Kviečiame mokinius dalyvauti rašinių apie gimtąjį kraštą konkurse!

8–12 klasių mokinius kviečiame dalyvauti rašinių apie gimtąjį kraštą (Klaipėdos rajoną ar kurį nors jo kampelį) konkurse, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gimtasis kraštas – tai kiekvieno iš mūsų tėviškės kampelis, kurį nešiojamės su savimi visą gyvenimą, prisiminimai apie kurį mus gaivina lyg iš erčios gaivus vanduo…

Parašykite, kuo jis ypatingas ir būtent jums brangus, – tai gali būti įdomi jūsų giminės istorija ar tik vieno žmogaus likimas, o galbūt jūsų senelių papasakota istorija apie kokį nors įdomų žmogų ar įvykį, o gal daiktą – šeimos ar giminės relikviją, perduodamą iš kartos į kartą. Galite papasakoti apie savo ar tėvų, senelių gimtąją sodybą ar gimtosios apylinkės vietas, kurios nuo mažens jus kažkuo traukė, gal net baugino (namo griuvėsiai, kapinaitės, bunkeris miške, apleistas parkas ir pan.), o vėliau jums pavyko sužinoti apie tai daugiau. O jei dar nepavyko sužinoti – pats laikas! Jūs galite paieškoti žinių enciklopedijose, žinynuose ar leidiniuose apie Klaipėdos rajoną, apklausti vietos žmones, paimti interviu iš mokslininkų istorikų, kurių ne vienas yra kilęs iš mūsų rajono ir čia gyvena. O gal jus ypatingai sužavėjo iš mūsų rajono kilusio rašytojo literatūros kūrinys ir jūs aplankėte jo aprašytas vietas, artimai pajutote tai, kas buvo brangu jo herojams, – parašykite apie tai. Svarbiausia – kad jūsų darbe atsiskleistų mūsų krašto istorijos dalis ir jos vertė, – kaip jūs ją suvokiate.

Klaipėdos rajono istorija – savita ir turtinga: per rajono teritoriją iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją ėjo knygnešių keliai, šalia Priekulės kūrėsi spaustuvės, kuriose buvo spausdinama ir Rusijos imperijos draudžiama literatūra, daug praeities šviesuolių kovojo už lietuvių kalbos teises. 2019 m. Seimas paskelbė Vietovardžių, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos metais, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Pasaulio lietuvių, Jono Žemaičio-Vytauto, Laikinosios sostinės atminimo, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Juozo Naujalio, Juozo Tumo-Vaižganto metais. Gal ir mūsų rajone yra ženklų ir įvykių, susijusių su minėtais garbingais praeities istorijos faktais ir asmenybėmis? Ką galime pasakyti apie savo kraštą Lietuvai ir pasauliui, atskleisdami tai, kas pas mus vertingiausia ir įdomiausia? Ką pasakytume Lietuvai apie savo kraštą? O pasauliui?

Galite laisvai pasirinkti kūrybinio darbo žanrą ir formą – publicistinis rašinys, esė, literatūrinis laiškas, dienoraštis, novelė, poema. Prie darbo galite pridėti aprašomo objekto ar žmogaus, kurio prisiminimus užrašėte ar žmogaus, apie kurį rašėte, nuotraukų. Darbo apimtis – iki 3-jų A4 formato lapų (Times New Roman 12 šriftu). Jūsų darbų laukiame iki balandžio 12 d. el. paštu daiva.beliokaite@klaipedos-r.lt.

Geriausi darbai bus atrenkami 8–10 ir 11–12 klasių grupėse. Jų autoriai bus apdovanoti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje Savivaldybės diplomais, o jų darbai ar ištraukos iš jų bus skelbiami rajono laikraštyje „Banga“ ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Konkurso nuostatai skelbiami Klaipėdos rajono interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt Naujienų skiltyje.

Daiva BELIOKAITĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja


Taip pat skaitykite:

Rinkimų drama baigėsi P. Gražulio pergale:  R. Petrauskienė sustoti neketina
Panaudotoms žvakidėms – specialūs konteineriai kapinėse
Pertekliniai ženklai prie įstaigų
Jaunieji gargždiškiai – II lygos nugalėtojai
Lietuvos vyrų tinklinio čempionate – setas su 70 taškų
Veiviržėniškės gėlės – įvairioms progoms
Apdraudusieji ūkinius gyvūnus gali susigrąžinti dalį išlaidų
Kai išgyveni tai pats, – į ligą žiūri kitomis akimis
Džiaugiuosi, kad mečiau, ir raginu tave padaryti tą patį
Konsultavimo paslaugos kaime –  abipusė nauda

Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi?

Seimo rinkimų antrojo turo Klaipėdos…

Plačiau »

Bendraukite su mumis Facebook