Pilietinė visuomenė stipresnė už okupantų jėgą

Pilietinė visuomenė stipresnė už okupantų jėgą

Gargžduose laisvės gynėjams – šviesos deglas

Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 kuopa.„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!“ – Sausio 13-osios vakarą kartu su gaudžiančiais Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios varpais Savivaldybės aikštėje iškilmingai aidėjo valstybės himnas. Žmonės kaip įprasta susirinko su žvakutėmis, trispalviais žibintais, kuriais apjuosė miesto fontaną. Pirmąkart fontano centre buvo įžiebtas aukuras. Vėjo plevenama ugnis tarsi siekė dangų, o tuo pačiu siekė ir žmonių atmintį apie tuos 14 Lietuvos piliečių, kurie prieš dvidešimt devynerius metus paaukojo savo gyvybę vardan laisvos Tėvynės.

Sprendėsi pavergtųjų likimai

Prieš 29-erius metus buvo sprendžiamas tik prieš metus drąsiai ir vieningai atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės likimas. Siekdamas užgniaužti mūsų laisvę ir užsitik­rinti savo ateitį, okupacinis režimas žvarbiomis sausio dienomis ir naktimis Vilniuje pasitelkė tankų vikšrus ir automatų buožes. Kovoje dėl Lietuvos ateities žuvo 14 žmonių, daugiau kaip 700 buvo sužeista.

Sausio 13-osios gynėjai R. Lukošius, V. Skuodas, rajono Tarybos narys V. Macijauskas.Anot Ronaldo Račinsko, Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos direktoriaus, 1991 m. sausio 13 d. – viena svarbiausių dienų naujausioje Lietuvos istorijoje. Tai buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje. „Tomis dienomis susitelkusi pilietinė visuomenė apgynė valstybės nepriklausomybę. Tomis dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, galima sakyti, kad sprendėsi Europos ateitis. Mes privalome prisiminti šią dieną kaip mūsų istorinę pergalę ir ja didžiuotis. Tai mūsų XX amžiaus Žalgirio mūšis“, – įsitikinęs R. Račinskas.

Visoje Lietuvoje Sausio 13-ąją tradiciškai uždegamos žvakės simbolizuoja apgintos laisvės šviesą ir pergalę prieš karinę agresiją, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius žmones. Šalies vadovas Gitanas Nausėda yra šios iniciatyvos globėjas.

„Sausio 13-oji yra viena skaudžiausių dienų Lietuvos istorijoje, kupina prarastų žmonių gyvybių kartėlio, ir juos prisimenant visad kraujuos širdis. Tačiau tai ir pergalės diena. Tądien Lietuva laimėjo prieš brutalią jėgą, prieš okupantą, kuris tikėjosi, kad tankai ir iki dantų ginkluoti kareiviai pajėgs nugalėti dainuojančią tautą. Jam taip atrodė, bet jis ir vėl apsiriko. Kaip jau ne sykį anksčiau, Lietuva pasirodė stipresnė“, – minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Tarp minėjimo dalyvių – ir buvę rajono sąjūdiečiai, ir rajono vadovai B. Markauskas, A. Balnionienė, V. Riaukienė.Susitelkia Savivaldybės aikštėje

Pirmadienį po šv. Mišių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje jau kelerius metus Lietuvos laisvės gynėjų diena Gargžduose minima Savivaldybės aikštėje. Būtent po šv. Mišių už Lietuvos laisvę ir žuvusius jos gynėjus 1991 m. sausio 13-ąją, sekmadienį, čia buvo susirinkusi tūkstantinė rajono žmonių minia, pareiškusi tvirtą apsisprendimą būti laisviems. Būtent iš aikštės skaudžių sausio įvykių išvakarėse išvyko keli autobusai su rajono gyventojais, pasiryžusiais Vilniuje ginti parlamentą, televizijos bokštą ar kitus nepriklausomos valstybės strateginius objektus. Dabartinės Muzikos mokyklos pastate veikė Sąjūdžio būstinė, visus vienijusi pasiryžti kovai už laisvę, koordinavusi žmonių srautus į Vilnių, skleidusi naujausias ir tikras žinias apie tai, kas vyksta valstybės sostinėje. Tiems įvykiams atminti nevyriausybinė organizacija Klaipėdos rajono veiklių moterų sambūris prieš dvejus metus ant minėtos mokyklos pastato atidengė atminimo lentą.

Gargždų kultūros centro direktorės Vaidos Skuodienės nuomone, Sausio 13-osios minėjimas su šviesos žibintais Savivaldybės aikštėje prigijo miesto visuomenėje. Nors pirmadienį į minėjimą susirinko ne itin didelis, bet užtat brandus žmonių būrys. Tarp jų ir grupelė sąjūdiečių, kurie pažadėjo prisiminimais pasidalinti kitąmet, kai bus minimas Sausio 13-osios trisdešimtmetis. Pagarbą Laisvės gynėjams Savivaldybės aikštėje atidavė viena geriausių Lietuvoje Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 kuopa, minėjime taip pat dalyvavo ir kuopos pamaina – Jaunųjų kuršių kuopos nariai.

Sausio 13-osios minėjime dainavo Gargždų kultūros centro šiuolaikinio dainavimo studija.„Per dvidešimt devynerius metus nepriklausomoje Lietuvoje užaugo nauja karta. Dabar mūsų pareiga minėti tuos žmones, kurie paaukojo savo gyvybes, savo sveikatą. Kiekvienas privalome suvokti, o ypač jaunimas, kad laisvė ir nepriklausomybė nėra duotybė, ją reikia išsaugoti, stiprinti, branginti“, – minėjime kalbėjo Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas. Minėjime taip pat dalyvavo vicemerės Audronė Balnionienė, Violeta Riaukienė, kai kurie Savivaldybės tarybos nariai.

Menkina netikromis žiniomis

Juodžiausioje tamsoje, sovietiniams okupantams net panaudojus ginklus mūsų laisvės gynėjai išlaikė viltį, suvaldė baimę ir pasipriešino. Savanoriškai stoję ginti svarbiausių jaunos valstybės institucijų, jie užtikrino nepriklausomos Lietuvos išlikimą ir savo pavyzdžiu parodė pasauliui, kad išties nusipelnome būti laisvi.

Pirmadienį Savivaldybės aikštėje pakalbinti gargždiškiai Sausio 13-osios laisvės gynėjai Virgilijus Skuodas ir Rimantas Lukošius patvirtino, jog dėl savo apsisprendimo kovoti už Lietuvos laisvę niekada nepasigailėjo. „Net neabejojome, tuo labiau neabejojame dabar, kai užauginome vaikus, kai turime savo vertybes“, – tvirtai atsakė rajono Savivaldybės tarybos narys, pilietinių žygių organizatorius V. Skuodas. Prieš 29-erius metus dar būdami jaunuoliai, palikę šeimas, žindomus kūdikius gargždiškiai suvokė savo pareigą labai paprastai: kas kitas, jei ne mes? Dabar jau brandūs vyrai Virgilijus ir Rimantas sako, kad niekada nesijautė esą didvyriai, niekada nelipo „ant bačkos“, niekada nesiekė jokios nepelnytos garbės. Tačiau šiuo metu labai skaudžiai suvokia, kad turi liudyti, kalbėti žmonėms, ką jie veikė ir kas vyko Sausio 13-ąją. Jie pasiryžę kalbėtis ir viešumoje, ir akis į akį su feisbuko komentatoriais, abejojančiais, skleidžiančiais nepatikrintas, žeidžiančias žinias apie laisvės gynėjus.

„Skaudžiausia, kad viešojoje erdvėje visokių nepagrįstai žeminančių Lietuvos nepriklausomybę straipsnių, nuomonių pastaraisiais metais pagausėja būtent prieš mums brangias datas: Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. Žmonės net nesusimąstydami feisbuke spaudžia „patinka“, dalijasi su kitais taip menkindami savo valstybės Nepriklausomybę, menkindami laisvės gynėjų aukas“, – kalbėjo R. Lukošius.

Vilija BUTKUVIENĖ

A. VALAIČIO nuotr.


Taip pat skaitykite:

2021-ųjų biudžetas. Koks jis ir kaip bus panaudoti pinigai?
Informacija dėl kelių priežiūros seniūnijose žiemos metu
Dar nepateikei pasiūlymo?  Nelauk, juk tikrai turi nerealią idėją!
Nedarbo lygis yra  rekordiškai išaugęs
Politikas nepripažįsta pažeidęs karantiną: esą tai persekiojimas
Kaimo bendruomenės: karantine ilgimasi gyvo bendravimo
Tarpininkai tarp praeities, dabarties ir ateities
Tautodailininko Užgavėnių personažų kaukės
Kretingališkės papuošalai – stilingoms moterims
Ievos Simonaitytės muziejus laukia rožių sodinimo šventės
„Galėčiau klonuotis į tris, ir visi trys turėtų ką veikti“, –
Žiedinės ekonomikos kryptis kilstels rinkliavos kartelę
su kelionių vadove Monika Vasyliene

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kai galai nesurišti

Žiemos šaltis surakina ir vėl…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook