„Tauriosios širdies“ laureatų plejadoje – atjaučios ir veiklios asmenybės

Gargždų miesto bendruomenė iškilmingoje ceremonijoje praėjusio penktadienio vakarą gėlių jūros ir nuoširdžių aplodismentų apsuptyje pasveikino dar tris naujus „Tauriosios širdies“ laureatus. Du iš jų dėl objektyvių priežasčių renginyje negalėjo dalyvauti. „Taurioji širdis 2021“ laureate paskelbta Danutė Žvirzdinienė, Gargždų „Caritas“ skyriaus vadovė, savanoriškai dovanojanti daug laiko šiai prasmingai ir žmonėms reikalingai veiklai. Danutę pasveikino Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kanauninkas J. Paulauskas, Telšių vyskupijos „Caritas“ vadovė J. Damanskienė, Gargždų miesto bendruomenės pirmininkė V. Anužienė. Nuoširdžiai laureatės apdovanojimu džiaugėsi Danutės šeima ir artimieji.

Gargždų miesto bendruomenė po koronaviruso pandemijos apribojimų šiemet vėl pratęsė tradiciją pagerbti gargždiškius, kurie bendruomenės labui iš širdies daro daugiau nei numato jų pareigos. Šis ypatingas „Tauriosios širdies“ pagarbos ženklas suteikiamas iškiliems miestelėnams, pasižymėjusiems puoselėjant savitarpio pagalbą ir atjautą, globojantiems ar kitaip remiantiems silpnesniuosius ir asmeniniu pavyzdžiu skatinantiems savanoriavimo idėjas.
Gargždų miesto bendruomenė iškilmingoje ceremonijoje praėjusio penktadienio vakarą gėlių jūros ir nuoširdžių aplodismentų apsuptyje pasveikino dar tris naujus „Tauriosios širdies“ laureatus bei padėkomis paskatino keturias veiklias gargždiškes.


Plika akimi neįmatysi
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas pareiškė viltį, kad nors gražiame „Tauriosios širdies“ vakare žmonės susitiko liūdnais laikais, kai Ukraina kenčia ir atkakliai kovoja su Rusijos okupantų kariuomene, tačiau gėris nugalės blogį, ateis šviesesnis metas žmonijos istorijoje. „Dabar – gavėnia, rimties, susitelkimo laikas. Gavėnia 7 savaitės, o Velykos balandžio 17-ąją. Manau, kad tuomet jau pasidžiaugsime būdami Prisikėlimo šviesoje. Būsime taikingi ir įveikę sunkumus. Tikėjimo atsinaujinimas, malda nugali visus baisumus. Tauri širdis pirmiausia išgyvenama savo šeimose, bet tuo pačiu ji turi būti puoselėjama ir bendruomenėje, parapijoje, tokios širdys reikalingos ir mūsų rajonui, ir Lietuvai. Tegul kyla mūsų gerumas į Amžinojo tėvo rankas, kad toji globa lydėtų mūsų kraštą, mūsų žmones, mūsų Tėvynę“, – įkvėptai kalbėjo klebonas J. Paulauskas.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Justas Ruškys iškilmingame „Tauriosios širdies“ vakare akcentavo, kad, jo manymu, taurioji širdis yra ta, kurios plika akimi negali matyti, bet visi jaučiame, kad toks žmogus visada gali padėti. „Šiandieninių įvykių kontekste tai yra didelis dalykas. Iš tiesų juk viskas prasideda nuo širdies, o tada jau įsijungia protas“, – samprotavo J. Ruškys.


Įvertinimas ir visam „Caritui“
2021 m. „Tauriosios širdies“ nominaciją Gargždų miesto bendruomenės pirmininkė Vida Anužienė ir bendruomenės valdybos narys, nominacijų iniciatorius Vytautas Čeledinas įteikė Danutei Žvirzdinienei, Gargždų „Caritas“ skyriaus vadovei, savanoriškai dovanojančiai daug laiko šiai veiklai. „Tai iš tiesų ypatingai tauri širdis, per gyvenimą einanti, kad padėtų kitiems. Ir jos tiesioginis darbas, ir neapmokama savanoriška veikla nukreipta į fizinę, materialiąją ir dvasinę pagalbą kitiems“, – laureatę pristatė renginio vedėja Kristina Kazlauskaitė-Kažukauskienė.
Danutės pastangų dėka daugybė sunkiai besiverčiančių parapijiečių susilaukė pagalbos. Ji – labai rūpestinga, atidi ir nuoširdi, todėl sugeba atpažinti ir dvasinės pagalbos stokojančius žmones, ir tuos, kuriems reikia kitokios pagalbos, bet jie nedrįsta ar jau nesugeba jos paprašyti. Kantrybė, atjauta ir profesiniai medikės įgūdžiai kas dieną taurina pasaulį ir jį gydo. Danutė jau 30 metų dirba psichikos sutrikimų turinčių pacientų slaugytoja. Be to, ji dar gieda bažnyčios chore. Danutė Žvirzdinienė yra labai kukli ir atsidavusi savanoriškai veiklai, ji puikus pavyzdys, kas yra taurioji širdis!“ – sveikindama laureatę ir kartu džiaugdamasi, kad dėmesys atkreiptas į karitiečių veiklą, kalbėjo Telšių vyskupijos „Caritas“ vadovė Jūratė Damanskienė.
„Tauriosios širdies“ laureatė D. Žvirzdinienė dėkodama už įvertinimą jaudindamasi kalbėjo, kad tai yra ir viso „Carito“ nuopelnų įvertinimas. Danutė pasidžiaugė savo šeima, kuri supranta jos savanorystę ir džiaugiasi kartu su ja gražiais darbais.

Karitietės D. Žvirzdinienės (dešinėje) tauria širdimi ir gerais darbais džiaugėsi klebonas J. Paulauskas ir Telšių vyskupijos „Caritas“ vadovė J. Damanskienė.

Ir iniciatyva, ir intelektas
Gargždų bendruomenės „Tauriosios širdies“ nominacijų ceremonijoje buvo pagerbti dar du laureatai. Mat šią tradiciją buvo pertraukęs koronaviruso pandemijos karantinas. 2019 m. laureatė ilgametė miesto gyventoja, bendruomenės aktyvistė, buvusi tremtinė, muzikos pedagogė, tradicinių amatų puoselėtoja Aldona Varkalienė iškilmingame vakare negalėjo dalyvauti dėl ligos, tačiau salėje skambėjo kuo nuoširdžiausi žodžiai apie jos ypatingą veiklą mylimoje Gėlių gatvėje. „Visi esate girdėję apie ypatingąją Gėlių gatvę, kurioje vyksta renginiai, skamba muzika, o kaimynai – vienas į kitą žiūri kaip į šeimos narius. Visa tai Aldonos iniciatyva. Kaip ir pastatyti suoliukai parke gatvės gale, o ir pats parkas prižiūrimas, skendi gėlėse, išleista Kaimynų knyga – vienintelė tokia mieste, Gėlių gatvė turi net savo herbą! Net ir tie, kurie išėję Anapilin, prisimenami advento vakarienės metu, mylimi ir vieniši gatvės senjorai, kuriuos jaunesni kaimynai lanko, išklauso, jais rūpinasi lyg artimaisiais“, – taip nuoširdžiai pristatyta A. Varkalienės veikla.
2020 m. „Tauriosios širdies“ laureatas Zigmas Bitinas, šachmatų klubo „Mintis“ pirmininkas, klubo „Bokštas“ narys, Lietuvos šachmatų federacijos tarybos narys, jaunųjų šachmatininkų ugdytojas, ilgametis Gargždų rinkimų apygardos pirmininkas, dar vadovaujantis ir sodininkų bendrijai, iškilmingoje ceremonijoje dėl dalyvavimo šachmatų čempionate irgi nedalyvavo. Tačiau apdovanojimą atsiėmusi marti Indrė sakė, kad visa, kas gera minima apie Zigmą, yra tiesa: ir geresnio už jį uošvio pasaulyje taip pat nėra. Z. Bitino pasisakymą dėl „Tauriosios širdies“ skaitykite 4 puslapyje.
Gargždų bendruomenės „Tauriosios širdies“ laureatų plejadoje dabar jau yra 14 ryškių miesto asmenybių. Laureatams yra įsegamos originalios klaipėdiečio juvelyro dizainerio Viktoro Sitalo, kilusio iš Ukrainos, segės.


Vilija BUTKUVIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių