Andriaus Tapino akcija „Skaidrinam 2024“ – Klaipėdos rajone

Asociatyvi nuotr.

Penktadienį visuomenininko Andriaus Tapino akcijos „Skaidrinam 2024“ tyrimo rezultatai pasiekė ir Klaipėdos rajoną.

„Išnagrinėjus kuro pylimo ypatumus rajone susidarė įspūdis, kad beveik kiekvienas tarybos narys asmeniškai po kelis kartus per mėnesį privažiuodavo prie tos problemos, apvažiuodavo ją kelis kartus ratu ir nuvažiuodavo toliau“, –  kovo 22 d. rašoma Karolinos Pekarskienės  publikacijoje apie akciją „Skaidrinam“ Klaipėdos rajone, kuri paskelbta https://tapinas.substack.com/p/skaidrinam-klaipedos-rajonas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija akcijos „Skaidrinam“ atstovams turėjo pateikti visų Tarybos narių išlaidų kompensavimo ataskaitų ir prie jų pridėtų išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas, kurias akcijos atstovai išnagrinėjo ir pateikė rezultatus.

„Banga“ 2023 m. lapkričio mėnesį skelbė publikaciją apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitete pristatytą informaciją apie praėjusios kadencijos Tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaitą, kurią atliko pati Savivaldybė. Minėto praėjusių metų lapkrityje vykusio Kontrolės komiteto posėdžio metu Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Dalia Gečienė komentavo, kad situacija dvejopa. „Pagal reglamentą viskas gražu, sekretoriatas ir buhalterija tvarkingai atliko savo darbą, bet, žvelgiant į racionalumą ir lėšų tausojimo principus, ką visuomenininkai, ko gero, ir akcentuoja, niekuo neišsiskiriame iš kitų savivaldybių“, – teigė kontrolierė. 

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliko audito ataskaitoje buvo pateikta informacija, kad į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą 2019–2023 metų kadencijai išrinkti 27 Tarybos nariai, tačiau per visą ketverių metų kadenciją Tarybos nariais skirtingais laikotarpiais buvo 34 asmenys.

 2019–2023 metų kadencijos skirtingais laikotarpiais  2–3 Tarybos nariai buvo atsisakę išmokų. Vienas Tarybos narys 2023 metais, iki prasidedant Atitikties auditui, grąžino 2019 metais gautas išmokas. 2020–2023 metais minėtas Tarybos narys buvo atsisakęs išmokų. 

Publikacijoje minėjome, kad Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos duomenimis,  išmokų Savivaldybės tarybos nariams skyrimas ir atsiskaitymas už lėšų panaudojimą atitiko Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, nes buvo pateikti visi išlaidas patvirtinantys dokumentai, išlaidos atitinka kompensuojamų išlaidų sąrašą, o išlaidų sumos neviršija nustatytos 300 Eur sumos. 

Tačiau minėtas auditas parodė, kad nebuvo užtikrintas Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus naudojimo ir tausojimo principas. „Audito metu laikėmės nuostatos, kad Savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų išmokų racionalaus naudojimo ir tausojimo principas užtikrintas, jei nėra apgaulės požymių turinčių atvejų tokių kaip: pateikti ne paties Tarybos nario patirtų išlaidų dokumentai, išlaidos neatitinka kompensuojamų išlaidų rūšies, išlaidos patirtos veiklai, nesusijusiai su Tarybos nario veikla“, –  ataskaitoje teigia auditoriai. Patikrinus pateiktus degalų įsigijimą patvirtinančius čekius nustatyta, kad kai kurie Tarybos nariai pylėsi dviejų ar trijų rūšių degalų per mėnesį, nors formaliai reikalavimo pateikti informaciją, kiek tarybos narys turi automobilių ir kokie degalai juose naudojami – nėra. Taip pat buvo atvejų, kai kiekvieną kartą pilant degalus toje pačioje degalinėje naudojamos skirtingos mokėjimo arba nuolaidų kortelės. Pasitaikė ir atvejų, kai degalų kai kurie Tarybos nariai pylėsi 2–5 kartus per dieną ar vienu metu įsipylė per 100 litrų degalų. Didžiausias vienu metu įpiltų degalų kiekis – 230 litrų. Atsižvelgiant į viešojoje erdvėje platinamą nuomonę, kad su Tarybos nario pareigomis nesusijusi veikla laikoma ir tuomet, kai degalai įsigyjami ne tos savivaldybės, kurios bendruomenei atstovauja tarybos narys, teritorijoje, kontrolierės atkreipė dėmesį, kad yra atvejų, kai Tarybos nariai degalus pylė ne Klaipėdos rajono ar Klaipėdos miesto teritorijoje esančiose degalinėse. Kaip minėjome, ataskaitos duomenys buvo pateikti akcijos „Skaidrinam“ tyrėjams.

„Bangos“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių