Keičiasi reikalavimai stikliniams tūrio dozavimo matams su žyme

Beveik neįmanoma ką nors apibūdinti nesinaudojant svoriais ir matais: paros laiko, pakuotės tūrio, alkoholio procentų, laiško svorio, patalpų temperatūros, padangų slėgio ir t. t.

Matavimų tikslumą, kai jis turi įtakos ekonominių sandorių, sveikatos ir darbo saugos santykių teisingumui, kontroliuoja teisinė metrologija, kitų teisės sričių, kur matavimai reikalingi nustatyti atitiktį reikalavimams, pvz., aviacijoje, vykdant aplinkos ir taršos kontrolę. Teisinė metrologija kildinama iš sąžiningos prekybos poreikio, ypač svorių ir matų srityje. Ji pirmiausia rūpinasi matavimo priemonėmis, kurios yra teisiškai kontroliuojamos.

Lietuvos metrologijos inspekcijos misija – atlikti teisinę metrologinę priežiūrą, ginti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimo padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo neatitinkančių reikalavimų matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities skyrius 2017 m. per 9 mėn. nustatė apie 20 proc. teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų, nors nustatyta tvarka, beveik visus patikrinimus atliekame su išankstiniu pranešimu. Tačiau ne visi supranta, kad mūsų kasdienio gyvenimo kokybė priklauso nuo patikimų matavimų, kurie atliekami tiksliomis matavimo priemonėmis. Kai Metrologijos centro darbuotojai mėgina priminti savo klientams, kad jie vėluoja pateikti matavimo priemones patikrai (matavimo priemonėms turi būti atlikta patikra nustatyta tvarka ir periodiškumu, turi turėti nepažeistas apsaugos plombas ar apsaugos lipdukus), jiems pareiškiama, kad Inspekcija dar neatsiuntė pranešimo apie numatomą patikrinimą, kai gaus pranešimą, tada ir patikrins matavimo priemones. Iš vienos pusės gerai, kad įmonės, gavusios pranešimą, pasiruošia numatomam patikrinimui ir patikrinimas vyksta sklandžiai, operatyviai, o iš kitos pusės atsiranda piktnaudžiavimas, ilgą laiką naudojamos nepatikrintos matavimo priemonės.

10 proc. patikrintų maisto ir ne maisto produktų parduotuvių, 13 proc. viešojo maitinimo įmonių ir net 18 proc. maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vaikų globos namuose, darželiuose, švietimo įstaigose pažeidinėja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą: naudoja matavimo priemones be galiojančių patikros žymenų ar tai patvirtinančių dokumentų. Temperatūros kontrolei šaldytuvuose, šaldymo vitrinose naudoja netinkamus termometrus. Naudojamos netinkamos svarstyklės, pavyzdžiui, gaminiams, kurių masė 100 g, sverti naudojamos svarstyklės, kurių gamintojo numatyta mažiausioji ribinė masė – 200 g.

Neretas atvejis, kad pardavėjai ilgio matavimui daro atžymas ant stalviršio paviršiaus ir atsiskaitant su pirkėjais matavimui naudojasi šiomis atžymomis, o tai neteisėta. Tam skirtos matavimo liniuotės, matavimo ruletės (šių matavimo priemonių patikros periodiškumas – dveji metai). Parduodamos langų sandarinimo juostos, įvairios paskirties vamzdžiai, žarnos, audeklai, kiliminės dangos ir t. t. turi būti matuojamos metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis.

Ne visose parduotuvėse yra metalo (armatūros) gaminių svėrimui skirtos svarstyklės.

Nustatėme, kad viena įmonė akmens anglims sverti ir atsiskaityti su pirkėjais naudojo techniškai netvarkingas automobilių svarstykles, kurių nulio nustatymo įtaisas neveikė, neapkrautos rodė 120 kg vietoje nulio.

Prekybos įmonėse gėrimų tūrio dozavimui (alus, sidras, gira ir kt.) turi būti naudojami tūrio dozavimo matai su brūkšnio formos žyme, žyminčia vardinę talpą (bokalai, taurės, stiklinės ir kt.). Stikliniai tūrio dozavimo matai su žyme turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus ir turi būti pažymėti CE ženklu bei stačiakampyje įrašyta didžiąja raide ,,M“ ir dviem paskutiniais ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis, paskelbtosios įstaigos, kuri atliko EB patikrą, atpažinimo numeriu (pvz. CE M17 1134). Šiais metais mes tik fiksuojame naudojamų tūrio dozavimo matų su brūkšnio formos žyme atitikimą techninio reglamento reikalavimams, tačiau 2018 m. jau taikysime sankcijas.

Patikrinus didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis dujomis įmonėse naudojamas matavimo priemones, nustatėme, kad 36 proc. patikrintų įmonių pažeidinėja reikalavimus, t. y. naudojamos neapsaugotos naftos produktų kiekio matavimo sistemos.

Vienoje naftos produktų degalinėje išduodamų degalų kiekio santykinis nuokrypis viršijo leistiną ±0,5 proc. tūrio ir buvo iki 0,81 proc. Dar ne visose degalinėse laiku atliekama naftos produktų talpyklų metrologinė patikra (jų patikros periodiškumas – penkeri metai).

Suskystintų dujų degalinėse įrenginiai potencialiai sprogioje aplinkoje. Atkreipiame dėmesį, kad slėgis suskystintų dujų kolonėlėse, vamzdynuose turi būti matuojamas manometrais, atitinkančiais sąlygas: manometras parenkamas toks, kad darbinis slėgis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje.

Ne viskas gerai geriamojo vandens gavybos ir nutekamųjų vandenų valymo įmonėse. Patikrinus 21 objektą, nustatyti 2 pažeidimai. Nuotekų priėmimo stotelėje buitinių nuotekų apskaitai naudojamas neapsaugotas vandens srauto matuoklis, vandens gręžiniuose naudojami šalto vandens skaitikliai be metrologinės patikros matavimo priemonės.

Įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims reikėtų skirti daugiau dėmesio matavimo priemonių priežiūrai ir jų naudojimo reikalavimų vykdymui.

Lietuvos metrologijos inspekcija, kaip teisinės metrologinės priežiūros institucija, vykdo visų gaminamų ir importuojamų fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę.

Pagal fasuotoms prekėms taikomus teisinės metrologijos reikalavimus jų vardinis kiekis, nurodytas ant fasuotės, turi atitikti fasuotėje esantį faktinį produkto kiekį su leistinu nuokrypiu. Vartotojas, pirkdamas fasuotą prekę, turi įsigyti tiek gryno produkto, kiek jo nurodyta fasuotos prekės etiketėje.

Ūkio subjektuose patikrinus fasuotų miltų, saldainių ir šokolado, druskos, sėklų, kietojo kuro fasuotes ir buitinių dujų balionus, nustatyti 38 proc. prekių kiekio pažeidimų.

Buvo patikrinta 5241 gaminių fasuotė, iš jų 306 (5,8 proc.) fasuotės neatitiko kiekio reikalavimų.

Tikrinta ne tik Lietuvos gamintojų produkcija, bet ir importuoti produktai, kuriuose taip pat nustatyta kiekio trūkumų. Visoms prekybos įmonėms, kuriose nustatyti pažeidimai, duoti nurodymai išimti iš prekybos kiekio reikalavimų neatitinkančias fasuotes.

Džiugu, kad dauguma apskrities subjektų yra geranoriški ir linkę kuo skubiau pašalinti nustatytus pažeidimus.

Liudmila VAITKUVIENĖ

Lietuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities skyriaus viršininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių