Teisingumas toliau nei mėnulis (žurn. Arūnas Adomaitis)

Atsiprašau. Nepriklausau jokiai partijai, jau seniai valgau pensininkės duoną ir nepretenduoju į jokią valdžios kėdę, tačiau vis tiek man rūpi, kas vyksta Klaipėdos rajone.

Po Savivaldybės tarybos rinkimų palankiai sutikau daugiapartinės (valstiečių, konservatorių, liberalų ir komiteto „Bendrai geriau“) koalicijos sudarymą. Atrodė, kad visos partijos skelbia dirbsiančios žmonių labui, kiekvienoje partijoje yra veiklių žmonių, kodėl jie negalėtų dirbti kartu. Pradžioje ši marga ideologiniu požiūriu koalicija veikė draugiškai ir aktyviai, todėl atsitiktinai sutikusi seną pažįstamą Sigitą Karbauską ir žinodama jo kitokią nuomonę pasakiau užgaulią frazę: „Tai ką, ponas Karbauskai, gailitės netekęs valdžios?“ ir nesileisdama į diskusiją nuėjau. Tik dabar aš supratau, kad klydau, vertindama šią koaliciją, o S. Karbauskas buvo teisus, todėl už savo įžeidžiančius žodžius jo atsiprašau. Net sudėtingoje valdančiųjų keitimo situacijoje S. Karbauskas labai teisingai pasiūlė pirmosios koalicijos dalyviams „pasimušti“ (tai yra pareikšti kritines pastabas vieni kitiems) ir dirbti toliau. Tą patį savo straipsnyje patarė ir Petras Gražulis. Tik niekas jų neklausė – viliojo tas saldus žodis „valdžia“.

Kas ir kodėl? Ilgai svarsčiau, kodėl rajono Taryboje suiro pirmoji koalicija. Daug pareikšta nuomonių, daug kaltinimų vieni kitiems. Pasistengsiu kiek galima objektyviau pareikšti savo nuomonę apie įvykius ir diskusijas. Nori ar nenori, visur į pirmą vietą išlenda ne nesutarimai dėl darbo, o partijų kova dėl valdžios. Naujoji koalicija neketina nieko keisti darbo programoje ir pasiruošusi toliau tęsti pradėtus darbus. Keičiami tik asmenys: iš koalicijos šalinama Valstiečių frakcija, vietoj jų prisijungia socialdemokratai. Dėl „blogo“ darbo iš vadovaujančių pareigų atleidžiami Valstiečių frakcijos atstovai A. Bogdanovas ir V. Riaukienė. Ar jie iš tikrųjų dirbo blogai? Dar taip neseniai 2020 metų gruodžio mėn., kai A. Bogdanovas pats norėjo atsistatydinti, pasipylė puikūs jo darbo vertinimai: liberalas N. Galvanauskas: „Norėčiau Artūrui padėkoti už nuoširdų darbą Klaipėdos rajonui, padėti tvirti pagrindai tęsti darbus.“ („Banga“, 2020 m. gruodžio 19 d.); konservatorė R. Petrauskienė: „Dėkoju pusę kadencijos dirbusiam A. Bogdanovui. Su juo ir koalicijos partneriais padarėme išties daug.“ (ten pat); socialdemokratė L. Liutikienė: „Dabar, kai A. Bogdanovas išeina, galima jį palydėti geru žodžiu, išties neblogai tvarkėsi…“ (ten pat).

Tai žodžiai naujosios koalicijos dalyvių. Pašaliniai asmenys paskelbtoje peticijoje A. Bogdanovo darbą vertino dar geriau. Vos po kelių mėnesių naujoji koalicija savo nuomonę apie A. Bogdanovo darbą pakeitė: Tarybos posėdyje nepatvirtino jo ataskaitos už 2020 metus ir už „blogą“ darbą A. Bogdanovą atleido iš Administracijos direktoriaus pareigų. Neaišku, kodėl įvyko ankstyvesnės nuomonės pasikeitimas ir kuri iš jų yra teisinga.

Dar keistesnė Violetos Riaukienės atleidimo iš vicemerės pareigų istorija. Apie jos darbą beveik nekalbama, tik koalicijos sutartyje nuspręsta ją atleisti iš darbo dėl „mažo aktyvumo“, ir naujoji dauguma tai įvykdė be jokių diskusijų. Nebūtų taip skaudu, jeigu nekaltintų blogu darbu, o tiesiogiai pareikštų, kad tai daroma dėl partinės priklausomybės: pašalinome iš valdančiosios koalicijos Valstiečių frakciją, todėl šaliname iš valdymo aparato ir jų narius. Deja.

Kas veržiasi į valdžią, aiškiausiai parodo kandidato į Administracijos direktoriaus postą parinkimas. Daugiausia patirties vadovaujančiose pareigose turi Česlovas Banevičius. Jis priklauso naujajai koalicijai. Atrodo, kad tinkamesnio kandidato į Administracijos direktoriaus postą neįmanoma surasti. Č. Banevičių teigiamai vertina ir liberalas Justas Ruškys, tačiau jam siūlo ne direktoriaus, o pavaduotojo pareigas. Gi pats J. Ruškys su koalicijos pagalba tikisi atsisėsti į direktoriaus kėdę, nors niekada nėra dirbęs šiose pareigose. Neįsivaizduoju, kaip J. Ruškys vadovaus Č. Banevičiui. Atsakymas vienas: tai nulėmė ne darbas, ne patirtis, o partinė priklausomybė – J. Ruškys liberalas. Atrodo keista ir neteisinga situacija. Nejaugi visi naujosios koalicijos nariai to nesupranta, vieningai balsuodami už abejotinus pasiūlymus? Nesurasdama atsakymų į kilusius klausimus, prisiminiau žymaus režisieriaus Rimo Tumino pasakytus žodžius apie panašius karus: „Pragaras dabar tuščias. Visi čia.“ Liūdna.

Žvilgsnis į ateitį. Naujoji koalicija ragina merą ir Tarybos narius, nepriklausančius šiai koalicijai, dirbti dirbti dirbti… Nejaugi nesupranta, kad jų darbas priklauso nuo valdančiųjų požiūrio ir veiksmų. Ar galės meras dirbti savarankiškai, jeigu bus panaikinta visa jo komanda? Koalicijos sutartyje be jokių motyvų numatyta atleisti mero patarėjus, nors darbo planai nesikeičia, ir pavesta konservatoriams parinkti merui, kaip mažam vaikui, naują patarėją. Yra dar vienas pasiūlymas – palikti merą iš viso be patarėjų, pavedant šias pareigas vienam iš komiteto pirmininkų. Valdančioji dauguma pasisavina net dalį mero funkcijų: kandidatų į atsakingus postus teikimą, tuo pažeisdama galiojančias normas. Po šitokių apribojimų nebėra prasmės kalbėti apie mero darbą.

Panašios išvados peršasi ir dėl darbo Tarybos narių, nepriklausančių naujajai koalicijai. Jeigu darbas bus vertinimas pagal priklausomybę valdančiajai koalicijai, o pasiūlymai atmetami be diskusijų, kam veltui gaišti laiką? Iki šiol objektyvumo ir dėmesio kitokiai nuomonei labai trūko abiejose koalicijose. Aš dar kartą perskaičiau S. Karbausko ataskaitą apie jo darbą ir pastebėjau gerų kritinių pastabų. Ar valdantieji į jas atkreipė tinkamą dėmesį? Ar ne dėl dėmesio stokos Arvydas Katkus paliko Valstiečių frakciją? Daug egoizmo galima pastebėti naujosios koalicijos veiksmuose ir žodžiuose, nors jie dirba labai trumpą laiką. Štai J. Ruškys piktinasi dėl jam mero pateiktų kaltinimų ir kad jie tokie pat, kaip koalicijos pareikšti A. Bogdanovui, pamiršęs, kad jis dirbo kartu su A. Bogdanovu ir abu atsakingi už tuos pačius trūkumus. Gi vertinimas priešingas: vienas atleistas iš darbo, o kitam siūlomos aukštesnės pareigos. R. Petrauskienė nepatenkinta, kad nesulaukė „valstiečių“ palaikymo Seimo rinkimuose, pamiršusi, kad Seime konservatoriai niekada nedirbo drauge su „valstiečiais“, ir balsavimas už konservatorę būtų nenaudingas Valstiečių partijai. Be to, Seimo rinkimai neturi jokio ryšio su savivaldybės koalicija. R. Petrauskienei sugrįžus į darbą, pagal koalicijos susitarimą jai buvo grąžintos direktoriaus pavaduotojos pareigos, R. Petrauskienei nepatinka, kad du Žemaičių komiteto nariai be suderinimo su koalicijos nariais prisijungė prie Valstiečių frakcijos, bet neužsimena, kad vienas iš Valstiečių frakcijos perėjo pas liberalus. Man atrodo, kad tokie frakcijų pakeitimai priklauso nuo pačių narių apsisprendimo ir jokio pavojaus koalicijai nesukėlė. Yra ir daugiau panašių faktų, bet jų nebeminėsiu, nes tai galima laikyti smulkmenomis, jeigu geranoriškai stengiamasi surasti išeitį. Tuo tarpu maži nesutarimai tampa neįveikiamomis kliūtimis, kai siekiama apkaltinti kitus. Nuo teisingų, objektyvių visų Tarybos narių pažiūrų priklauso darnus Savivaldybės tarybos darbas ateityje. Sėkmės.

Donata LEKETIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių