Šiūpariškiai atnaujino kapinaites ir susitelkė maldai

Šiūpariškio Arvydo Šneiderio iniciatyva visą gegužės mėnesį bendruomenės žmonės, kurie norėjo ir galėjo, rinkosi į Šiūparių kapinaites gegužinėms pamaldoms, skirtoms Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui.

Bendruomenės žmonių pagalba kapinaitėse buvo pastatyti du nauji kryžiai ir koplytstulpis. Kapinaitėse ir anksčiau stovėjo koplytstulpis ir kryžiai prie nežinomų kapelių, bet jų likimas nebeilgas. Prižiūrimi jie dar stovi.

Paskutinės gegužės dienos vakarą buvo laikomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius šiūpariškius, pašventinti kryžiai ir koplytėlė. Aukoti šv. Mišias buvo pakviesti Gargždų parapijos kunigai ir giedotojai. Po šv. Mišių visi dalyvavusieji buvo pakviesti prie arbatos puodelio.

Be šitokių nuoširdžių žmonių pagalbos nebūtų buvusi tokia graži šventė ir taip gražiai nebūtų atnaujintos mūsų kapinaitės.

Nuoširdžiai dėkojame A. Šneideriui už iniciatyvą ir pagalbą, Ramutei ir Martynui Kalvaičiams už naujai padarytus kryžius, koplytėlę, altorėlį ir šiltą priėmimą į savo namus arbatai, Janinai ir Pranui Gineičiams, Jonui Šneideriui už pagalbą sutvarkant kapinaičių aplinką, Tadui Siurpliui už medieną, Šiūparių gėlių ūkiui už gėles, Dovilų seniūnijos seniūnei Nijolei Ilginienei už gražios iniciatyvos palaikymą ir visiems, kurie kas vakarą rinkosi į Šiūparių kapinaites maldai. Ačiū visiems!

Tikimės, kad tai taps kasmetine tradicija ir kiekvienų metų gegužę mūsų bus vis daugiau.

Marina ŽEBELIENĖ

Šiūparių bendruomenės pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių