Susidomėjo išeitinių kompensacijų dalybomis

Asociatyvi nuotr.

„Bangos“ redakciją pasiekė laiškas, kuriame keliami klausimai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių, Administracijos vadovų išeitinių kompensacijų: kodėl vieniems jos išmokamos, o kitiems – ne. Laiške minima ir viešumoje sklandanti žinia, esą vienai bibliotekos darbuotojai, išeinančiai iš darbo savo noru, pagal jos pareiškimą žadama išmokėti 6 mėnesių išeitinę kompensaciją. Savivaldybė išaiškino, kaip ir kokios pagal įstatymus yra skiriamos išmokos pasibaigus darbo santykiams.


Laiško autorė, save įvardijusi Joana Gargždaite, rašo, kad praėjusį ketvirtadienį žiūrėjo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį. „Nulenkiame galvas apgailėdami, kad sovietiniai paminklai vėl sugrįžo į valdžią. Tiek to, kantriai lauksime naujų rinkimų. Rašau ne dėl to. Viešo posėdžio transliacijos metu stebėjome trijų asmenų, iki šiol užėmusių aukštas vadovaujamas pareigas, atleidimą“, – rašo minėta autorė. Ji atkreipusi dėmesį, kad posėdyje iš vicemerės pareigų atleidus Audronę Balnionienę jai nutarta išmokėti 3 mėn. išeitinę kompensaciją, tačiau tame pačiame posėdyje taip pat atleistiems Administracijos direktoriui Justui Ruškiui ir jo buvusiai pavaduotojai Rasai Petrauskienei neišmokėta nė jokios išeitinės kompensacijos.
Klaipėdos rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyrius „Bangą“ informavo dėl išeitinių kompensacijų buvusiems vadovams: vicemerei, Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojai. Atsakyme redakcijai patikinta, kad skiriant išeitines išmokas vadovaujamasi įstatymais, kuriais numatytas jų išmokėjimo pagrindas bei dydis. „Vicemerės atleidimo iš pareigų pagrindas – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 4 dalis: „Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma“. Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 19 str. 10 dalimi, nutrūkus mero pavaduotojo įgaliojimams prieš terminą šio įstatymo minėto straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, išmokama 3 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka“, ‒ paaiškinama dėl vicemerei skirtos išeitinės kompensacijos.
Savivaldybės atsakyme minėta, kad Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos atleidimą reglamentuoja kitas įstatymas. „Jų atleidimo iš pareigų pagrindas – LR valstybės tarnybos įstatymo 51 str. 1 dalies 7 punktas: „politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai praranda į pareigas jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą“. LR valstybės tarnybos įstatymo 48 str. numatyti išeitinių išmokų valstybės tarnautojams išmokėjimo pagrindai. Vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 51 str. 1 dalies 7 punktą iš pareigų atleidžiamam (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui išeitinė išmoka nemokama“, ‒ komentare į minėto laiško klausimus išaiškino rajono Savivaldybės Teisės ir personalo skyrius.
Laiško autorė Joana išreiškė ir kitą didžiulį savo pasipiktinimą: esą girdėjusi, kad vienai bibliotekos darbuotojai, dirbusiai tik trejus metus ir susiruošusiai savo noru išeiti iš darbo, Savivaldybės vadovai žada išmokėti 6 mėn. išeitinę kompensaciją. Laiške aštriai klausiama: „ar tai „iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų“, ar tokia politika „perauga į valstybės lėšų dalinimą kaip iš savo asmeninės kišenės? Jei tai tiesa, pažadame daeiti iki aukščiausios valdžios ir respublikinės žiniasklaidos. Mes netylėsime ir to netoleruosime, todėl prašome pagalbos išsiaiškinti tiesą ir užkirsti kelią valdininkų piktnaudžiavimui… Ji nėra išskirtinesnė nei dori ir darbštūs rajono gyventojai ir darbuotojai, kuriems netaikomos išimtys ir netaškomi jų naudai valstybės pinigai“, – laiške (laiško kalba ir stilius netaisyti – aut. pastaba) piktinosi Joana.
Klaipėdos rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyrius atsakyme redakcijai paaiškino ir dėl J. Lankučio viešosios bibliotekos: esą jos nuostatuose numatyta, kad įstaigai vadovauja direktorius, todėl darbo santykiai su darbuotojais yra jo kompetencijoje. „Viena iš vadovo pareigų – nustatyta tvarka priimti ir atleisti darbuotojus. Todėl sprendimą dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu bei išmokų dydžio priima būtent Savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktorė“, ‒ atsakė Savivaldybės teisininkai.
„Banga“ kreipėsi ir į Savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktorę Indrą Tamašauskienę dėl situacijos paaiškinimo. Direktorė patvirtino, kad toks darbuotojos prašymas yra gautas. Esą liepos mėn. darbuotoja dviem mėnesiams išeina atostogų, o po jų savo noru norėtų būti atleista. „Šių metų gegužės 17 d. pateikė prašymą atleisti iš darbo pagal LR darbo kodekso 54 str. išmokant 6 mėn. kompensaciją nuo šių metų rugsėjo 5 d. Bibliotekoje nėra buvę panašių atleidimų. Kreipiausi į Savivaldybę išaiškinimo ir po kelių dienų gavau atsakymą, kad dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu ir išmokų skyrimo sprendžia įstaigos direktorė, ‒ „Bangai“ sakė I. Tamašauskienė. ‒ Kadangi per 5 d. d. darbdavio sutikimas su pasiūlymu nebuvo išreikštas raštu, vadinasi, šalys nesusitarė ir vadovaujantis LR DK 54 str. 3 dalimi laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį yra atmestas. Pakartotinai darbuotoja dėl darbo sutarties nutraukimo nesikreipė, kol kas ji iki atostogų dirba.“


Monika CALZONAITĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių