Patikslinti mažareikšmių pažeidimų kriterijai išskaidrins ūkio subjektų aplinkosaugos kontrolę

Aplinkos ministerija patikslino Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų aprašą ir nustatė kriterijus, kokie smulkūs, formalūs pažeidimai laikomi mažareikšmiais. Taps aišku kas yra reikšmingi ir mažareikšmiai aplinkosaugos pažeidimai.

„Valstybiniams inspektoriams ir kontroliuojamoms įmonėms nuo šiol bus aiškiau. Inspektoriai nebebijos imtis įstatymų numatytų galių stabdyti taršias veiklas, nerizikuodami neapibrėžta asmenine atsakomybe. Įmonės aiškiai žinos, už kuriuos pažeidimus jų veikla gali būti nutraukta ir sustabdyta bei atvirkščiai – kokie pažeidimai laikytini mažareikšmiais ir dėl jų nebus naikinamas aplinkosauginių leidimų galiojimas. Tai reikšmingai išskaidrins įmonių ir kontroliuojančių pareigūnų santykį“, – kriterijų aprašą komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas

Pažeidimų kriterijai klasifikuojami siekiant aiškiai apibrėžti kada tris pažeidimus padariusi įmonė yra stabdoma ir jai atimamas taršos leidimas. Pažeidimai išskirstyti į mažareikšmius, smulkius, greitai pašalinamus pažeidimus ir didelę reikšmę turinčius pažeidimus.

Jei patikrinimo metu valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdantys pareigūnai nustato mažareikšmius pažeidimus, susijusius su aplinkos apsauga, gamtos ištekliais, o pažeidėjas pripažįsta pažeidimą ir pašalina jį pareigūno akivaizdoje, pažeidimo tyrimas nutraukiamas.  

Jei mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti pareigūno akivaizdoje neįmanoma, jis duoda rašytinį nurodymą pašalinti pažeidimą per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui. 

Ūkio subjektui atsakomybė tokiu atveju už padarytą pažeidimą netaikoma – baudų, kitų administracinių nuobaudų, ekonominių sankcijų pareigūnai neskiria.

Atkreiptinas dėmesys, kad nors nuobauda pažeidėjui netaikoma – aplinkosauginiai tikslai pasiekiami, nes pažeidimai pašalinami. Taip pat sumažėja ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekantiems pareigūnams tenkanti administracinė našta. Jie daugiau laiko gali skirti didelių, reikšmingą žalą aplinkai galinčių sukelti pažeidimų išaiškinimui.

Pažymėtina, kad jei mažareikšmis pažeidimas per nustatytą terminą nepašalinamas, pažeidimą padaręs pažeidėjas traukiamas atsakomybėn bendra teisės aktų nustatyta tvarka.  

Su Mažareikšmių pažeidimų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje kriterijų aprašo pakeitimais galima susipažinti čia.

Aistė Gadliauskaitė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių