2022 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,7 proc.

2022 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,7 proc.

Nedarbo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 5,7 proc. ir, palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto, o palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 1 procentiniu punktu, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 6,1 proc., moterų – 5,3 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 10,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,1 procentinio punkto, per metus – 4 procentiniais punktais. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo ir 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,2 proc., palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto.

Asociatyvinė nuotr.

2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 88 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 10,8 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 8,7 tūkst. Ilgalaikių bedarbių 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 33,4 tūkst., arba 37,9 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 1,9 tūkst., per metus – sumažėjo 2,3 tūkst.

1 lentelė. Bedarbiai

Tūkstančiais

 2022 m.2021 m. III ketv.Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. III ketv., palyginti su
I ketv.II ketv.III ketv.2022 m. II ketv.2021 m. III ketv.
tūkst.%tūkst.%
Iš viso93,579,388,099,08,711,011,011,1
vyrai47,642,245,955,13,78,9–9,2–16,7
moterys45,937,142,143,95,013,4–1,8–4,1
Jaunimas (15–24 metų amžiaus)12,510,910,815,2–0,1–0,9–4,4–28,8


2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę

Tūkstančiais

 2022 m.2021 m. III ketv.Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. III ketv., palyginti su
I ketv.II ketv.III ketv.2022 m. II ketv.2021 m. III ketv.
tūkst.%tūkst.%
Iš viso93,579,388,099,08,711,011,011,1
iki 1 mėnesio5,66,99,39,32,433,90,0–0,2
1–5 mėnesiai33,221,630,126,38,539,33,814,6
6–11 mėnesių16,319,315,327,8–4,1–21,0–12,5–45,0
1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)38,531,533,435,71,96,1–2,3–6,4

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 75,2 proc.

o  15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 75,2 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,8 procentinio punkto, per metus – padidėjo 2 procentiniais punktais. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 0,1 procentinio punkto aukštesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 75,3 ir 75,2 proc.). Jaunimo
(15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 33,9 proc., per ketvirtį padidėjo 3,1 procentinio punkto, per metus – padidėjo 1,4 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,4 procentinio punkto ir 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 72,1 proc.

2022 m. trečiąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 539,7 tūkst., palyginti su 2022 m. antruoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 24,2 tūkst.

2022 m. trečiąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 451,7 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 15,5 tūkst., per metus – 65,2 tūkst.

2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 871,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (61,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 18,2 proc. – besimokantis
15–24 metų amžiaus jaunimas.

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas

Tūkstančiais

 2022 m.2021 m. III ketv.Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. III ketv., palyginti su
I ketv.II ketv.III ketv.2022 m. II ketv.2021 m. III ketv.
tūkst.%tūkst.%
Darbo jėga1 474,11 515,51 539,71 485,524,21,654,23,7
Užimti gyventojai1 380,61 436,21 451,71 386,515,51,165,24,7
vyrai684,1697,9706,4694,48,51,212,01,7
moterys696,5738,3745,3692,07,00,953,27,7
Bedarbiai93,579,388,099,08,711,0–11,0–11,1
Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai900,4888,6871,4877,1–17,2–1,9–5,7–0,7

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2022 m. trečiąjį ketvirtį apklausta 11,1 tūkst., arba 0,5 proc.,
15–89 metų šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

2022 m. ir 2022 m. ketvirtojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2023 m. vasario 3 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

Paaiškinimai

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites.

Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį atlygį pinigais ar natūra arba turintys iš jo pajamų ar pelno.

Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių