Tags : humoreska

Fantastika

Humoreska Senjoras Celestinas užsuko į svečius pas kolegą Telesforą. Neskubėdami atsigėrė arbatos, apie šį bei tą pašnekėSkaityti

Daržininkystė

Humoreska Paskambinau į „Sodrą“ ir paklausiau, kaip laikosi mano pensija.– Galiu jus nudžiuginti, – atsiliepė ponia, – tamstos pensija pastoviai auga. BiržSkaityti

Susišnekėjo

Humoreska Mokytoja pasiteiravo trečiokų:– Vaikai, ar jums teko girdėti tokį poetą Maironį?Klasė tylėjo, tik Petriukas pasigyrė. Skaityti

Amžiaus byla

Humoreska Švintant Epilepsiją Vaiberienę pažadino šuns lojimas. Pažvelgė pro langą ir nustėro. Iš kieman įsukusio automobilio iššSkaityti

Pusiausvyra

HUMORESKA Gyveno kartą toks Jeronimas, bedarbių bedarbis, pulkauninkas iš bedarbių armijos.Toje šalyje, kur jis gyveno, kartą per metus, gegužėSkaityti

Bauda

Humoreska Pensininkai Petras su Onute guli lovoje. Petras atsargiai pradėjo glaustytis prie žmonos:– Motin, gal paišdykaujame?– Ar tu Skaityti

Pasisekė

Humoreska Gyveno kartą toks Petras, tikras nesėkmių asorti. Visą gyvenimą jį persekiojo bėdos, traumos, praradimai ir nesusipratimai. Galų Skaityti