Patvirtinta: kada ir pagal kokias priemones šiemet bus skiriama parama žvejams

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 m. grafikas. Šiemet vyksiantiems kvietimams teikti paraiškas iš viso skirta beveik 12 mln. Eur.

Siekiant skatinti aplinkosaugos požiūriu tvarią, efektyviai išteklius naudojančią ir žiniomis grindžiamą žvejybą, šiemet numatyti šeši kvietimai teikti paraiškas pagal penkias priemones.

Jau nuo vasario 3 d. bus kviečiama teikti paraiškas supaprastintai paramai gauti pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“. Paraiškos bus priimamos iki kovo 31 d. Šiam kvietimui teikti paraiškas skirta 300 tūkst. Eur.

Nuo vasario 21 d. iki balandžio 21 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai galės teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“. Šiai priemonei skirta 400 tūkst. Eur.

Norintys visam laikui nutraukti žvejybos veiklą paraiškas paramai gauti galės teikti nuo gegužės 2 d. iki liepos 4 d. Numatyta paramos suma siekia beveik 2,5 mln. Eur.

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugsėjo 20 d. vyks kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.  Numatyta paramos suma – 150 tūkst. Eur.

Net du kvietimai teikti paraiškas vyks pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Pirmasis – nuo kovo 7 d. iki gegužės 5 d., o antrasis – nuo spalio 4 d. iki gruodžio 2 d. Tam skirta 20 tūkst. Eur.

Paramos galimybės akvakultūros sektoriaus atstovams

Bus teikiama parama ir siekiantiems skatinti aplinkosaugos požiūriu tvarią, efektyviai išteklius naudojančią akvakultūrą. Šio sektoriaus atstovai paraiškas galės teikti pagal keturias priemones.

Siekiantys supaprastintos paramos produktyvioms investicijoms į akvakultūrą paraiškas galės teikti jau kitą mėnesį – nuo vasario14 d. iki balandžio 14 d. Iš viso šiai priemonei šiemet numatyti 440 tūkst. Eur.

Nuo kovo 21 d. iki gegužės 19 d. paraiškas bus kviečiama teikti pagal priemonę “Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Kvietimui teikti paraiškas skirti 3, 4 mln. Eur.

Kovo 28 d. – gegužės 26 d. bus priimamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Šiai priemonei įgyvendinti skirtas 1 mln. Eur., o didžiausia galima paramos suma vienam projektui bus padidinta nuo 200 tūkst. Eur iki 500 tūkst. Eur.

Paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“, kuriai skirta  350 tūkst. Eur., akvakultūros sektoriaus atstovai bus kviečiami teikti nuo balandžio 4 d. iki birželio 2 d.

Kad prekiauti ir perdirbti būtų paprasčiau

Prekybos ir perdirbimo skatinimui šiemet taip pat skirta lėšų, tad žvejai galės pretenduoti į paramą gamybos ir prekybos planams rengti (vasario 7 d. – kovo 31 d.), rinkodaros priemonėms įsigyti (liepos 4 d. – rugpjūčio 31 d.), žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui (balandžio 11 d. – birželio 9 d.). Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui bus teikiama ir supaprastinta parama, paraiškas žvejai ir perdirbėjai galės teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 28 d.

Didžiausia lėšų suma skirta priemonei „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ – 2, 4 mln. Eur. 400 tūkst. Eur. skirta priemonei „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)“. Gamybos ir prekybos planams rengti iš viso numatyta 370 tūkst. Eur., o rinkodaros priemonėms – 100 tūkst.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymą “Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 m. grafiko patvirtinimo“ galite rasti čia.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2022 metais, paskirstymo sąrašas yra čia.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių