kitus. Šiais jubiliejiniais metais numatyta kuo plačiau skleisti žinias apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną ir jo įkūrėją šventąjį Juozapatą: organizuoti konferencijas, specialiai tam skirtus skaitinius, vertimus į lietuvių kalbą bei maldingą švietėjišką piligrimystę po Lietuvos bažnyčias.


Parengė
Aldona VAREIKIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių