Savivaldybėje darbas nuotoliniu būdu ar ir savo reikalų tvarkymas?

Asociatyvi nuotr.

„Karantinai jau seniai pasibaigė, tačiau visgi mums, interesantams, nelabai aišku, kaip dirba Klaipėdos rajono savivaldybės, seniūnijų darbuotojai: ar rajono Savivaldybė sudaro galimybes darbuotojams ir toliau dirbti nuotoliniu būdu? Kodėl? Ar ne laikas grįžti į savo darbo vietas kaip buvo prieš karantiną? Juk žmonėms apsunkinamas bendravimas, klausimai, kurie sprendžiami ne akis į akį, o nuotoliais dažniausiai nieko gero neatneša, tarnautojų atsakymai būna formalūs, darbai į priekį nejuda arba juda lyg sulėtintame filme. Štai praėjusį antradienį pavakare, dar darbo metu, mačiau parduotuvėje prekinantis vienos seniūnijos darbuotoją. Tai gal galima dirbti nuotoliniu būdu ir asmeninius reikalus tvarkytis tuo pačiu metu? Jei gali dirbti nuotoliu, tai kiek darbuotojų Savivaldybėje vis dar naudojasi tokia galimybe?“ – telefonu teiraujasi „Bangos“ laikraščio skaitytojas (vardas, pavardė redakcijai žinomi – aut. pastaba).


Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus specialistė Gintarė Plungienė atsakydama į redakcijos paklausimą patikino, kad jokių nusiskundimų dėl nuotolinio darbo iki šiol Savivaldybė nėra gavusi. Ji akcentuoja, kad sudėtinga tiksliai atsakyti dėl skambinusio skaitytojo minimo atvejo, nes nenurodoma, kokia tai seniūnija ir koks darbuotojas. Tačiau Savivaldybės atstovė gyventojams pataria pastebėjus panašius atvejus pranešti apie juos ir parašyti elektroniniu paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Be to, Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus specialistė G. Plungienė paaiškina, kad Savivaldybės ir seniūnijų darbuotojai, taip pat kaip ir iki karantino, gali dirbti ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu: „Tą gali daryti tie Administracijos darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma. Maksimali nuotolinio darbo laiko dalis nuo viso darbo laiko per savaitę – 32 valandos, jeigu nesutariama kitaip. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau kaip per pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą. Kiek procentų Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, paskaičiuoti negalime, nes tas skaičius yra kasdien kintantis.“
G. Plungienė akcentuoja, jog visgi Vidaus tvarkos taisyklėse yra nustatyti nuotolinio darbo apribojimai. Tiesioginis vadovas netvirtina darbuotojo prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu, jeigu pareigybė yra įtraukta į įstaigos patvirtintą darbuotojų sąrašą, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu; jei viršijamas nustatytas maksimalus nuotolinio darbo laikas; pageidaujamą dirbti nuotoliniu būdu dieną yra numatyti posėdžiai, pasitarimai, susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas būtinas; dėl darbo nuotoliniu būdu nebūtų užtikrintas tinkamas struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, funkcijų vykdymas; darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei; darbuotojas piktnaudžiauja galimybe dirbti nuotoliniu būdu. 
Komentare taip pat primenama, kad Savivaldybėje gyventojų prašymus, dokumentus priima nuolat kontaktiniu būdu pirmajame aukšte dirbantis Savivaldybės „Vienas langelis“. Esant poreikiui, pakonsultuoti gyventojus į „Vieną langelį“ iškviečiami specialistai. Dirbdami nuotoliniu būdu darbuotojai lygiai taip pat atsakinėja į užklausas raštu, teikia konsultacijas telefonu. Atsakydama į skaitytojo keliamus klausimus Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus specialistė G. Plungienė primena, kad rajono Savivaldybės darbuotojai turi ne tik atostogas, bet yra suteikiami ir mamadieniai/tėvadieniai, taip pat sudaryta galimybė susidaryti individualų darbo grafiką. „Tarkime, pradėti darbą 7 valandą ryte ir jį baigti 16 valandą popiet, susitrumpinti pietų pertrauką ir pan. Darbo kodekse numatyta ir teisė į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Galima susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų“, – komentuoja Savivaldybės atstovė G. Plungienė.


Parengė
Gabrielė ČIUNKAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių