• 18 rugpjūčio, 2022
|

Giminystės saitai didina korupcijos riziką: Lapių pagrindinės mokyklos darbuotojai traukia viešumo kortą

Turėti plačią giminę kiekvienam smagu, tačiau kai artimais giminystės ryšiais siejami asmenys dirba vienoje įstaigoje kyla galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Lapių pagrindinės mokyklos darbuotojai pastebi, kad jų įstaigoje galimai vyksta negeri dalykai, mat direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams (tėvas), pavaduotoją socialiniams reikalams (sūnus) ir socialinę darbuotoją (vieno žmona, kito – mama) sieja artimi giminystės ryšiai. „Bangos“ redakcijai atsiųstame laiške jie prašo išsiaiškinti šią situaciją. Tokio pat turinio laišką gavo ir rajono Savivaldybė.

Laiškas be parašų

 „Bijodami persekiojimo savo pavardžių nerašome“, – paaiškiną laiško anonimiškumo priežastis laiško autoriai, pasirašydami esantys Lapių pagrindinės mokyklos darbuotojai.
 „Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje galimai vyksta negeri dalykai. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vykdo viešuosius pirkimus mokyklai ir globai, bet yra tėvas kito direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, kuris yra atsakingas už globą ir globotinius. Tėvas vykdo visus pirkimus globotinių butų remontui, baldams, įrangai ir t. t. Socialinė darbuotoja, kuri atsakinga už globotinius ir jų gyvenimą, yra tiesiogiai pavaldi direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams, kuris yra jos sūnus, kitas pavaduotojas – jos vyras. Ji aprūpina vaikus drabužiais, avalyne, buities prekėmis ir kt. Prieš keletą mėnesių apie šį faktą skambučiu pranešėme Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolei. Po kiek laiko Kontrolė buvo atvažiavusi į mūsų mokyklą, kažką tikrino, bet iki šiol jokių priemonių nesiėmė. Prašome Jūsų patikrinti ir išsiaiškinti, ar tokie dalykai galimi valdiškoje mokykloje,“ – rašoma esą Lapių pagrindinės mokyklos darbuotojų laiške.

Tikrino visas švietimo įstaigas

Suprasdama Savivaldybės kontroliuojamų švietimo įstaigų viešųjų pirkimų svarbą ir aktualumą, siekdama įvertinti, ar jie vykdomi efektyviai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko viešųjų pirkimų organizavimo Klaipėdos rajono švietimo įstaigose veiklos auditą.

Audito ataskaita pateikta 2021 m. birželio 30 d. Joje matyti, kad 2020 m. švietimo įstaigų (jų metų pabaigoje rajone buvo 25) prekėms, turtui ir paslaugoms įsigyti skiriama 20,52 proc. viso tam skirto Savivaldybės biudžeto. „Tai reikšminga suma“, – akcentuojama audito ataskaitoje. Audituojamu laikotarpiu visos švietimo įstaigos daugiausiai vykdė tik mažos vertės pirkimus. Didžioji dalis vykdytų mažos vertės pirkimų buvo atliekami neskelbiamos apklausos pirkimo būdais, kurie nėra tinkamiausi, kad būtų užtikrinti geriausi pirkimų rezultatai pagal kainos ir kokybės santykį, kad būtų pritrauktas didesnis dalyvaujančių tiekėjų skaičius. Dažniausiai prekę reikia nupirkti greitai, todėl perkama iš artimiausios parduotuvės.

Interesų konflikto tikimybė

Tarp tikrintų įstaigų – ir Lapių pagrindinė mokykla. Atliekant auditą nustatyta, kad Lapių pagrindinėje mokykloje galimai pažeidžiamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDĮ). Lapių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams (tėvas), pavaduotoją socialiniams reikalams (sūnus) ir socialinę darbuotoją (vieno žmona, kito – mama) sieja artimi giminystės ryšiai. Tačiau viešuosius ir privačius interesus deklaravo tik vienas iš jų, ir nenurodė, kad sūnus taip pat dirba toje pačioje mokykloje. Žmona taip pat nenurodyta kaip asmuo, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas. Apibendrinama, jog rizikos dėl interesų konflikto tikimybė didelė.

„Iš pareigybių aprašymų galima spręsti, kad tiek žmona, tiek sūnus gali būti viešųjų pirkimų iniciatoriai (nors taip niekur neįvardinti), kadangi jie atsakingi už savo globotinių materialinį aprūpinimą. Direktorius ūkio reikalams – šeimos vyras ir tėvas – yra atsakingas už įstaigos viešųjų pirkimų organizavimą. Mūsų nuomone, vadovaujantis VPIDĮ nuostatomis, nustatytu atveju galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas, pažeidžiamas viešas interesas bei atsiranda didelė korupcijos rizika. Dar kartą akcentuojame, kad viešųjų ir privačių interesų nedeklaravę, viešuosius pirkimus vykdantys asmenys, 2020 m. neteisėtai dalyvavo viešųjų pirkimų procese“, – rašoma audito ataskaitoje.

Lapių pagrindinės mokyklos direktorės V. Lukauskienės nuomone, šis anoniminis skundas galimai ir asmeninių sąskaitų suvedinėjimo būdas: „Kažkas kažkam perbėgo per kelią.“

Pakeitė pavaldumą

Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vilija Lukauskienė, nors šiuo metu atostogauja, sutiko „Bangai“ pakomentuoti situaciją. Ji informavo, kad pirmiausia įstaigoje socialine darbuotoja pradėjo dirbti minima žmona-mama, vėliau sūnus, kuris turi teisinį, socialinį pedagoginį, taip pat vadybinį magistro išsilavinimą. Pradžioje jis dirbo vietoj į vaiko priežiūros atostogas išėjusios moters, o vėliau šiose pareigose liko. Konkursą į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas laimėjo jo tėvas, direktorė tvirtina jo net nepažinojusi. „Reaguojant į audito ataskaitą, buvo pakeistas pavaldumas. Dabar visi yra tiesiogiai pavaldūs man“, – paaiškino direktorė V. Lukauskienė. Jos nuomone, šis anoniminis skundas galimai ir asmeninių sąskaitų suvedinėjimo būdas: „Kažkas kažkam perbėgo per kelią. Juk visus kviečiu atvirai kalbėtis, galima užeiti ir tiesiai manęs paklausti. Vertinu atvirumą.“

Komentuodama audito pastabas dėl nedeklaruotų viešųjų ir privačių interesų, V. Lukauskienė atkreipė dėmesį, kad yra ne mažai ir kitų rajono švietimo įstaigų, kurių darbuotojai taip pat neatliko šios prievolės. „Atsižvelgiant į tai, derėtų surengti mokymus, paaiškinti, kaip tiksliai viską deklaruoti, kad vėl nepasikartotų tokia situacija“, – kalbėjo Lapių pagrindinės mokyklos direktorė. Anot jos, visi Lapių pagrindinės mokyklos atsakymai dėl audito bus pateikti Kontrolės ir audito tarnybai iki rugsėjo 20 dienos.

KOMENTARAI

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolierė Dalia GEČIENĖ: „Anksčiau Darbo kodekse buvo įtvirtinta nuostata, kad giminaitis negali būti tiesiogiai pavaldus kitam giminaičiui, tačiau pasikeitus Darbo kodeksui šios nuostatos neliko, galbūt ne visi žmonės dar tai žino. Teisiškai Lapių pagrindinės mokyklos atveju giminaičiai gali dirbti, tačiau privalo suveikti visi saugikliai, tam ir yra būtinos viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. Informacija dėl Lapių pagrindinės mokyklos perduota ir Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai.“

Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Ligita LIUTIKIENĖ, kuruojanti socialinę sritį: „Iš esmės visi privalome teisingai deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, kad po to nekiltų tokių situacijų ir klausimų dėl galimų interesų konfliktų. Kiek man žinoma, įstaigos direktorė Kontrolės ir audito tarnybai atsakymus į pateiktas pastabas turi pateikti iki rugsėjo 20 d. Pagal šiuo metu turimą informaciją nėra įvykdytas joks finansinis nusikaltimas, nepasisavintos įstaigos lėšos – galime manyti, kad tai darbuotojų klaida deklaruojant viešus ir privačius interesus, taip pat ir įstaigos klaida dėl giminystės ryšiais susijusių asmenų įdarbinimo, kai jie pavaldūs vieni kitiems.

Po audito išvadų mokykloje buvo pakeistas darbuotojų pavaldumas, kad giminystės ryšiais susiję asmenys nebūtų pavaldūs vieni kitiems. Socialiniai pedagogai ir darbuotojai tapo pavaldūs mokyklos direktorei.“

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus Iniciatyvų vadovė Ieva DUNČIKAITĖ: „Tai kad vienoje švietimo įstaigoje dirba tos pačios šeimos nariai savaime nėra nieko blogo. Tačiau suprantu, kodėl šiuo konkrečiu atveju gali kilti klausimas, ar artimi šeimos nariai, susiję darbiniais santykiais, atlikdami savo pareigas nesiekia naudos sau ir savo giminaičiams, ypač, kai yra vykdomi viešieji pirkimai. Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, ši sritis yra viena rizikingiausių korupcijos atžvilgiu. Taip pat šiuo metu 7 iš 10 gyventojų Lietuvoje nurodo giminių ir bičiulių protegavimą kaip vieną labiausiai paplitusių korupcijos formų.

Būtent todėl labai norėčiau, kad ugdymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą, vengtų netgi dviprasmiškų situacijų, kurios galėtų sukurti nesąžiningo elgesio regimybę. Tikėčiausi, kad jie aiškiai deklaruotų savo turimus interesus, praneštų ir nusišalintų nuo klausimų, kurie gali sukelti interesų konfliktus, svarstymo.“

Agnė ADOMAITĖ

Autorės ir „Bangos“ archyvo nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių