Maldoje džiaugėmės Lietuvos nepriklausomybe

Džiugiai, gerai nusiteikę rinkomės į Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią  kovo 11 dieną dalyvauti 12 val. Šv. Mišias už mūsų Tėvynę. Mišias aukojo klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, kun. Kęstutis Vainorius, asistavo diakonas Dovydas Paulikas.

Koncelebracijai  vadovavo, prasmingą , mobilizuojantį šiai šventei pamokslą pasakė kunigas Ramūnas Gerdauskas. Jis priminė, kad už tai, kad esame laisvi, kad turime teisę turėti trispalvę lietuvišką vėliavą, giedoti savo tautos himną, turime sąžinės laisvę, niekas nebepersekioja lankančius bažnyčią, krikštijančius vaikus ar besinaudojančius kitais religiniais patarnavimais.  Turime būti dėkingi Dievui ir  visiems kovotojams, paaukojusiems  net savo gyvybę. Kunigas skatino prisiminti kovotojus žuvusius bei gyvus, melstis už juos, branginti nepriklausomybę.

Po Mišių susirinkusius sveikino su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena rajono meras Bronius Markauskas, jis taip pat pasidžiaugė ir skambiu choro giedojimu.  Šv. Rašto skaitinį skaitė, vėliau kalbėjo, susirinkusius šios šventės proga sveikino  politologas Dovilas Petkus.

Maldingumą ir šventinę nuotaiką didino energingi choro giedotojų  balsai. Šventės pabaigoje džiugiai, iškilmingai skambėjo Lietuvos himnas.

Grupė šventės pamaldų dalyvių nuotaikingai sustojo bendrai nuotraukai.  Po pamaldų skirstėmės pakylėti, laimingi,  gerbdami laisvę, pasiryžę ją saugoti.

 


Šv. Mišių koncelebracija.

Po prasmingų Kovo 11-osios pamaldų – nuotrauka prisiminimui.

Kazimiera Sipienė

    Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių