Kviečia dalyvauti kūrybiniame konkurse „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“

Asociatyvi nuotr.

Lietuvių kalbos draugija, „Lituanistų sambūris“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia dalyvauti kūrybiniame konkurse „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“.

Organizatoriai laukia mokinių (5–12 kl.) ir suaugusiųjų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių autorių darbų.

Laukiami darbai – laisvos formos rašytiniai pasakojimai apie įvairią asmeninę patirtį, susijusią su lietuvių kalba, mintys apie savo santykį su lietuvių kalba, jos vietą ir vertę dabartiniame ir ateities pasaulyje.

Noveles, esė, pokalbius, laiškus, pasakojimus, pokalbius ir kitokius įvairaus žanro ir stiliaus tekstus galima siųsti konkurso organizatoriams iki 2022 m. gegužės 7 d.

Darbai siunčiami ir konsultacijos teikiamos el. paštu kalba.konkursas@gmail.com.

Konkurso eiga, darbų pateikimas ir vertinimas aptarti nuostatuose, pridedamuose prie šio pranešimo. Įdomiausių, originaliausių darbų autoriai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje ir apdovanoti organizatorių bei rėmėjų prizais.

KŪRYBINIO KONKURSO „LIETUVIŠKOS ISTORIJOS: PASAKOJIMAI APIE KALBĄ“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkursą organizuoja Lietuvių kalbos draugija, „Lituanistų sambūris“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 2. Konkurso tikslai:
  2.1. skatinti Lietuvos visuomenę, užsienyje gyvenančius lietuvius, kitakalbius Lietuvos gyventojus ir užsieniečius, besimokančius lietuvių kalbos, apmąstyti ir atskleisti savo asmeninį santykį su lietuvių kalba, domėtis lietuvių kalbos būkle, raida ir perspektyvomis;
  2.2. skatinti kūrybinę raišką.

II SKYRIUS
KONKURSO EIGA

 1. Konkurse gali dalyvauti visų amžiaus grupių ir išsilavinimo žmonės Lietuvoje ir užsienyje. Skiriamos dvi dalyvių grupės:
  3.1. mokiniai (5–12 kl.);
  3.2. suaugusieji.
 2. Konkursui pateikiamas darbas – laisvos formos rašytinis pasakojamasis tekstas.
 3. Konkurso pradžia skelbiama 2022 m. vasario 21 d. Konkurso darbai priimami iki 2022 m. gegužės 7 d. Nugalėtojai paskelbiami ne vėliau kaip 2022 m. liepos 1 d.
 4. Įdomiausių, originaliausių konkurso darbų autoriai kviečiami dalyvauti baigiamajame renginyje ir apdovanojami organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.
 5. Geriausi konkurso darbai, gavus autorių sutikimą, skelbiami interneto portaluose ir organizatorių svetainėse.

III SKYRIUS
REZULTATŲ VERTINIMAS

 1. Konkurso darbus vertina organizatorių sudaryta komisija.
 2. Konkurso darbų vertinimo kriterijai – originalumas, kūrybiškumas, šiuolaikiškas požiūris į kalbą, jos galimybes ir perspektyvas.
 3. Geriausių konkurso darbų sąrašas tvirtinamas vertinimo komisijos posėdyje. Šis posėdis protokoluojamas. Esant reikalui vertinimo komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu.

IV SKYRIUS
KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

 1. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną darbą. Konkurso organizatoriams el. paštu siunčiamas kompiuteriu surinktas arba ranka rašytas darbas, įrašytas PDF formatu.
 2. Konkurso dalyvis, siųsdamas darbą, nurodo savo vardą, pavardę, pašto adresą ir el. pašto adresą, mokinys – mokyklą ir konsultavusių mokytojų vardus, pavardes. Konkurso organizatoriai garantuoja dalyvių asmens duomenų saugumą.
 3. Konkurso darbai siunčiami ir konsultacijos teikiamos el. paštu kalba.konkursas@gmail.com

Lietuvių kalbos draugijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių