Jaunimo nedarbo lygis per metus sumažėjo 8,6 procentinio punkto

UŽIMTUMAS IR NEDARBAS 2021 M. III KETV.

2021 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,7 proc.

  • Nedarbo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 6,7 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu – 2,6 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
  • Vyrų nedarbo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo 7,3 proc., moterų – 6 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 14,5 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 4,9 procentinio punkto, per metus – 8,6 procentinio punkto.
  • Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto, per metus – 0,2 procentinio punkto ir 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,4 proc.

1 pav. Nedarbo lygis 2020–2021 m. ketvirčiais

Procentai

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=51db13f7-dcff-4bf4-b775-c032763567fa#/

  • 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo 99 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 15,2 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 9,5 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 35,7 tūkst., arba 36 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 3,5 tūkst., per metus – 3 tūkst.

1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo 73,2 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 73,2 proc. ir grįžo į 2019 m. lygį. Per ketvirtį jis padidėjo 1,1 procentinio punkto, per metus – 2,5 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 0,5 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,5 ir 73 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 32,5 proc., per ketvirtį jis padidėjo 4,8 procentinio punkto, per metus – 4,3 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,4 procentinio punkto, per metus – padidėjo 1,2 procentinio punkto ir 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 68,9 proc.

2 pav. Užimtumo lygis 2020–2021 m. ketvirčiais
Procentai

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=45bd559a-4bce-49ef-8923-a2d617743163#/

  • 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo 1 mln. 485,5 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 16,6 tūkst.
  • 2021 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 386,5 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 26,1 tūkst., per metus – 44,2 tūkst. Dirbo 89,3 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 13,8 tūkst., per metus – 10,3 tūkst.
  • 2021 m. trečiąjį ketvirtį buvo 877,1 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,9 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 17 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2021 m. trečiąjį ketvirtį apklausta 11,2 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

2021 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinius užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2022 m. vasario 4 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

Paaiškinimai

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites.

Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį atlygį pinigais ar natūra arba turintys iš jo pajamų ar pelno.

Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Lietuvos statistikos departamento informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių