Mokytojai lyderiai arba veiklos „ne pagal kategoriją“

Nuotr. iš kairės: S. Sičiūnienė, V. Zacharevičienė, A. Remeikienė.

Nesibaigiant švietimo sistemos reformų reformoms pedagoginėje bendruomenėje, neretai atgyja kalbos apie mokytojų kvalifikacinių kategorijų reikalingumą ar būtinybę jas naikinti.
Pasisakantys „už“ teigia, kad tai vienas iš svariausių motyvatorių tobulėti, paremtas moraliniu ir materialiniu paskatinimu. Oponentai teigia priešingai. Jų nuomone, nemaža dalis mokytojų stengiasi vykdyti įvairias veiklas tik iki apsiginant pageidaujamą kategoriją, o po to tarsi ir „užmiega ant laurų“. Ir ginantis kvalifikacinę kategoriją, ir ją apsigynus ne vienam mokytojui bene problematiškiausias rodiklis lieka savo sukauptos darbo patirties sklaida pedagoginėje bendruomenėje. Dažnokai vyraujant tik negatyvui, norisi pasidžiaugti tais, kurie yra tarsi mūsų žiburiai, kurie vykdo ne tik tai, kas priklauso „pagal kategoriją“, bet ir žymiai daugiau.
Šiomis dienomis dvi mūsų mokytojos metodininkės Audronė Remeikienė ir Vaida Zacharevičienė vyko skaityti pranešimų šalies mokytojams. (Vienas iš mokytojo metodininko rodiklių: „…skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje ir regione“, eksperto – dar pridėtas reikalavimas: „ir šalyje“). Norint atsistoti prieš regiono ar šalies savo mokomojo dalyko specialistų auditoriją reikia ne tik drąsos, bet pirmiausia – to vertų nuveiktų veiklų, sukauptos patirties, kuri gali būti įdomi ir naudinga kolegoms. Audronė, remdamasi savo darbo patirtimi su jaunaisiais geologais, Trakuose vykusioje nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje skaitė pranešimą „Praktinis gintaro pažinimo vadovas“. Pranešimas buvo puikiai įvertintas ne tik geografijos mokytojų, bet ir konferencijoje dalyvavusių mokslininkų. Kaip ir anksčiau vykusiose nacionalinėse konferencijose Audronės skaityti pranešimai apie Gargždų parko ar mokyklinio geologijos muziejaus „Gargždas“ panaudojimą edukacinėms veikloms. Šiuolaikinis geografijos mokytojas turbūt neįsivaizduojamas be ekologinės veiklos. Jau daugelį metų mokykloje rengiami Žemės dienos paminėjimai šiemet Audronės suburtos iniciatyvinės grupės dėka išaugo į visos savaitės „Globalių mokinių festivalį“, kurio metu mokiniai ne tik klausė įvairių šalies lektorių paskaitų ekologine tema, bet ir patys buvo daugelio praktinių veiklų dalyviai. Kitas veiklos baras, kurį deramai perėmė iš savo buvusios vyresnės kolegės Sigitos Ivanauskienės, – jaunieji geologai. Jau daug metų „Kranto“ jaunieji geologai iš šalies olimpiadų grįžta tik su nugalėtojų laurais. Tiek mokytojams, tiek mokiniams skirtą laiką ruoštis olimpiadoms atperka kasmetinės jaunųjų geologų stovyklos, vykstančios vis kitame Lietuvos regio­ne, ir įvairios tikslinės išvykos į užsienio šalis. Štai gegužės mėnesį būrelio nariai ir jų vadovė kartu su kitais šalies geologijos entuziastais dalyvavo išvykoje Vokietijos Harco kalnuose.
Choreografė V. Zacharevičienė dvi dienas Trakuose vykusiame bendrojo ugdymo bei profesinių mokyklų ir neformaliojo ugdymo Lietuvos šokio mokytojų nuotoliniame seminare skaitė paskaitą „Kompetencijos per šokį“ kartu su dviem mokytojais ekspertais ir kolege metodininke (viena iš svarbiausių atnaujinto ugdymo turinio naujovių – per pamokas ugdyti tikslines kompetencijas). Vaida, dalyvaudama Nacionalinės švietimo agentūros projekte kuriant elektroninį turinį šalies šokio mokytojams, patobulino savo, kaip choreografės, kompetencijas ir neabejotinai turi kuo pasidalinti su kolegomis. Darbo su šokių kolektyvu pasiekimus puikiai iliustruoja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose iškovoti laureatų vardai ir diplomai. Gebėjimą vienu metu dirbti su didžiuliu kolektyvu pedagogė įrodė mokykloje vykusio sveikatingumo renginio „Kelk sveikatos bangą!“ metu, kai miesto stadione šoko visi progimnazijos mokiniai. Tai buvo tarsi repeticija prieš Gargždų gimtadieniui skirtą masiškiausio šokio pamoką, kuria siekta Lietuvos rekordo. Kaip tikras savo pasirinktos srities fanas Tarptautinės šokio dienos proga Vaida mokyklos bendruomenei pristatė surinktą balerinų statulėlių kolekciją.
Abi pedagogės geba profesio­naliai organizuoti ir analizuoti ugdymo procesą, taiko naujas mokymosi strategijas, rengia ugdymo projektus, skleidžia gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje, regione ir šalyje, – tai santrauka reikalavimų, keliamų mokytojui ekspertui.
Lituanistė Sigita Sičiūnienė parengė pranešimą „Heliocentrinės sistemos sąsaja su „Mažojo Princo“ planetomis“, kurį pristatė gegužės 18 d. regioninėje tiriamųjų ir integruotų projektinių darbų konferencijoje Plungėje. Kartu su fizikos mokytoja metodininke I. Tulabiene ir dailės vyr. mokytoja D. Straukiene šį projektą vykdė su 7 klasės mokiniais. Išanalizavę Antuano de Sent Egziuperi pasaką „Mažasis princas“, aptarę vaizduojamų planetų amžinąsias ir laikinąsias vertybes, su fizikos mokytoja išaiškino heliocentrinės sistemos sandarą, kiekvienos planetos fizikines savybes, vėliau mėgino sugretinti tikras planetas su literatūrinio kūrinio planetomis. Mokiniai su dailės mokytoja pasigamino planetų pagrindus iš senų laikraščių papjė mašė technika. Vaikai susipažino su nauja technika, kuri plačiai pritaikoma praktiškai. Vėliau kūrė įsivaizduojamų planetų dizainus pagal mokiniams svarbias vertybes.
Tokios pamokos ne tik įdomios mokiniams, bet jos ugdo bręstančio jauno žmogaus vertybines nuostatas, skatina gamtosaugą, kūrybiškumą, bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokytojų lyderių, kurie ne tik išugdė savo mokomojo dalyko įvairių konkursų, olimpiadų ar varžybų prizininkus ar nugalėtojus, bet ir analizuoja savo darbo patirtį ir ja dalijasi su apskrities ir šalies pedagogais, turime ir daugiau. Tai muzikos mokytoja ekspertė Rasa Linkienė, gerąja patirtimi dalijusis su Šilutės rajono mokytojais. Su Vakarų šalių pedagogais savo patirtimi dalijasi tris tarptautinius projektus parengusios ir vykdžiusios anglų kalbos mokytojos metodininkės Vilma Žvinklienė ir Vilma Petkienė.
Lietuvos technologijų mokytojų konsultantas mokytojas metodininkas Vytautas Brazauskas pelnė pripažinimą iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ekspertų, kurie, vykdydami mokyklos veiklos patikrą, jo parengtą metų veiklos savianalizę įvertino komplimentu „kaip ledas“. Bibliotekininkės Vitalijos Valaikės, o juo labiau fizikos-matematikos mokytojos I. Tulabienės aistra – etninė kultūra, veiklos sritis, iš pirmo žvilgsnio gerokai nutolusi nuo jų pagrindinės veiklos.
Visiems šiems mokytojams nuo kito rugsėjo diegiamas kompetencijomis grįstas atnaujintas ugdymo turinys, vykdoma dalykų integracija neturėtų kelti didesnių problemų, nes jie jau dabar dirba taip.
Egidijus ŽIEDAS
„Kranto“ progimnazijos direktorius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių