Gargždų atvirame jaunimo centre – metų apžvalga

Gargždų atvirame jaunimo centre nuo 2020 metų sausio 16 dienos vykdomas projektas „Ištrūk“, finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto „Ištrūk“ veiklomis siekiama įgalinti jauną žmogų savarankiškai ir sąmoningai dalyvauti šiuolaikinėje visuomenėje. Programos veiklomis Gargždų atviras jaunimo centras praturtino organizuojamų veiklų pasirinkimą jaunuoliams. 2020–2021 metais vykdoma programa siekiama sudaryti sąlygas puoselėti ir išlaikyti jaunų žmonių motyvaciją, jaunuoliai skatinami tobulėti, pažinti ir reikšti save poreikius atitinkančioje veikloje. Vykdomu projektu sudaromos galimybės į programos veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų sėkmingą funkcionavimą šiuolaikinėje visuomenėje.

2020 metais įgyvendintos visos projekto „Ištrūk“ veiklos, kuriomis pasiekti numatyti projekto veiklas apibendrinantys tikslai. Rengti maisto gaminimo vakarai, kuriais pasiektas programoje numatytas ne tik kokybinis, bet ir kiekybinis rezultatas – surengta 12 maisto gaminimo užsiėmimų, per metus pritraukusių 100 jaunuolių. Dalyvavę maisto gaminimo užsiėmimuose jaunuoliai efektyviai įgijo komandinio darbo patirties, tobulino bendradarbiavimo įgūdžius, susipažino su atsakomybių pasidalijimo metodika. Vasaros metu (liepos 27–29 dienomis) surengta patyriminė išgyvenimo stovykla, kurioje dalyvavo 30 drąsių jaunuolių iš kitų Klaipėdos rajono centrų. Jaunuoliams skirtos patyriminės iššūkio užduotys, skatinusios komandinį darbą. Jaunuolių potyrių, jausmų raiškai taikytas refleksijos metodas, padėjęs kiekvienam jaunuoliui atpažinti jausmus ir reikšti emocijas. Visus metus Gargždų atvirame jaunimo centre vykdytos psichologinės konsultacijos. Užsiėmimai su psichologu jaunimo centre vyksta nepertraukiamai pagal stebimą jaunuolių poreikį. Užsiėmimų metu vykdomos psichologinės užduotys, testai, taikomi neformalaus ugdymo metodai savęs ir savo emocijų pažinimui.

Visus metus aktyviai vykdyta veikla „Stalo žaidimų vakarai“. Pramoginio pobūdžio užsiėmimai skatino jaunuolių aktyvų įsitraukimą, pozityvumą ir draugystę. Surengta 12 stalo žaidimų vakarų, sudominusių ir į centrą pritraukusių 97 jaunuolius. Neformalios jaunimo grupės „Kino fanai“ iniciatyva įgyvendintas projektas „Kino filmai po atviru dangumi“, kuriam skirtos ne tik Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, bet ir Jaunimo reikalų departamento finansavimas licencijoms įsigyti. Kino seansai po atviru dangumi subūrė miesto bendruomenę, skatino bendruomeniškumą. Dalyvavo 314 dalyvių. Rugsėjo 1-ąją surengtas jaunimo piknikas „Vienu ritmu“. Pikniko dalyviai džiuginti įvairias sritis apimančia organizacijų muge, kurioje visi jauni žmonės turėjo galimybę susipažinti su organizacijų ir įstaigų siūlomomis veiklomis, išmėginti ir pažinti save, dalyvauti koncerte ir sporto turnyruose. Renginiu pritraukta 300 dalyvių. Jaunuolių verslumui ir darbo rinkai reikalingų įgūdžių ugdymui vykdyta veikla „Limonado parduotuvės“ simuliacija“. Praktinį ir teorinį užsiėmimą vedė kavinės „AMAM bistro“ savininkė Asta Marcinkeviča. Užsiėmimų metu jaunuoliai mokėsi apie verslą ir jo kūrimą, verslumo sąvoką. Dalyvavo 22 jaunuoliai. Jų iniciatyva vykdytas dailės užsiėmimų projektas „Emocijos spalvos ir aš“, teiktas Klaipėdos rajono savivaldybei. Projektui įgyvendinti skirtos ne tik Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, bet ir Jaunimo reikalų departamento projekte numatytos dailės terapijos užsiėmimų finansavimas. Projekto tikslas – padėti jaunuoliams išreikšti jausmus ir rūpintis savo emocine būsena. Dalyvavo 30 jaunuolių. Rugsėjo mėnesį vykdytos edukacinės veiklos ir pažintinės išvykos jaunuoliams, skirtos profesiniam orientavimui per patirtį, informacijos sklaidai, bendradarbiavimo skatinimui. Suorganizuota karjeros išvyka į Veiviržėnų kultūros centrą. Jaunuoliai susipažino su Veiviržėnų kultūros centro veiklomis, organizuojamais renginiais, pasisėmė kūrybinio įkvėpimo. Išvykoje dalyvavo 5 jaunuoliai. Surengta pažintinė išvyka į Elektrėnų kultūros centro atvirą jaunimo centrą. Jaunuoliai susipažino su Elektrėnų atviru jaunimo centru, tobulino socialinius įgūdžius, gerino žinias apie kitų centrų vykdomas veiklas. Išvykoje dalyvavo 30 jaunuolių.

Rugsėjo pabaigoje Gargždų atviras jaunimo centras sulaukė kantriai laukto svečio – tarptautinio savanorio iš Vokietijos Fino (Finn). Bendradarbiaudami įgyvendinome jaunuolių motyvaciją įgalinančią ir toleranciją kitataučiams skatinančią veiklą – tarpkultūrinę sąveiką. Nedidelio renginio metu savanoris Finas (Finn) papasakojo jaunuoliams apie gimtąją Vokietiją, jos kultūrą ir tradicijas. Dalyvavo 8 jaunuoliai. Spalio 26 dieną paskelbus karantiną Klaipėdos rajono savivaldybėje keitėsi centro darbo specifika ir projekto „Ištrūk“ veiklų vykdymo metodika. Jaunimo reikalų departamento patvirtinimu, likusias 2020 metų veiklas perkėlėme į nuotolinę erdvę su esminiais veiklų pakeitimais. Suorganizuoti Gargždų atviro jaunimo centro psichologijos mokymai jaunuoliams nuotoliniu būdu, vyksiantys viso karantino metu su kvalifikuotais psichologijos išsilavinimą turinčiais dviem centro darbuotojais. Psichologijos mokymų tikslas – suteikti jaunuoliams žinių apie psichologijos mokslą, rūpinimosi psichine sveikata svarbą. Mokymai, prasidėję lapkričio 4 dieną, jau sudomino beveik 100 jaunuolių. Lapkričio 6 dieną centras sulaukė pastiprinimo – atvyko dar vienas tarptautinis savanoris iš Albanijos Florianas (Florian). Suformavę bendrų tikslų komandą kartu su tarptautiniais ir nacionaliniais savanoriais drąsiai žengėme ryžto, empatijos ir noro padėti keliu turėdami tikslą kokybiškai įgyvendinti likusias šių metų veiklas.

Nuotoliniu būdu įgyvendintas neformalaus ugdymo metodu paremtas Nacionalinio socialinės integracijos instituto kuruojamos programos renginys „Socialinė gyvoji biblioteka“ tema „Mes ir „kiti“. Bendru tikslu – ugdyti sąmoningumą apie „kitokio“ vertinimą mūsų visuomenėje – kartu su „Gyvosiomis knygomis“, renginio dalyviais ir Gargždų atviro jaunimo centro tarptautiniais, nacionaliniais savanoriais diskutavome trimis šių dienų visuomenės problematiką apimančiomis temomis. Renginyje dalyvavo 25 dalyviai. Edukacinės-mokomosios veiklos tęsiamos seminaru – Karjeros konsultavimas nuotoliniu būdu. Seminarą vedė Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro vyresn. specialistė, karjeros konsultantė Daiva Pugevičienė. Jaunuoliai įgijo žinių apie karjeros planavimą, savęs pažinimą, gavo naudingų patarimų, kaip pasiruošti darbo pokalbiui, kaip ruošti gyvenimo aprašymą (CV). Seminare dalyvavo 14 dalyvių. Gruodžio 14, 15 ir 22 dienomis kartu padedant nacionalinių ir tarptautinių centrų savanoriams surengti trys nuotoliniai edukaciniai Protų mūšiai „GAJC iššūkis Tau“. 3 laimėtojų komandos apdovanotos puikiais „Rūta. Saldainiai ir kava“ prizais – dovanų kuponais. Protų mūšiuose dalyvavo 51 jaunuolis.

Gargždų atviras jaunimo centras, siekdamas užtikrinti vykdomų veiklų jaunuoliams kokybę, nepamiršta pasirūpinti ne tik centro, bet ir darbuotojų gerove. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, numatytomis veiklomis tobulintos darbuotojų darbo su jaunimu kompetencijos. Suorganizuotas tarpinstitucinis susitikimas-konferencija kartu su Klaipėdos rajone veikiančiomis ir bendradarbiaujančiomis įstaigomis, socialiniais darbuotojais. Susitikimo metu parengti ir pristatyti pranešimai apie jaunimo situaciją, nusikalstamumą, taikomas priemones Klaipėdos rajone. 2020 metais įgyvendintos 4 atvejo analizės Telšiuose gyvai ir nuotoliniu būdu kartu su vykdomos programos partneriais – Rietavo, Telšių, Šiaulių rajono, Skuodo, Plungės ir Akmenės atvirais jaunimo centrais. Susitikimų metu atliktos atvejų analizės, dalintasi gerąja patirtimi, vykdyta intervizija. Darbuotojų kompetencijai kelti gruodžio 17–18 dienomis suorganizuoti komandos savianalizės mokymai, metinis įsivertinimo renginys nuotoliniu būdu. Susitikimo metu aptarta centro struktūra, įvertinti pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, analizuotos darbuotojų atsakomybės ir kompetencijos, supratimai, atradimai ir tikslai ateinantiems 2021 metams.

Apibendrindami 2020 metus galime teigti – Gargždų atviras jaunimo centras pasiruošęs pasitikti naujus metus, naujus iššūkius ir galimybes, kurias kartu įveiksime padedami geranoriškų partnerių, nuoširdžių savanorių ir visų ypatingų mūsų centrą lankančių jaunuolių. Dėkojame Gargždų atvirą jaunimo centrą lankantiems ir socialiniuose tinkluose stebintiems jauniems žmonėms ir partneriams. Ypatingą padėką skiriame Jaunimo reikalų departamentui už bendradarbiavimą ir bendrystę, Klaipėdos rajono savivaldybei už visuomet tiesiamą pagalbos ranką ir mūsų puikiesiems nacionaliniams ir tarptautiniams savanoriams, teikiantiems džiaugsmo centro darbuotojams ir jaunuoliams. Dėkojame ir linkime gražių, šiltų ir jaukių švenčių! Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki!

Gargždų atviro jaunimo centro informacija

Gargždų atviro jaunimo centro nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių