KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2024-2028 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTU

Siekdama spręsti esamas Gargždų miesto socialinės atskirties ir ekonominės integracijos problemas, didinti socialinę įtrauktį ir vykdyti veiklas, skirtas skurdo mažinimui, į veiklas įtraukiant konkrečias tikslines grupes, Gargždų miesto VVG parengė Gargždų miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas: skatinti darnią plėtrą Gargždų mieste kompleksiniu aspektu: socialiniu, ekonominiu ir aplinkos.

Strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.

Gargždų miesto VVG vizija iki 2030 metų – socialiai atsakingas Gargždų miestas skirtingų sektorių partnerystės ir bendradarbiavimo sąveikoje.

Gargždų miesto kontekste, siekiant darnaus vystymosi, bus sprendžiami bendruomenėje kylantys socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai iššūkiai, tokie kaip pakankamai aukštas nedarbo lygis; pagrindinių paslaugų prieinamumo problemos; socialinė nelygybė; socialinių ir sveikatos kompleksinių paslaugų trūkumas; vaikų ir jaunimo užimtumo problemos; taršos aplinkai problemos. Tai būtų galima pasiekti tikslingai investuojant į neformalų švietimą, socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą, ekonominės plėtros iniciatyvas, bendruomeninio/socialinio verslo iniciatyvas, kuriose prioritetas yra socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė, taip pat skatinant partnerystę ir bendradarbiavimą tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Kviečiame visus iki 2023 m. liepos 27 d. (imtinai) teikti pastabas ir pasiūlymus strategijos projektui el. paštu giedre.pajurio.krastas@gmail.com

Su parengta Gargždų miesto vietos plėtros strategija galima susipažinti savivaldybės internetiniame puslapyje https://klaipedos-r.lt/

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių